Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás
Összesen: 67 cikk


RKE/12/2022. (XI.24.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás egyes rektori, kancellári, Klinikai Központ elnöki és együttes utasítások, valamint körlevelek hatályon kívül helyezéséről     A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontban foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem Rektora, Kancellárja …



KKE/1/2022.(XI.24.) számú KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS Energiahatékonyságot fokozó intézkedések a Klinikai Központhoz tartozó betegellátó szervezeti egységekben   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének da) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, figyelemmel az energiaárak jelen időszakban fennálló, a korábbi árszínvonalhoz képest jelentősen megnövekedett értékére, a Semmelweis Egyetem betegellátó …



RKE/11/2022. (XI.23.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2022. év végére és 2023. év elejére vonatkozó egyes működési renddel és a 2022/23-as tanévre irányadó egyes speciális intézkedésekkel összefüggő feladatokról       A Kormány által az Alaptörvény 53. cikke szerint kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a vonatkozó jogszabályok, valamint az SZMSZ I.1 rész 133. § …



E/9/2022. (XI.17.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról   1. § A Semmelweis Egyetem lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételéről szóló E/6/2022. (X.13.) számú rektori-kancellári utasítás 11.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:   2. § A lakáscélú kölcsön iránti kérelmet (igénylést) az igénylőnek az erre a célra …



E/8/2022. (X.24.) SZ. REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS  Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás pénzügyi rendelkezésekkel történő kiegészítéséről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, továbbá a Szenátus 71/2022. (IX.26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően a …



E/6/2022. (X.13.) számú rektori–kancellári utasítás lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének rendjéről  (egységes szerkezetben az E/9/2022. (XI.17.) számú rektori-kancellári utasítással)   Általános rendelkezések Preambulum A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és az Alkalmazotti Tanács egyetértésével a munkavállalói számára a lakhatási feltételek megteremtése és lakáskorszerűsítési céljaik támogatására lehetővé teszi kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön (a …



E/7/2022. (X.12.) sz. rektori-kancellári utasítás a kiemelkedő tudományos publikációs tevékenység elismeréséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki. 1. § Az utasítás célja és hatálya (1) Jelen utasítás célja a kiemelkedő tudományos kutatási eredmények elérésének ösztönzése, valamint a …



K/2/2022. (X.10.) számú kancellári utasítás az USD devizanemben meghirdetett képzés képzési díjának valutapénztári befizetéséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) idegennyelvű képzése immár négy évtizedes múltra tekint vissza, és az oktatási tevékenység zászlóhajójaként tekinthetünk rá. Több, mint 70 országból érkeznek diákok, és az Egyetem oktatási bevételeinek jelentős részét képezik a devizában realizálódó tandíjak. Az …



E/5/2022. (X.10.) számú rektori–kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem valamint a fenntartásában lévő köznevelési és szakképzési intézmények létesítményeiben a fűtésre vonatkozó szabályokról    A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában, valamint a 27. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki: …



RKE/5/2022.(IX.06.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a koronavírus elleni védőoltás igénybevételéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/H. §-a alapján – a hallgatók, az ellátott betegek és …



RKE/9/2022. (VIII.30.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről    A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának II.1. rész (Foglalkoztatási követelményrendszer) 3. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogok felosztását, gyakorlását, átruházását, illetve a helyettesítés módját jelen utasítással szabályozzuk, azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlása …



Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló R/2/2022. (VII.21.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS és E/8/2022. (X.24.) REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS – egységes szerkezetben ezen a linken érhető el.   R/2/2022. (VII.21.) SZ. REKTORI UTASÍTÁS Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamata   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. A hallgatók adatai 1. pont bm) alpontja, …



RKE/3/2022. (VII.05.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki: 1.§ Az utasítás hatálya (1) Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak …



  E/4/2022. (IV. 21.) sz. rektori – kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeihez köthető egyetemi rendezvények költségviseléséről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki: 1.§ (1) A Semmelweis Egyetem önálló keretgazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti …



E/3/2022. (II.07.) számú rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem szervezeti egységei által tervezett, ingatlan/helyiség bérbevételére irányuló jogviszonyok létrehozásának feltételeiről, eljárási rendjéről   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörünkben eljárva az Egyetem költségvetési egysúlyának megőrzése érdekében a következő utasítást adjuk ki: 1.§ Nem …



E/1/2022. (II.03.) sz. rektori – kancellári utasítás a Szociális Krízis Alap felhasználásának szabályairól   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki: Preambulum A Semmelweis Egyetem, mint munkáltató, elkötelezett a …



E/2/2022. (I. 28.) számú rektori – kancellári utasítás a Klinikai Központ szervezeti egységeiben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók illetményen felüli juttatásairól és támogatásairól   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § wd) pontja, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (3) bekezdése, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló …



RKE/8/2021. (XII.15.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kártérítési perekből származó fizetési kötelezettség megtérítésének módjáról   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) d) da) alpontjában foglalt hatáskörünkben eljárva, a következő együttes utasítást adjuk ki:   Preambulum Jelen utasítás kiadásának célja, hogy szabályozza a Semmelweis Egyetemet …



RKE/2/2021. (VII.30.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás Semmelweis Egyetem szabályzataival kapcsolatosan a 2021. augusztus 1-től az átmeneti időszakban azok alkalmazására vonatkozó egyes szabályokról, továbbá a szabályzatok felülvizsgálatával összefüggő feladatokról (Egységes szerkezetben a 42/2022. (VI.09.) számú szenátusi határozat 8.§ módosításával)   Preambulum A Semmelweis Egyetem jogi formája 2021. augusztus 1-től állami felsőoktatási …



KKORL/2/2021. (VII. 16.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL A már leselejtezett ’speciális jellegű’ vagyonelemek elszállíttatásának engedélyezési folyamatáról   Főszabályként – a K/5/2020 (VI.04.) számú határozattal kiadott Selejtezési Szabályzat szerint – a már leselejtezett anyagok, készletek, eszközök selejtezés utáni elszállíttatása a szelektív hulladékhasznosítás figyelembe vételével a Selejtezési Bizottság feladata. Az általános eljárásrendtől eltérően azonban, az egyes vagyonelemek selejtezést …



RKE/1/2021. számú rektori – kancellári – klinikai központ elnöki utasítás az egészségügyi veszélyhelyzet során a klinikai központ jogállásának és működési rendjének változásáról   A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) és az I.10. rész 3. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az orvos-és …



E/4/2021. (IV.14.) számú rektori-kancellári utasítás a  Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellárja az alábbi utasítást adja ki: 1.§. Jelen utasítás személyi hatálya a …



K/1/2021. (III.08.) számú kancellári utasítás  a központi őrzésbe  helyezett betegdokumentációból történő adatkikérés rendjéről   A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. Rész. 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1.§. (1) A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb kapacitásainak költöztetésével összefüggésben, az 1774/2018. …



EKKORL/1/2021. (II. 23.) számú Klinikai Központ elnöki – kancellári körlevél az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó fizetési besorolás során figyelembe vett szolgálati jogviszonyban töltött időről   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1. rész 3. § (21) bekezdésére tekintettel a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke és a kancellár az alábbi körlevelet adja ki. …

Összesen: 67 cikk