A Semmelweis Egyetem az Egyetemen kezelt adatok védelmének rendjét az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján állapítja meg.

A Semmelweis Egyetemen a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.

Ezt a Semmelweis Egyetem Adatvédelmi Szabályzata foglalja össze.

Az egyetemi adatvédelmi felelős alapvető feladata, hogy az adatvédelmi szabályzatában rögzített feladatait teljesítve gondoskodjon az egyetem adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontokat kielégítő működéséről.

A Semmelweis Egyetem adatvédelmi tisztviselője:

Dr., PHD Trócsányi Sára

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 6. em. 605.
Tel.: 06-1/459-1500
E-mail: adatvedelem@semmelweis.hu

K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről.

Adatvédelmi tájékoztatók:
Közérdekű adatok:
Betegjogok: