Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Általános tájékoztató

Az Egyetem működése során a feladatellátásával összefüggésben különféle bélyegzőket használ.

Bélyegző csak az egyetem működésével összefüggésben használható az arra jogosult által.

Az Egyetemen az alábbi bélyegző típusokat használjuk:

Kiadmányozáshoz használt bélyegző: kiadmányozáshoz kapcsolódó, iratok hitelesítése során használt, őrzéshez és nyilvántartáshoz kötött bélyegző, amely lehet a címeres vagy egyetemi körbélyegző, valamint az egyetemi szárazbélyegző.

Kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegző: az Egyetem hivatalos ügyviteli eljárásai során használt bélyegző, amely dokumentumhitelesítésre és kiadmányozásra nem alkalmas, az ügyviteli folyamatok hatékonyságának növelésére, egységesítésre használt ügyviteli segédeszköz. Ilyen különösen a címbélyegző, a fejbélyegző, a névbélyegző, a különféle ügyviteli bélyegzők.

Fejbélyegző: szervezeti egység azonosítására alkalmas, kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegző.

Névbélyegző: az aláírt név azonosítását segítő, kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegző, amely az aláíró személy nevét és/vagy aláírásának minőségét is tartalmazza (pl. kötelezettségvállaló, jogi ellenjegyző, szakmai ellenjegyző, pénzügyi ellenjegyző, teljesítésigazoló, utalványozó, érvényesítő, beosztása). Kötelező a névbélyegző használata, amennyiben az iraton az aláíró neve nem előrenyomtatott.

A kiadmányozáshoz használt bélyegző elkészíttetéséhez, a meglévő cseréjéhez vagy az elveszett, eltulajdonított bélyegző pótlásához a készíttetést megelőzően a Szervezési és Igazgatási Központ vezetőjének engedélyét kell kérni. Az engedélykérést a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság aloldalán keresztül kell elektronikusan indítani.

Az igényléskor az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • a kiadmányozáshoz használt bélyegzőt igénylő szervezeti egység megnevezése;
 • igénylő neve, e-mail címe;
 • a bélyegző szövege:
  • felső (külső illetve, belső) köríven,
  • középen (állami, egyetemi vagy kari címer) ,
  • alsó (külső és belső) köríven (szervezeti egység telephelyének megnevezése (pld. Budapest és a készítés éve);
 • igénylés indoklása (kiadmányozási jogosultság pontos megjelölése (jogszabályhely, SZMSZ, ügyrend stb.).

A megküldött igénylést a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság iktatja.

A Szervezési és Igazgatási Központ vezetője megvizsgálja az igényelt bélyegző formai megfelelőségét, valamint a hivatkozott kiadmányozási jog fennállását és 5 munkanapon belül dönt az igénylésről. Döntéséről szóló iratot iktatottan megküldi az igénylő szervezeti egységnek.

Nyilvántartásban szereplő bélyegzővel azonos nyomófelületű bélyegző nem igényelhető. Azonos nyomófelület esetén a bélyegzőket, 1-ről induló folyamatos arab sorszámozással kell ellátni, a nyomófelület címer talpa alatti részén.

A bélyegző elkészíttetése – jóváhagyást követően – a szervezeti egység feladata a rendelkezésére álló gazdálkodási kerete terhére.

A bélyegzőt a Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság által közzétett sablon szerint kell elkészíttetni, amely a formai elrendezést, a betűtípusokat és méreteket is tartalmazza. A sablon az alábbi linken található: https://semmelweis.hu/brand/arculat/sablonok/

Fontos tudni a kiadmányozáshoz használt bélyegző esetében:

 • bélyegző csak a nyilvántartásba vételét követően használható,
 • bélyegző lenyomatához kék árnyalatú tintát kell használni.

A kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegzők köréről, használatáról és azok használati jogosultjairól a szervezeti egység ügyrendjében kell rendelkezni.

A kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegzők készíttetéséhez, pótlásához, cseréjéhez nem kell a Szervezési és Igazgatási Központ vezetőjének engedélyét kérni. Ezen bélyegzők elkészíttetéséről a szervezeti egység vezetője saját hatáskörében köteles gondoskodni.

A kiadmányozáshoz nem kapcsolódó bélyegzők cseréje esetén is kötelező a selejtezési eljárást lefolytatni.

Bélyegző igénybejelentés

Submit

 

Bélyegző nyilvántartásba vételi kérelem

Bejelentéshez alkalmazható: Bélyegző lenyomat és aláírás minta

Submit

 

Egyetemi szárazbélyegző kölcsönzése

A szárazbélyegző az Egyetem címerét ábrázoló, a diplomák és díszoklevelek kiállításánál alkalmazott különleges bélyegző.

Az egyetemi szárazbélyegző kizárólag a Jogi Főigazgatóság őrzésében van.

Az egyetemi szárazbélyegző kizárólag a diplomán (oklevélen) és a díszoklevélen használható.

Szárazbélyegző kölcsönzés indítása

A sikeres foglalásról visszaigazoló e-mailt kap, az űrlapban megadott e-mail címére. A Gyakran ismételt kérdések lapfülön talál tájékoztatást a rendszer működésével kapcsolatban illetve szükség esetén forduljon a kapcsolattartóhoz.

Küldés

Szárazbélyegző foglalások áttekintése

Az alábbiakban havi (month), heti (week), napi (day, vagy today) bontásban láthatja a már lefoglalt időpontokat. Abban az esetben, ha foglalt időpont foglalójára, elérhetőségeire, és a foglalás részletes adataira kíváncsi, vigye az egeret a kívánt időpontra és megtekintheti a foglalás részletes adatait.