Összesen: 96 cikk


E/15/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki: 1. § Az E/1/2019. (VII.18.) számú rektori-kancellári utasítás 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) 2019. augusztus 1. és 2021. …E/14/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet megszüntetése következtében szükségessé váló hatályon kívül helyezéséről     A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2 – 3. §-ai alapján, a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és …R/9/2020. (VI.11.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról Phd képzésben résztvevő hallgatók tekintetében   A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdés, valamint a I.10. rész 3. § (3) …E/13/2020. (VI.04.) számú REKTORI-KANCELLÁRI utasítás a Semmelweis Egyetem fenntartásában működő köznevelési intézményeknek a köznevelés információs rendszerén (a továbbiakban: KIR) keresztül történő adatszolgáltatásával kapcsolatos  feladatok teljesítéséről     Az SzMSz 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.  (a továbbiakban: Nkt.) 41. §-ban, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról …E/11/2020. (V.22.) számú rektori kancellári utasítás a devizatandíjas oktatásban résztvevők óradíjainak változásáról   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellár általános helyettese az alábbi utasítást adja ki:   1.§. Jelen utasítás hatálya …R/8/2020. (V.27.) REKTORI UTASÍTÁS  a betegellátásról az egészségügyi szakember-képzés céljából, kifejezetten a távoktatás segítése érdekében történő kép- és hangfelvétel készítésének szabályairól   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész 28. § (8) és az I.10. rész 3. § (2)-(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Egyetem alapfeladatainak jogszerű ellátása érdekében a betegellátásról készített felvételekre …E/12/2020. (V.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/6/2020. (III.12.) számú és az E/9/2020. (IV. 15.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó átmeneti rendelkezésekről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:   1.§ Az E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári …R/7/2020. (V.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról, és a gyakorlatok pótlásával összefüggő átmeneti intézkedésekről   A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 2. § (12) és 3. § (12) bekezdés, valamint …R/6/2020. (V.18.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról   A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 2. § (12) és 3. § (12) bekezdés, valamint a I.10. rész 3. § (3) és …E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS  a Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidőszervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellár általános helyettese az alábbi utasítást adja ki:   1.§ …R/5/2020. (IV.23.) számú REKTORI UTASÍTÁS a távvizsgázás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adom ki:   …R/4/2020. (IV.22.) számú REKTORI UTASÍTÁS a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti tanulmányi és vizsgaszabályokról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának ( a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adom …R/2/2020. (IV.15.) számú REKTORI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról a távoktatáshoz kapcsolódóan   A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a …E/9/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS egyes munkakörök és vezetői megbízások esetében  történő döntéshozatal rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésére – az alábbi rendelkezést adjuk ki:   I. …E/8/2020. (IV.15.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a veszélyhelyzetben alkalmazható, egyedi mentesítés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési és beszerzési eljárás rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben, valamint az I.10. rész 3. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendelkezést adom ki: …R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – a következő rendelkezést adom ki: 1.§ Jelen …E/7/2020. (IV.03.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a hallgatók fizetési kötelezettsége teljesítésének könnyítéséről   A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és …E/6/2020. (III.12.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem intézkedési terve az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelése   A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és …    R/1/2020. (III.11.) számú REKTORI UTASÍTÁS Külföldre irányuló utazásokra vonatkozó eljárásról és bejelentési kötelezettségről   A Kormányzati Operatív Törzs társelnökei dr. Pintér Sándor és Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter urak az új koronavírus fertőzések elleni összehangolt védekezés érdekében felhívással fordultak az egészségügyi ellátó intézmények vezetőihez, és arra kérik az intézmények dolgozóit, hogy a járványhelyzet …KKORL/3/2020. (III.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL a vagyon-, és helyiséggazdálkodási szabályok egységes végrehajtásáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 2. § (21) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki. 1.§ Helyiséggazdálkodásra vonatkozó értelmező rendelkezések A helyiséggazdálkodásra vonatkozó eljárási szabályokat a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 2.19.1. pontja részletesen …E/5/2020. (III.5.) számú rektori-kancellári utasítás egyes rektori, kancellári és együttes utasítások és körlevelek hatályon kívül helyezéséről   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem Rektora és a Kancellár Általános Helyettese az alábbi utasítást adja ki: 1.§ …E/4/2020. (III.5) rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem egyes közösségi tereinek átmeneti zárva tartásával kapcsolatos átmeneti intézkedésekről A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 2. § (12) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és utasítás adom ki. 1.§  A Semmelweis Egyetem oktatási célra szolgáló épületeinek – ide nem értve a kollégiumi épületeket …KKORL/2/2020. (II.24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL helyettesítési jogkör gyakorlásáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (21) bekezdésére, a 30. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 33. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki. 1.§ A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya (1) Jelen …K/1/2020. (II.10.) Kancellári UTASÍTÁS  Az egyszerű beszerzéseket saját hatáskörben lefolytató szervezeti egységek kijelöléséről   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva, a beszerzések eljárásrendjével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló E/2/2020. (I. 20.) Rektori és kancellári utasítás 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Semmelweis …

Összesen: 96 cikk