Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás
Szabályzatok formanyomtatványai

Szabályzat neveDokumentum neve (hatályos szöveg)
Ajándékok elfogadásának rendje1. számú melléklet - Igazolás közcélú adományozásról - Kitölthető WORD
Ajándékok elfogadásának rendje1. számú melléklet - Igazolás közcélú adományozásról - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv1. a) számú iratminta – Összeférhetetlenségi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv1. a) számú iratminta – Összeférhetetlenségi nyilatkozat - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv1. b) számú iratminta – Összeférhetetlenségi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv1. b) számú iratminta – Összeférhetetlenségi nyilatkozat - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv10. számú iratminta − Megbízólevél - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv10. számú iratminta − Megbízólevél - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv11. számú iratminta – Értesítő levél - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv11. számú iratminta – Értesítő levél - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv12. számú iratminta − Ellenőrzési program - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv12. számú iratminta − Ellenőrzési program - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv13. számú iratminta − Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv13. számú iratminta − Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv14. számú iratminta – Teljességi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv14. számú iratminta – Teljességi nyilatkozat - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv15. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés/tervezet - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv15. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés/tervezet - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv16. számú iratminta – Kísérőlevél ellenőrzési jelentés tervezet megküldéséhez - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv16. számú iratminta – Kísérőlevél ellenőrzési jelentés tervezet megküldéséhez - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv17. számú iratminta − Megismerési záradék - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv17. számú iratminta − Megismerési záradék - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv18. számú iratminta − Nemleges nyilatkozat - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv18. számú iratminta − Nemleges nyilatkozat - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv19. számú iratminta – Válaszlevél az észrevételekre - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv19. számú iratminta – Válaszlevél az észrevételekre - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv20. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés megküldése a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja részére 1. - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv20. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés megküldése a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja részére 1. - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv21. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés megküldése a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja részére 2. - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv21. számú iratminta − Ellenőrzési jelentés megküldése a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja részére 2. - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv23. számú iratminta − Intézkedési terv - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv23. számú iratminta − Intézkedési terv - Letölthető PDF
Belső ellenőrzési kézikönyv25. számú iratminta − Jelentés tanácsadói feladat végrehajtásáról - Kitölthető WORD
Belső ellenőrzési kézikönyv25. számú iratminta − Jelentés tanácsadói feladat végrehajtásáról - Letölthető PDF
Belső kontrollrendszer SzabályzatI. KÖNYV - 2. melléklet - Kockázat-felmérési tábla - Letölthető PDF
Belső kontrollrendszer SzabályzatI. KÖNYV - 2. melléklet - Kockázat-felmérési tábla – IT biztonsági kockázatok felméréséhez - Letölthető PDF
Belső kontrollrendszer SzabályzatII. KÖNYV - 2. melléklet - Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről - Kitölthető WORD
Belső kontrollrendszer SzabályzatII. KÖNYV - 2. melléklet - Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről - Letölthető PDF
Belső kontrollrendszer SzabályzatII. KÖNYV - 4. melléklet - A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása - Kitölthető WORD
Belső kontrollrendszer SzabályzatII. KÖNYV - 4. melléklet - A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása - Letölthető PDF
Beszerzési szabályzatBeszerzési szabályzat - Formanyomtatványok
Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat1. számú melléklet - Beleegyező nyilatkozat - Kitölthető WORD
Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat1. számú melléklet - Beleegyező nyilatkozat - Letölthető PDF
Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat2. számú melléklet - Beleegyező nyilatkozat visszavonásáról - Kitölthető WORD
Biobank Hálózat működéséről és az ott tárolt humángenetikai adatok védelméről szóló szabályzat2. számú melléklet - Beleegyező nyilatkozat visszavonásáról - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat2. számú melléklet - Finanszírozói Kötelezettségvállalás - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat2. számú melléklet - Finanszírozói Kötelezettségvállalás - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat6. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat6. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat7. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat7. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat8. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat8. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat9. számú melléklet - Magyarul nem beszélő beteg kommunikációs nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat9. számú melléklet - Magyarul nem beszélő beteg kommunikációs nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat10. számú melléklet - Költségvállalási nyilatkozat (angol) - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat10. számú melléklet - Költségvállalási nyilatkozat (angol) - Letölthető PDF
Egészségügyi térítési díj szabályzat11. számú melléklet - Térítési díj meghatározásának/módosításának engedélyezése - Kitölthető WORD
Egészségügyi térítési díj szabályzat11. számú melléklet - Térítési díj meghatározásának/módosításának engedélyezése - Letölthető PDF
Egyedi jelképek szabályzat1. számú melléklet - Igénylőlap bélyegző készítéséhez
Egyedi jelképek szabályzat2. számú melléklet - Nyilvántartó lap kiadmányozáshoz használt bélyegzőhöz
Egyedi jelképek szabályzat3. számú melléklet - Nyilvántartó lap az egyetemi szárazbélyegző kiadásáról
Esélyegyenlőségi Szabályzat
1. számú melléklet - Regisztrációs adatlap fogyatékossággal élő hallgatók részére - Kitölthető WORD
Esélyegyenlőségi Szabályzat1. számú melléklet - Regisztrációs adatlap fogyatékossággal élő hallgatók részére - Letölthető PDF
Esélyegyenlőségi Szabályzat
2. számú melléklet - Átvételi elismervény fogyatékossággal élő hallgatók tanulását segítő eszköz(ök)ről - Kitölthető WORD
Esélyegyenlőségi Szabályzat
2. számú melléklet - Átvételi elismervény fogyatékossággal élő hallgatók tanulását segítő eszköz(ök)ről - Letölthető PDF
Etikai kódexJegyzőkönyv - A szóban tett bejelentésről - Kitölthető WORD
Etikai kódexJegyzőkönyv - A szóban tett bejelentésről - Letölthető PDF
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
1. számú függelék - Nyilatkozat - Kitölthető WORD
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
1. számú függelék - Nyilatkozat - Letölthető PDF
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
2. számú függelék - Nyilatkozat - Kitölthető WORD
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
2. számú függelék - Nyilatkozat - Letölthető PDF
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
9. számú függelék - Alapítói határozat - Kitölthető WORD
Gazdasági társaságokról szóló szabályzat
9. számú függelék - Alapítói határozat - Letölthető PDF
Gépjármű és taxihasználat rendje1. számú melléklet - Tehergépjármű magánhasználatának kérelme - Kitölthető WORD
Gépjármű és taxihasználat rendje1. számú melléklet - Tehergépjármű magánhasználatának kérelme - Letölthető PDF
Gépjármű és taxihasználat rendje2. számú melléklet - Taxi csekktömb nyilvántartása - Kitölthető WORD
Gépjármű és taxihasználat rendje2. számú melléklet - Taxi csekktömb nyilvántartása - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat1. számú melléklet - Gyógyszergyártói információk a Semmelweis Egyetem gyógyszer-alaplista bővítéséhez - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat1. számú melléklet - Gyógyszergyártói információk a Semmelweis Egyetem gyógyszer-alaplista bővítéséhez - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat2. számú melléklet - Megbízás gyógyszerrendelésre - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat2. számú melléklet - Megbízás gyógyszerrendelésre - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat3. számú melléklet - Megbízás gyógyszerrendelésre - szabadság miatt - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat3. számú melléklet - Megbízás gyógyszerrendelésre - szabadság miatt - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat4. számú melléklet - Gyógyszerellátási reklamációs lap - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat4. számú melléklet - Gyógyszerellátási reklamációs lap - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat5. számú melléklet - Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat5. számú melléklet - Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat6. számú melléklet - Járóbeteg gyógyszerigénylő lap - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat6. számú melléklet - Járóbeteg gyógyszerigénylő lap - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat7. számú melléklet - Gyógyszerigénylő lap (Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező külföldi gyógyszerkészítmény járóbeteg-ellátásban történő alkalmazásának meghosszabbítására) - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat7. számú melléklet - Gyógyszerigénylő lap (Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező külföldi gyógyszerkészítmény járóbeteg-ellátásban történő alkalmazásának meghosszabbítására) - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat8. számú melléklet - Tájékoztatás kábítószerfelelős megbízásáról - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat8. számú melléklet - Tájékoztatás kábítószerfelelős megbízásáról - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat9. számú melléklet - Aláírási címpéldány kábítószerfelelősi megbízásról - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat9. számú melléklet - Aláírási címpéldány kábítószerfelelősi megbízásról - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat10. számú melléklet - Kábítószer-átvételi megbízás - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat10. számú melléklet - Kábítószer-átvételi megbízás - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat11. számú melléklet - Tájékoztatás kábítószerfelelős megbízásáról - szabadság miatt - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat11. számú melléklet - Tájékoztatás kábítószerfelelős megbízásáról - szabadság miatt - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat12. számú melléklet - Fokozottan ellenőrzött szerv selejtezési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat12. számú melléklet - Fokozottan ellenőrzött szerv selejtezési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat13. számú melléklet - Káreseti jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat13. számú melléklet - Káreseti jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat14. számú melléklet - Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lap - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat14. számú melléklet - Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lap - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat15. számú melléklet - Tájékoztatás gyógyszervizsgálatról - Vizsgálati és kontroll gyógyszer biztosításának módja - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat15. számú melléklet - Tájékoztatás gyógyszervizsgálatról - Vizsgálati és kontroll gyógyszer biztosításának módja - Letölthető PDF
Gyógyszerellátási szabályzat16. számú melléklet - Bejelentés feltételezhetően gyógyszer okozta mellékhatásról - Kitölthető WORD
Gyógyszerellátási szabályzat16. számú melléklet - Bejelentés feltételezhetően gyógyszer okozta mellékhatásról - Letölthető PDF
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat1. számú melléklet - Rektori pályamunka - adatlap - Kitölthető WORD
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat1. számú melléklet - Rektori pályamunka - adatlap - Letölthető PDF
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat2. számú melléklet - Rektori pályamunka - Egyezőségi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat2. számú melléklet - Rektori pályamunka - Egyezőségi nyilatkozat - Letölthető PDF
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat3. számú melléklet - Az önálló kutatómunka végzésére vonatkozó nyilatkozat - Kitölthető WORD
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat3. számú melléklet - Az önálló kutatómunka végzésére vonatkozó nyilatkozat - Letölthető PDF
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat4. számú melléklet - Rektori pályamunka - Bírálati lap - Kitölthető WORD
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat4. számú melléklet - Rektori pályamunka - Bírálati lap - Letölthető PDF
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat6. számú melléklet - „Jó tanuló – jó sportoló” - Pályázati űrlap - Kitölthető WORD
Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat6. számú melléklet - „Jó tanuló – jó sportoló” - Pályázati űrlap - Letölthető PDF
Információbiztonsági szabályzat 4. számú melléklet - Titokvédelmi megállapodás - Kitölthető WORD
Információbiztonsági szabályzat 4. számú melléklet - Titokvédelmi megállapodás - Letölthető PDF
Információbiztonsági szabályzat 5. számú melléklet – Kiemelten védett területre történő belépés nyilvántartása - Kitölthető WORD
Információbiztonsági szabályzat 5. számú melléklet – Kiemelten védett területre történő belépés nyilvántartása - Letölthető PDF
Információbiztonsági szabályzat
6. számú melléklet – Hálózati végpontok nyilvántartása - Kitölthető WORD
Információbiztonsági szabályzat 6. számú melléklet – Hálózati végpontok nyilvántartása - Letölthető PDF
Információbiztonsági szabályzat 7. számú melléklet – Speciális jelszavakhoz való hozzáférések jegyzőkönyve - Kitölthető WORD
Információbiztonsági szabályzat 7. számú melléklet – Speciális jelszavakhoz való hozzáférések jegyzőkönyve - Letölthető PDF
Információbiztonsági szabályzat 9. számú melléklet – Adatosztályozó lap - Kitölthető WORD
Információbiztonsági szabályzat 9. számú melléklet – Adatosztályozó lap - Letölthető PDF
Informatikai szabályzat I. Könyv Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat3. számú melléklet - Jogosultságkérő űrlap - Kitölthető EXCEL
Informatikai szabályzat I. Könyv Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat3. számú melléklet - Jogosultságkérő űrlap - Letölthető PDF
Informatikai szabályzat I. Könyv Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat4. számú melléklet - Publikus IP cím igénylő űrlap - Kitölthető EXCEL
Informatikai szabályzat I. Könyv Informatikai üzemeltetési és hálózati szabályzat4. számú melléklet - Publikus IP cím igénylő űrlap - Letölthető PDF
Informatikai szabályzat II. Könyv Távközlési szabályzat1. sz. melléklet - Távközlés ügyintézés kapcsolattartó személy bejelentő - Kitölthető WORD
Informatikai szabályzat II. Könyv Távközlési szabályzat1. sz. melléklet - Távközlés ügyintézés kapcsolattartó személy bejelentő - Letölthető PDF
Iratkezelési Szabályzat2. számú melléklet - Irattári kikérőlap - Kitölthető WORD
Iratkezelési Szabályzat2. számú melléklet - Irattári kikérőlap - Letölthető PDF
Iratkezelési Szabályzat3. számú melléklet - Ügyiratpótló lap - Kitölthető WORD
Iratkezelési Szabályzat3. számú melléklet - Ügyiratpótló lap - Letölthető PDF
Iratkezelési Szabályzat4. számú melléklet - Iratselejtezési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Iratkezelési Szabályzat4. számú melléklet - Iratselejtezési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Iratkezelési Szabályzat6. számú melléklet - Igénybejelentő Hivatali Kapu hozzáféréshez - Kitölthető WORD
Iratkezelési Szabályzat6. számú melléklet - Igénybejelentő Hivatali Kapu hozzáféréshez - Letölthető PDF
Iratkezelési Szabályzat7. számú melléklet - Igénybejelentő elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző igényléséhez - Kitölthető WORD
Iratkezelési Szabályzat7. számú melléklet - Igénybejelentő elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző igényléséhez - Letölthető PDF
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat1. számú melléklet - Útnyilvántartás - Kitölthető WORD
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat1. számú melléklet - Útnyilvántartás - Letölthető PDF
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat2. számú melléklet - Külföldi_kiküldetési rendelvény - Kitölthető WORD
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat2. számú melléklet - Külföldi_kiküldetési rendelvény - Letölthető PDF
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat3. számú melléklet - Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás - Kitölthető WORD
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat3. számú melléklet - Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás - Letölthető PDF
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat4. számú melléklet - BKK Bérlet átvetél - Kitölthető WORD
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat4. számú melléklet - BKK Bérlet átvetél - Letölthető PDF
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat6. számú melléklet - Segédlet - külföldi napidíjak kiszámításához - Kitölthető EXCEL
Kiküldetési és utazási költségtérítési szabályzat6. számú melléklet: Segédlet – külföldi napidíjak kiszámításához - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata1/A. számú melléklet - Előzetes befogadási (regisztrációs) kérelem klinikai vizsgálat lefolytatására - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata1/A. számú melléklet - Előzetes befogadási (regisztrációs) kérelem klinikai vizsgálat lefolytatására - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata1/B. számú melléklet - Előzetes befogadási (regisztrációs) kérelem külső vizsgálóhelyen végzett klinikai vizsgálat részre nyújtott szolgáltatás lefolytatására - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata1/B. számú melléklet - Előzetes befogadási (regisztrációs) kérelem külső vizsgálóhelyen végzett klinikai vizsgálat részre nyújtott szolgáltatás lefolytatására - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata2. számú melléklet - Vizsgálatvezető nyilatkozata a vizsgálat személyi és tárgyi feltételeiről - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata2. számú melléklet - Vizsgálatvezető nyilatkozata a vizsgálat személyi és tárgyi feltételeiről - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata3. számú melléklet - Bejelentőlap induló gyógyszeres klinikai vizsgálatról az egyetemi főgyógyszerész részére - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata3. számú melléklet - Bejelentőlap induló gyógyszeres klinikai vizsgálatról az egyetemi főgyógyszerész részére - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata4. számú melléklet - Minőségbiztosításért felelős gyógyszerész és gyógyszerészi szerepkörök kijelölése - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata4. számú melléklet - Minőségbiztosításért felelős gyógyszerész és gyógyszerészi szerepkörök kijelölése - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata5. számú melléklet - Önköltség nyilatkozat - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata5. számú melléklet - Önköltség nyilatkozat - Kitölthető WORD - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata5. számú melléklet - Önköltségszámítás - Kitölthető EXCEL
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata5. számú melléklet - Önköltségszámítás - Kitölthető WORD - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata7. számú melléklet - Vizsgálatvezető nyilatkozata klinikai vizsgálatokhoz a díjazásról, valamint a MedSol rendszerben történő jelentési kötelezettségről - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata7. számú melléklet - Vizsgálatvezető nyilatkozata klinikai vizsgálatokhoz a díjazásról, valamint a MedSol rendszerben történő jelentési kötelezettségről - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata8. számú melléklet - Semmelweis Egyetem ellenőrző lista a klinikai vizsgálatokhoz - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata8. számú melléklet - Semmelweis Egyetem ellenőrző lista a klinikai vizsgálatokhoz - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata9. számú melléklet - Átadás-átvételi jegyzőkönyv a klinikai vizsgálati készítmények kiszállításához- Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata9. számú melléklet - Átadás-átvételi jegyzőkönyv a klinikai vizsgálati készítmények kiszállításához - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata10. számú melléklet - Minőségbiztosításért felelős gyógyszerészi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata10. számú melléklet - Minőségbiztosításért felelős gyógyszerészi nyilatkozat - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata11. számú melléklet: Értesítés a klinikai vizsgálat lezárásáról - Kitölthető WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata11. számú melléklet: Értesítés a klinikai vizsgálat lezárásáról - Letölthető PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 1/A - Pre-admission (registration) application to conduct a clinical trial - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 1/A - Pre-admission (registration) application to conduct a clinical trial - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 1/B - Pre-admission (registration) application for the conduct of service for a clinical trial at an external site - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 1/B - Pre-admission (registration) application for the conduct of service for a clinical trial at an external site - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 2 - Principal investigator's declaration on the staffing and facilities of the trial - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 2 - Principal investigator's declaration on the staffing and facilities of the trial - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 3 - Notification form for the Chief University Pharmacist on the initiation of a clinical trial of a medicinal product - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 3 - Notification form for the Chief University Pharmacist on the initiation of a clinical trial of a medicinal product - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 4 - Designation of pharmacist responsible for quality assurance and pharmacist roles - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 4 - Designation of pharmacist responsible for quality assurance and pharmacist roles - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsStatement of Excluded Expenses (self-cost) - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsStatement of Excluded Expenses (self-cost) - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 5 - Calculation of excluded costs - Clinical Trial - EXCEL
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 5 - Calculation of excluded costs - Clinical Trial - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 7 - Principal Investigator's declaration for clinical research on remuneration and reporting obligations in Medsol - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 7 - Principal Investigator's declaration for clinical research on remuneration and reporting obligations in Medsol - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 8 - Semmelweis University Checklist for Clinical Trials - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 8 - Semmelweis University Checklist for Clinical Trials - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 9 - Transfer and take-over protocol for the delivery of clinical trial products - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 9 - Transfer and take-over protocol for the delivery of clinical trial products - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 10 - Declaration of the pharmacist responsible for quality assurance - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 10 - Declaration of the pharmacist responsible for quality assurance - PDF
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 11 - Notification of the end of the clinical trial - WORD
Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata - English version: Regulations for clinical research trialsAnnex 11 - Notification of the end of the clinical trial - PDF
Kommunikációs és honlap szabályzat – II. könyv – Honlap szabályzat4. számú melléklet - Kérelem pályázati projekt honlapjának felmentéséről - Kitölthető WORD
Kommunikációs és honlap szabályzat – II. könyv – Honlap szabályzat4. számú melléklet - Kérelem pályázati projekt honlapjának felmentéséről - Letölthető PDF
Kommunikációs és honlap szabályzat – II. könyv – Honlap szabályzat5. számú melléklet - A központi honlaprendszertől eltérő honlap üzemeltetése iránti kérelem - Kitölthető WORD
Kommunikációs és honlap szabályzat – II. könyv – Honlap szabályzat5. számú melléklet - A központi honlaprendszertől eltérő honlap üzemeltetése iránti kérelem - Letölthető PDF
Kommunikációs Szabályzat1. számú melléklet - Sajtóesemény bejelentése a Semmelweis Egyetemen - Kitölthető WORD
Kommunikációs Szabályzat1. számú melléklet - Sajtóesemény bejelentése a Semmelweis Egyetemen- Letölthető PDF
Kommunikációs Szabályzat2. számú melléklet - Kérelem Sajtótájékoztatóvá minősítéshez - Kitölthető WORD
Kommunikációs Szabályzat2. számú melléklet - Kérelem Sajtótájékoztatóvá minősítéshez - Letölthető PDF
Kommunikációs Szabályzat3. számú melléklet - Egyéni nyilatkozat bejelentése a Semmelweis Egyetemen - Kitölthető WORD
Kommunikációs Szabályzat3. számú melléklet - Egyéni nyilatkozat bejelentése a Semmelweis Egyetemen - Letölthető PDF
Kommunikációs Szabályzat4. számú melléklet - Nyilatkozat kiskorúról készíthető kép-és hangfelvételről - Kitölthető WORD
Kommunikációs Szabályzat4. számú melléklet - Nyilatkozat kiskorúról készíthető kép-és hangfelvételről - Letölthető PDF
Kommunikációs Szabályzat5. számú melléklet - Címerhasználat kérvényezése - Kitölthető WORD
Kommunikációs Szabályzat5. számú melléklet - Címerhasználat kérvényezése - Letölthető PDF
Környezetvédelmi szabályzat1. számú melléklet - Anyagmérleg - Kitölthető WORD
Környezetvédelmi szabályzat1. számú melléklet - Anyagmérleg - Letölthető PDF
Környezetvédelmi szabályzat2. számú melléklet - Megbízás környezetvédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Kitölthető WORD
Környezetvédelmi szabályzat2. számú melléklet - Megbízás környezetvédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Letölthető PDF
Környezetvédelmi szabályzat3. számú melléklet - Oktatási jegyzőkönyv az ADR 1.3 és ADR 8.2.3 szerint - Kitölthető WORD
Környezetvédelmi szabályzat3. számú melléklet - Oktatási jegyzőkönyv az ADR 1.3 és ADR 8.2.3 szerint - Letölthető PDF
Környezetvédelmi szabályzat7. számú melléklet - Veszélyes hulladék bejelentőlap (belső használatú) - Kitölthető WORD
Környezetvédelmi szabályzat7. számú melléklet - Veszélyes hulladék bejelentőlap (belső használatú) - Letölthető PDF
Kötelezettségvállalási Szabályzat1. számú melléklet - Aláírás bejelentő adatlap - Kitölthető WORD
Kötelezettségvállalási Szabályzat1. számú melléklet - Aláírás bejelentő adatlap - Letölthető PDF
Kötelezettségvállalási Szabályzat2. számú melléklet - Bejelentő / változásbejelentő adatlap - Kitölthető WORD
Kötelezettségvállalási Szabályzat2. számú melléklet - Bejelentő / változásbejelentő adatlap - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat1. számú melléklet - Adatlap az SAP rendszerben új vevő rögzítésének igényléséhez, és a már rögzített vevő adatainak módosításához - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat1. számú melléklet - Adatlap az SAP rendszerben új vevő rögzítésének igényléséhez, és a már rögzített vevő adatainak módosításához - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat2. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat2. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul beszélő beteg nyilatkozata - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat3. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt az ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat3. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával rendelkező, de azt az ellátásakor bemutatni nem tudó, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat4. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat4. számú melléklet - Érvényes TAJ kártyával nem rendelkező, magyarul nem beszélő beteg nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat5. számú melléklet - Magyarul nem beszélő beteg kommunikációs nyilatkozata (angol) - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat5. számú melléklet - Magyarul nem beszélő beteg kommunikációs nyilatkozata (angol) - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat6. számú melléklet - Költségvállalási nyilatkozat (angol) - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat6. számú melléklet - Költségvállalási nyilatkozat (angol) - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat7. számú melléklet - Fizetési emlékeztető - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat7. számú melléklet - Fizetési emlékeztető - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat8. számú melléklet - Payment Reminder - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat8. számú melléklet - Payment Reminder - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat9. számú melléklet - Fizetési felszólítás - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat9. számú melléklet - Fizetési felszólítás - Letölthető PDF
Követeléskezelési Szabályzat10. számú melléklet - Dokumentációk átadás-átvétele - Kitölthető WORD
Követeléskezelési Szabályzat10. számú melléklet - Dokumentációk átadás-átvétele - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat2. számú melléklet - Leltározási utasítás - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat2. számú melléklet - Leltározási utasítás - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat3. számú melléklet - Megbízólevél - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat3. számú melléklet - Megbízólevél - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat4. számú melléklet - Egyezőségi nyilatkozat - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat4. számú melléklet - Egyezőségi nyilatkozat - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat5. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat5. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat6. számú melléklet - Nyilatkozat - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat6. számú melléklet - Nyilatkozat - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat7. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat7. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat8. számú melléklet - Készletfelvételi lap - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat8. számú melléklet - Készletfelvételi lap - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat8/a. számú melléklet - Készletfelvételi lap (Leltározáshoz) - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat8/a. számú melléklet - Készletfelvételi lap (Leltározáshoz) - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat9. számú melléklet - Leltárfelvételi összesítő - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat9. számú melléklet - Leltárfelvételi összesítő - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat10. számú melléklet - Eltérési kimutatás - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat10. számú melléklet - Eltérési kimutatás - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat11. számú melléklet - Káreseti jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat11. számú melléklet - Káreseti jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat12. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat12. számú melléklet - Jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat13. számú melléklet - Raktári leltárfelelősségi megállapodás - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat13. számú melléklet - Raktári leltárfelelősségi megállapodás - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat14. számú melléklet - Személyi használatra átvett eszközök, anyagok nyilvántartása - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat14. számú melléklet - Személyi használatra átvett eszközök, anyagok nyilvántartása - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat15. számú melléklet - Egyetemi szervezetek közötti átadási jegyzék - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat15. számú melléklet - Egyetemi szervezetek közötti átadási jegyzék - Letölthető PDF
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat16. számú melléklet - Tárolási nyilatkozat minta - Kitölthető WORD
Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat16. számú melléklet - Tárolási nyilatkozat minta - Letölthető PDF
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat3. számú melléklet - Munkaterület átadási jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat3. számú melléklet - Munkaterület átadási jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat4. számú melléklet - Műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat4. számú melléklet - Műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat5. számú melléklet - Költségfelosztás elve - Letölthető PDF
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat6. számú melléklet - Projektfolyamat - Letölthető PDF
Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési szabályzat7. számú melléklet - Projektigény összefoglaló - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat2. számú melléklet - Megbízás méregfelelősi feladatkör ellátásához - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat2. számú melléklet - Megbízás méregfelelősi feladatkör ellátásához - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat3. számú melléklet - Megbízás munkavédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat3. számú melléklet - Megbízás munkavédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat4. számú melléklet - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat4. számú melléklet - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat5. számú melléklet - Elsőfokú munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vélemény - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat5. számú melléklet - Elsőfokú munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vélemény - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat6. számú melléklet - Nyilatkozat HIV fertőzésről, HCV vagy HBV vírushordozásról - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat6. számú melléklet - Nyilatkozat HIV fertőzésről, HCV vagy HBV vírushordozásról - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat7. számú melléklet - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat7. számú melléklet - Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat8. számú melléklet - Védőeszköz nyilvántartó lap - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat8. számú melléklet - Védőeszköz nyilvántartó lap - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat9. számú melléklet - Munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyv új, felújított, hosszabb leállítás után üzembe állított, áthelyezett gép, berendezés vagy munkahely, létesítmény üzembe helyezési eljáráshoz - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat9. számú melléklet - Munkavédelmi üzembe helyezési jegyzőkönyv új, felújított, hosszabb leállítás után üzembe állított, áthelyezett gép, berendezés vagy munkahely, létesítmény üzembe helyezési eljáráshoz - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat10. számú melléklet - Munkavédelmi üzembe helyezési engedély - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat10. számú melléklet - Munkavédelmi üzembe helyezési engedély - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat11. számú melléklet - Kimutatás az üzembe helyezési engedélyhez szükséges műszaki dokumentációról - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat11. számú melléklet - Kimutatás az üzembe helyezési engedélyhez szükséges műszaki dokumentációról - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat13. számú melléklet - Ittasságvizsgálati jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat13. számú melléklet - Ittasságvizsgálati jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat14. számú melléklet - Veszélyes anyagokkal munkát végzők nyilvántartása - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat14. számú melléklet - Veszélyes anyagokkal munkát végzők nyilvántartása - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat15. számú melléklet - Rákkeltő anyagokkal munkát végzők nyilvántartása - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat15. számú melléklet - Rákkeltő anyagokkal munkát végzők nyilvántartása - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat16. számú melléklet - Munkabaleseti nyilvántartás és eseményvizsgálati jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat16. számú melléklet - Munkabaleseti nyilvántartás és eseményvizsgálati jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat17. számú melléklet - Jegyzőkönyv tanulói balesetről - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat17. számú melléklet - Jegyzőkönyv tanulói balesetről - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat18. számú melléklet - Munkabaleseti jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat19. számú melléklet - Értesítés baleset minősítéséről - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat19. számú melléklet - Értesítés baleset minősítéséről - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat19/A. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat19/A. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat19/B. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Protokoll zum Unfall von studierenden - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat19/B. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Protokoll zum Unfall von studierenden - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat19/C. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Student accident report form - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat19/C. számú melléklet - Jegyzőkönyv hallgatói balesetről - Student accident report form - Letölthető PDF
Munkavédelmi Szabályzat20. számú melléklet - Kárigény bejelentés - Kitölthető WORD
Munkavédelmi Szabályzat20. számú melléklet - Kárigény bejelentés - Letölthető PDF
Műszergazdálkodási Szabályzat1. sz. melléklet - Kalibrálási jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Műszergazdálkodási Szabályzat1. sz. melléklet - Kalibrálási jegyzőkönyv- Letölthető PDF
Műszergazdálkodási Szabályzat2. számú melléklet - Üzembe helyezési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Műszergazdálkodási Szabályzat2. számú melléklet - Üzembe helyezési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Neptun szabályzat1. számú melléklet - Jogosultság igénylő adatlap a Neptun rendszerhez - Kitölthető WORD
Neptun szabályzat1. számú melléklet - Jogosultság igénylő adatlap a Neptun rendszerhez - Letölthető PDF
Önköltségszámítási Szabályzat4. számú melléklet - A kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenység külső igénybevevők részére végzett tevékenységekre vonatkozó kalkulációs séma - Letölthető PDF
Önköltségszámítási Szabályzat5. számú melléklet - A kezelt állami vagyon (infrastruktúra) hasznosítási tevékenység egyetemi belső szolgáltatásként végzett tevékenységekre vonatkozó kalkulációs séma - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat3. számú melléklet – Megbízás készpénz ellátmány kezelésére - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat3. számú melléklet – Megbízás készpénz ellátmány kezelésére - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat4. számú melléklet – Kulcs/számkód nyilvántartása - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat4. számú melléklet – Kulcs/számkód nyilvántartása - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat5. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat5. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat5/a. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - EUR - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat5/a. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - EUR - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat5/b. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - USD - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat5/b. számú melléklet – Átadás-átvételi jegyzőkönyv - USD - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat6. számú melléklet – Felelősségvállalási nyilatkozat - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat6. számú melléklet – Felelősségvállalási nyilatkozat - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat7. számú melléklet – Meghatalmazás készpénzfelvételre - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat7. számú melléklet – Meghatalmazás készpénzfelvételre - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat8. számú melléklet – Jegyzőkönyv hamisgyanús pénz befizetésének esetére - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat8. számú melléklet – Jegyzőkönyv hamisgyanús pénz befizetésének esetére - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat9. számú melléklet – Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat9. számú melléklet – Jegyzőkönyv pénztári eltérés esetére - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat10. számú melléklet – Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat10. számú melléklet – Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat11. számú melléklet – Jegyzőkönyv vezetői ellenőrzéshez - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat11. számú melléklet – Jegyzőkönyv vezetői ellenőrzéshez - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat12. számú melléklet – Jegyzőkönyv rovancsolásról - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat12. számú melléklet – Jegyzőkönyv rovancsolásról - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat13. számú melléklet – Jegyzőkönyv készpénzzel kiegyenlített számlák sztornírozásáról - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat13. számú melléklet – Jegyzőkönyv készpénzzel kiegyenlített számlák sztornírozásáról - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat14. számú melléklet – Címletjegyzék valuta befizetéséhez - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat14. számú melléklet – Címletjegyzék valuta befizetéséhez - Letölthető PDF
Pénzkezelési Szabályzat15. számú melléklet – Letét átadása központi letéti pénztárba - Kitölthető WORD
Pénzkezelési Szabályzat15. számú melléklet – Letét átadása központi letéti pénztárba - Letölthető PDF
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat
1. számú melléklet - Központi rendezvénnyé nyilvánítási kérelem - Kitölthető WORD
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat1. számú melléklet - Központi rendezvénnyé nyilvánítási kérelem - Letölthető PDF
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat2. számú melléklet - Bejelentő lap rendezvények biztonságtechnikai jellegű engedélyezéséhez - Kitölthető WORD
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat2. számú melléklet - Bejelentő lap rendezvények biztonságtechnikai jellegű engedélyezéséhez - Letölthető PDF
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat3. számú melléklet - Külső szervezésű rendezvény bejelentő lap - Kitölthető WORD
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat3. számú melléklet - Külső szervezésű rendezvény bejelentő lap - Letölthető PDF
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat4. számú melléklet - Semmelweis Szalon rendezvény bejelentő lap - Kitölthető WORD
Rendezvényszervezési és Rendezvénybiztosítási Szabályzat4. számú melléklet - Semmelweis Szalon rendezvény bejelentő lap - Letölthető PDF
Reprezentációs kiadások szabályzata1. számú melléklet - Elszámolólap - Kitölthető WORD
Reprezentációs kiadások szabályzata1. számú melléklet - Elszámolólap - Letölthető PDF
Selejtezési szabályzat1/b számú melléklet - A selejtezési jegyzőkönyv nyomtatvány - Kitölthető WORD
Selejtezési szabályzat1/b számú melléklet - A selejtezési jegyzőkönyv nyomtatvány - Letölthető PDF
Selejtezési szabályzat3. számú melléklet - Selejtezési javaslat - Kitölthető WORD
Selejtezési szabályzat3. számú melléklet - Selejtezési javaslat - Letölthető PDF
Selejtezési szabályzat4. számú melléklet - Lemondó nyilatkozat - Kitölthető WORD
Selejtezési szabályzat4. számú melléklet - Lemondó nyilatkozat - Letölthető PDF
Selejtezési szabályzat5. számú melléklet - Egyszerűsített selejtezési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Selejtezési szabályzat5. számú melléklet - Egyszerűsített selejtezési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Selejtezési szabályzat6. számú melléklet - Megbízólevél - Kitölthető WORD
Selejtezési szabályzat6. számú melléklet - Megbízólevél - Letölthető PDF
Szabályozó dokumentumok készítésének rendje2. sz. melléklet - Adatlap a szabályozó dokumentum elkészítésére/módosítására - Kitölthető WORD
Szabályozó dokumentumok készítésének rendje2. sz. melléklet - Adatlap a szabályozó dokumentum elkészítésére/módosítására - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat1. számú melléklet - Vevőelégedettségi lap a szállítási szolgáltatások értékeléséről - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat1. számú melléklet - Vevőelégedettségi lap a szállítási szolgáltatások értékeléséről - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat2. számú melléklet - Textiltisztítás heti ütemterve - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat2. számú melléklet - Textiltisztítás heti ütemterve - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat3. számú melléklet - Mosási jegyzék - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat4. számú melléklet - Mosatási jegyzék - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat5. számú melléklet - Textilkölcsönzési jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat5. számú melléklet - Textilkölcsönzési jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat6. számú melléklet - Selejtezendő textíliák átadó jegyzéke - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat6. számú melléklet - Selejtezendő textíliák átadó jegyzéke - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat7. számú melléklet - Éves textil beszerzési igény - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat7. számú melléklet - Éves textil beszerzési igény - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat8. számú melléklet - Ismétlődő takarítás-minőségellenőrzési adatlap - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat8. számú melléklet - Ismétlődő takarítás-minőségellenőrzési adatlap - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat9. számú melléklet - Napi ellenőrzési napló - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat9. számú melléklet - Napi ellenőrzési napló - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat10. számú melléklet - Féléves takarítás – minőségellenőrzési adatlap - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat10. számú melléklet - Féléves takarítás – minőségellenőrzési adatlap - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat11. számú melléklet - Parkfenntartási munka igénylése - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat11. számú melléklet - Parkfenntartási munka igénylése - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat12. számú melléklet - Megrendelés érintésvédelmi-, tűzvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálatokra - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat12. számú melléklet - Megrendelés érintésvédelmi-, tűzvédelmi- és villámvédelmi felülvizsgálatokra - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat13. számú melléklet - Nyilatkozat érintésvédelmi javítások végrehajtásáról - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat13. számú melléklet - Nyilatkozat érintésvédelmi javítások végrehajtásáról - Letölthető PDF
Szolgáltatási Szabályzat14. számú melléklet - Vevőelégedettségi lap az érintésvédelmi, villámvédelmi mérések és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok értékeléséről - Kitölthető WORD
Szolgáltatási Szabályzat14. számú melléklet - Vevőelégedettségi lap az érintésvédelmi, villámvédelmi mérések és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok értékeléséről - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat2. számú melléklet - Tűzriadó gyakorlat - jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat2. számú melléklet - Tűzriadó gyakorlat - jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat3. számú melléklet - Megbízás tűzvédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat3. számú melléklet - Megbízás tűzvédelmi megbízotti feladatkör ellátásához - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat4. számú melléklet - Tűzvédelmi oktatási napló (minta) - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat4. számú melléklet - Tűzvédelmi oktatási napló (minta) - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat5. számú melléklet - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározása - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat5. számú melléklet - Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli meghatározása - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat7. számú melléklet - Nyilvántartási tűzvédelmi szakvizsgáról - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat7. számú melléklet - Nyilvántartási tűzvédelmi szakvizsgáról - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat9. számú melléklet - Tűzoltó készülékek ellenőrzési nyilvántartása - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat9. számú melléklet - Tűzoltó készülékek ellenőrzési nyilvántartása - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat10. számú melléklet - Nyilvántartás tűzoltó vízforrásokról - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat10. számú melléklet - Nyilvántartás tűzoltó vízforrásokról - Letölthető PDF
Tűzvédelmi Szabályzat11. számú melléklet - Veszélyes anyagok nyilvántartása - tűzoltósági beavatkozáshoz - Kitölthető WORD
Tűzvédelmi Szabályzat11. számú melléklet - Veszélyes anyagok nyilvántartása - tűzoltósági beavatkozáshoz - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat1. számú melléklet - Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez - Kitölthető WORD
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat1. számú melléklet - Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat2. számú melléklet - Bérbeadási és bérbevételi adatszolgáltatási adatlap - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat3. számú mellékletek: Helyiség-nyilvántartás - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat3.2 számú melléklet - Teljességi nyilatkozat - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat3.3 számú melléklet - Épület adatlap - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat8. számú melléklet - Igényfelmérő adatlap - Letölthető PDF
Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat9. számú melléklet - Értékesítési igény bejelentő lap - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat1. számú melléklet - Azonnali jelentés - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat1. számú melléklet - Azonnali jelentés - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat2. számú melléklet - Jegyzőkönyv esemény kivizsgálásáról - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat2. számú melléklet - Jegyzőkönyv esemény kivizsgálásáról - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat3. számú melléklet - Meghallgatási jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat3. számú melléklet - Meghallgatási jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat4. számú melléklet - Vagyonvédelmi éves összefoglaló jelentés - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat4. számú melléklet - Vagyonvédelmi éves összefoglaló jelentés - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat5. számú melléklet - Jegyzőkönyv helyiség felnyitásáról - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat5. számú melléklet - Jegyzőkönyv helyiség felnyitásáról - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat6. számú melléklet - Szolgálati napló - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat6. számú melléklet - Szolgálati napló - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat7. számú melléklet - Kulcs, kulcsdoboz kiadása és visszavétele - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat7. számú melléklet - Kulcs, kulcsdoboz kiadása és visszavétele - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat8. számú melléklet - Látogató könyv - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat8. számú melléklet - Látogató könyv - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat9. számú melléklet - Talált tárgyak nyilvántartása - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat9. számú melléklet - Talált tárgyak nyilvántartása - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat10. számú melléklet - Gépjármű mozgási napló - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat10. számú melléklet - Gépjármű mozgási napló - Letölthető PDF
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat12. számú melléklet - Csomagvizsgálási jegyzőkönyv - Kitölthető WORD
Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat12. számú melléklet - Csomagvizsgálási jegyzőkönyv - Letölthető PDF
Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat
2. számú melléklet - Betegnyilatkozat - 2. számú melléklet - Betegnyilatkozat - Kitölthető WORD
Váró-, Előjegyzési- és Betegfogadási Listákról szóló szabályzat
2. számú melléklet - Betegnyilatkozat - Letölthető PDF
Adatvédelmi szabályzat formanyomtatványai

 Dokumentum neveLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
1Adatkezelési nyilvántartás ADLLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
2Adatkezelési tájékoztatóLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
3Adatkezelési tájékoztató nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
4Adatkezelési hozzájárulásLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
5Adatkezelési hozzájárulások nyilvántartásaLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
6Adatfeldolgozási megállapodásLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
7Adatfeldolgozói nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
8Adattovábbítási nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
9Érintetti rendelkezési nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
10Betegdokumetáció kiadás nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
11Hozzáférési jogosultság nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
12Érintett kérelmének továbbítása ABK-nakLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
13Érintett hiánypótlási felhívása, értesítése határidő hosszabbításrólLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
14Érintett kérelmének teljesítéseLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
15Érintett kérelmének elutasításaLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
16Iratlista egészségügyi dokumentáció kiadása (érintettnek)Letölthető PDF változatLetölthető WORD változat
17Iratlista egészségügyi dokumentáció kiadása (megkereső szervnek)Letölthető PDF változatLetölthető WORD változat
18Adatvédelmi incidens jelentése ABK-nakLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
19Adatvédelmi incidens nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
20Hatásvizsgálat végzése kezdeményezés, értékelés és döntésLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
21Oktatás nyilvántartásLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
22Önellenőrzés - felülvizsgálati jkvLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
23Önellenőrzés - felülvizsgálati jkv mellékletLetölthető PDF változatLetölthető EXCEL változat
 

Szervezeti és Működési Szabályzat formanyomtatványai

 SZMSZ hivatkozásDokumentum neve (hatályos szöveg)Letölthető PDF változatLetölthető WORD változatFelelős szervezeti egység
1SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatHabilitációs oklevél (Decretum Habilitationis)Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
2SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatMeghívó (nyilvános tantermi előadásra) Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
3SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatMeghívó (tudományos kollokvíumra) Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
4SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatA pályázó összefoglaló adataiLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
5SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatHabilitációs oklevél honosítása (Decretum Habilitationis)Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
6SZMSZ II. KÖNYV II.5. Rész - Habilitációs SzabályzatTanúsítvány habilitáció egyenértékűségérőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatHabilitációs Bizottság
7SZMSZ II. KÖNYV II.6. Rész - A felsőoktatási intézmény által adományozható
munkaköri és egyéb címek feltételei
Kérdőív
az Egyetem által adományozható cím odaítélésének szempontjaihoz
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatEmberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
8SZMSZ II. KÖNYV II.6. Rész - A felsőoktatási intézmény által adományozható
munkaköri és egyéb címek feltételei
Megállapodás a Professor Emeritus/Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó tiszteletdíjról és oktatói tevékenységre való jogosultságrólLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatEmberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
9SZMSZ II. KÖNYV II.6. Rész - A felsőoktatási intézmény által adományozható
munkaköri és egyéb címek feltételei
Megállapodás a Professor Emeritus/Emerita (továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címmel járó jogokról díjazás nélkülLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatEmberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
10SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
Nyilatkozat - Vagyonnyilatkozat átadásaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
11SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
Titoktartási nyilatkozatLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
12SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
MeghatalmazásLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
13SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
Igazolás (a záró vagyonnyilatkozat átvételéről)
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
14SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
Igazolás a szabályzat 7.9 pontja szerinti vagyonnyilatkozat, záró vagyonnyilatkozat átadásárólLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
15SZMSZ II. KÖNYV II.8. Rész - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárásrend, vagyonnyilatkozattételre
kötelezett munkakörök és testületi tagságok
Nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
több jogviszony létesítése esetén
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatGazdasági Főigazgatóság
16SZMSZ II. KÖNYV II.9. Rész - Külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő elismeréseElismerési kérelemLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatJogi és Igazgatási Főigazgatóság
17SZMSZ II. KÖNYV II.9. Rész - Külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak az Egyetemen oktató vagy tudományos kutató képesítésként történő elismeréseElismerési határozatLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatJogi és Igazgatási Főigazgatóság
18SZMSZ III. KÖNYV III.2. Rész - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Jelentés és Jegyzőkönyv a szakdolgozat készítéséről és védésérőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatKarok
19SZMSZ III. KÖNYV III.2. Rész - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

IgazolásLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatKarok
20SZMSZ III. KÖNYV III.2. Rész - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Igazolás - Kreditrendszerű képzés
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatKarok
21SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)A doktori képzés és fokozatszerzés folyamatábrájaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
22SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Jelentkezési lap Doktori IskolábaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
23SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Megállapodás a doktorandusz/doktorjelölt, a témavezető és a munkahely együttműködésérőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
24SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére
[önköltséges (költségtérítéses) hallgatók részére]
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
25SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Doktori képzés szüneteltetése iránti kérelem
(csak a doktori képzési szakaszban és tanulmányi félévekre kérhető)
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
26SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Beiratkozási lapLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
27SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésére
A Doktori Iskolák képzésében részt vett doktoranduszok számára
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
28SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Jelentkezési lap doktori (PhD) fokozat szerzésére
Képzés nélküli fokozatszerzésre jelentkezők számára
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
29SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Javaslat a szigorlati tárgyakra és a szigorlati bizottság tagjairaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
30SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjairaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
31SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Könyvtári adatlap
PhD értekezés benyújtásához, az MTMT-be feltöltött eredeti közlemények alapján
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
32SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Doktori (PhD) szigorlat jegyzőkönyveLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
33SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Doktori (Ph.D.) értekezés védésének jegyzőkönyveLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
34SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Doktori oklevélLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
35SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Doktori oklevélLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
36SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Predoktori pályázat
(Ph.D. értekezések elkészítésére
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
37SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Javaslat doktori képzési program indításáraLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
38SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Javaslat témavezető és kutatási téma befogadásáraLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
39SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)A doktori képzésre vonatkozó legfontosabb jogszabályokLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
40SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Honosítási kérelemLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
41SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Pályázat tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására
PhD hallgatók számára
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
42SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Költségvetés-tervezet Doktori Iskola kurzustámogatás kéréséhez Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
43SZMSZ III. KÖNYV III.3A. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. előtt megkezdett doktori képzés)Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekrőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
44SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
A doktori képzés és fokozatszerzés folyamatábrájaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
45SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Jelentkezési lap Doktori IskolábaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
46SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Jelentkezési lap Doktori Iskolába
Egyéni fokozatszerzők részére
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
47SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Megállapodás a doktorandusz/doktorjelölt, a témavezető és a munkahely együttműködésérőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
48SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Megállapodás
a magyarnyelvű önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz, a témavezető/munkahely együttműködéséről
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
49SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Kérelem részletfizetési kedvezmény/fizetési haladék igénybevételére
[önköltséges (költségtérítéses) hallgatók részére]
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
50SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Doktori képzés szüneteltetése iránti kérelem
(csak a doktori képzési szakaszban és tanulmányi félévekre kérhető)
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
51SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Beiratkozási lapLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
52SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Jelentkezési lap komplex vizsgáraLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
53SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Javaslat a komplex vizsga tárgyakra és a komplex vizsga szakmai bizottságának tagjairaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
54SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Doktori (Ph.D.) házi védés jegyzőkönyveLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
55SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Javaslat a hivatalos bírálók személyére és a bírálóbizottság tagjairaLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
56SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Könyvtári AdatlapLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
57SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Doktori (PhD)komplex vizsga jegyzőkönyveLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
58SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Doktori (Ph.D.) értekezés védésének jegyzőkönyveLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
59SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Javaslat doktori képzési program indításáraLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
60SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Javaslat témavezető és kutatási téma befogadásáraLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
61SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Honosítási kérelemLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
62SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Pályázat tudományos rendezvényen történő részvétel támogatására
PhD hallgatók számára
Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
63SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Költségvetés-tervezet Doktori Iskola kurzustámogatás kéréséhez Letölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
64SZMSZ III. KÖNYV III.3B. Rész - Doktori Szabályzat (2016. szeptember 1. napját
követően megkezdett doktori képzés)
Nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekrőlLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatDoktori Iskola
65SZMSZ III. KÖNYV III.4. Rész - Térítési és Juttatási SzabályzatÖsszesítő lap a szociális szempontok elbírálásáhozLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatKarok
66SZMSZ III. KÖNYV III.4. Rész - Térítési és Juttatási SzabályzatTeljesítés igazolás ösztöndíjhoz (ETK)Letölthető PDF változatKitölthető WORD változat
67SZMSZ III. KÖNYV III.4. Rész - Térítési és Juttatási SzabályzatPályázati adatlapLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatKarok
68SZMSZ III. KÖNYV III.6. Rész - Hallgatók által benyújtott kérelmek elbírálásának rendje
KérelemLetölthető PDF változatKitölthető WORD változat
69SZMSZ III. KÖNYV III.7. Rész - Jogorvoslati SzabályzatJogorvoslati kérelemLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatOktatásigazgatási Hivatal
70SZMSZ III. KÖNYV III.7. Rész - Jogorvoslati SzabályzatFelülbírálati bizottság beérkező kérelem - TényvázlatLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatOktatásigazgatási Hivatal
71SZMSZ III. KÖNYV III.12. Rész - A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő
hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről
Megállapodás magyar nyelvű költségtérítéses képzésben való részvételreLetölthető PDF változatKitölthető WORD változatOktatásigazgatási Hivatal
Egyéb dokumentumok

Dokumentum neveLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓI K É R E L E M - ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG
Letölthető PDF változatLetölthető WORD változat
Igénybejelentőlap iratanyag kikéréshezLetölthető PDF változatLetölthető WORD változat

 

Formanyomtatványtár archívuma az alábbi linken elérhető.