Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

Név: Semmelweis Egyetem
Rövidített megnevezés: SE
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Postacím: 1428 Budapest, Pf.2.
Telefonszám: 06-1/459-1500
Honlap: www.semmelweis.hu

Semmelweis Egyetem Hivatali Kapujának elérhetőségei:

Hosszú név: Semmelweis Egyetem

Rövid név: SEMEDUNIV

KRID: 648905308

Gazdálkodó szervezetek, természetes személyek e-papíron is benyújthatják kérelmüket.

Költségvetési szerv vezetője: Dr. Merkely Béla rektor

Kancellár: Dr. Pavlik Lívia
Költségvetési szerv gazdasági vezetője: Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató
A Semmelweis Egyetem számlaszáma: MÁK 10032000-00282819-00000000
A Semmelweis Egyetem adószáma: 15329808-2-42
A Semmelweis Egyetem statisztikai számjele: 15329808-8542-312-01


2019. évben  Semmelweis Egyetem részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által személyi jövedelemadó 1%-ából kiutalt összeg felhasználására vonatkozó adatok.


→ Általános közzétételi lista

(szervezeti, személyzeti adatok; tevékenységre, működésre vonatkozó általános közzétételi adatok; általános gazdálkodási adatok;)

→ Különös közzétételi lista

(szervezeti, személyzeti különös közzétételi adatok; tevékenységre, működésre vonatkozó különös közzétételi adatok; különös közzétételi gazdálkodási adatok;)

→ Egyedi közzétételi lista

(a Semmelweis Egyetem Alapító Okirata; a Semmelweis Egyetem Szabályzatai; a folyamatban lévő európai uniós támogatásra irányuló pályázatok;)

→ Közérdekű adatok archívum