Összesen: 69 cikk


K/1/2023. (III.06.) számú kancellári utasítás a számlakezelés folyamatának eljárásrendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki: 1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetemen az SAP- ban számlákat kezelő foglalkoztatottakra, illetve …RKE/3/2023. (III. 06.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a szabadság kiadásának rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: „Egyetem”, illetve „munkáltató”) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: „SZMSZ”) II.1. rész 5/A. §-a végrehajtásaként, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva, a következő utasítást adjuk ki.   1. § [Az …E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról szóló E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás módosításáról      A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a 27. § (3) bekezdés d) pontjában …  RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről   A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának II.1. rész (Foglalkoztatási követelményrendszer) 3. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogok felosztását, gyakorlását, átruházását, illetve a helyettesítés módját jelen utasítással szabályozzuk, azzal, hogy a munkáltatói jogkör …E/1/2023. (I.26.) sz. rektori – kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:   Preambulum A Semmelweis Egyetem, mint munkáltató, elkötelezett …RKE/1/2023. (I.26.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a műtőben dolgozó egészségügyi szakdolgozók illetménykiegészítéséről     A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:   1. § Az utasítás célja és hatálya (1) Jelen utasítás célja a műtőben feladatot ellátó …RKE/13/2022. (XII.23.) számú rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogkörök gyakorlásáról (egységes szerkezetben)   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1. rész Szervezeti és Működési Rend 3. § (4) bekezdés d) pontjában, a Gazdálkodási szabályzat 2.2. (3)-(4) bekezdésében és a Kötelezettségvállalási szabályzat 2.3.2.1. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adjuk …E/11/2022. (XII.21.) sz. rektori-kancellári utasítás a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás módosításáról    A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről szóló E/7/2022. (X. 12.) sz. rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról …E/10/2022. (XII.13.) számú rektori – kancellári utasítás az órarendszerkesztés, a kurzus meghirdetés, a teremfoglalások részletszabálya kiegészítésének, valamint az oktatói teljesítményértékeléshez a NEPTUN rendszerben az információk rendelkezésre állásának eljárásrendjéről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben a következő utasítást adjuk …KKE/1/2022.(XI.24.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS Energiahatékonyságot fokozó intézkedések a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének da) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, figyelemmel az energiaárak jelen időszakban fennálló, a korábbi árszínvonalhoz képest jelentősen megnövekedett értékére, a Semmelweis Egyetem betegellátó …RKE/11/2022. (XI.23.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2022/23-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról       A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabályok, valamint az SZMSZ I.1 rész 133. § …E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról   1. § A Semmelweis Egyetem lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:   2. § A lakáscélú kölcsön iránti kérelmet (igénylést) az igénylőnek az erre a célra …E/8/2022. (X.24.) SZ. REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS  Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás pénzügyi rendelkezésekkel történő kiegészítéséről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, továbbá a Szenátus 71/2022. (IX.26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a …E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről  (egységes szerkezetben az E/9/2022. (XI.17.) számú rektori-kancellári utasítással)   Általános rendelkezések Preambulum A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és az Alkalmazotti Tanács egyetértésével a munkavállalói számára a lakhatási feltételek megteremtése és lakáskorszerűsítési céljaik támogatására lehetővé teszi kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön (a …E/7/2022. (X.12.) sz. rektori-kancellári utasítás a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki. 1. § Az utasítás célja és hatálya (1) Jelen utasítás célja a kiemelkedő tudományos kutatási eredmények elérésének ösztönzése, valamint a …K/2/2022. (X.10.) számú kancellári utasítás az USD devizanemben meghirdetett képzés képzési díjának valutapénztári befizetéséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) idegennyelvű képzése immár négy évtizedes múltra tekint vissza, és az oktatási tevékenység zászlóhajójaként tekinthetünk rá. Több, mint 70 országból érkeznek diákok, és az Egyetem oktatási bevételeinek jelentős részét képezik a devizában realizálódó tandíjak. Az …E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról (egységes szerkezetben az E/2/2023. (II.28.) számú rektori-kancellári utasítás módosító rendelkezéseivel) Hatály: 2023. március 2-tól   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a …RKE/5/2022.(IX.06.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/H. §-a alapján – a hallgatók, az ellátott betegek és …  Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló  R/2/2022. (VII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú REKTORI UTASÍTÁS – egységes szerkezetben – Hatályos: 2022. december 21-től   1. § Az utasítás hatálya Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) …RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki: 1.§ Az utasítás hatálya (1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak …  E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeihez köthető egyetemi rendezvények költségviseléséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki: 1.§ (1) A Semmelweis Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti …E/3/2022. (II.07.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységei által tervezett, ingatlan/helyiség bérbevételére irányuló jogviszonyok létrehozásának feltételeiről, eljárási rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva az Egyetem költségvetési egysúlyának megőrzése érdekében a következő utasítást adjuk ki: 1.§ Nem …E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasítás a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § wd) pontja, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (3) bekezdése, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló …RKE/8/2021. (XII.15.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési perekből származó fizetési kötelezettség megtérítésének módjáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva, a következő együttes utasítást adjuk ki:   Preambulum Jelen utasítás kiadásának célja, hogy szabályozza a Semmelweis Egyetemet …

Összesen: 69 cikk