• Egészségügyi ellátáshoz való jog
  • Emberi méltósághoz való jog
  • Kapcsolattartás joga
  • Gyógyintézet elhagyásának joga
  • Tájékoztatáshoz való jog
  • Önrendelkezéshez való jog
  • Ellátás visszautasításának joga
  • Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
  • Orvosi titoktartáshoz való jog
  • Részletesen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 6-25. §-ban található https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00