Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

Kapcsolattartó: Balogh Emese Celeszta
Email: balogh.emese_celeszta@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Matos László főiskolai docens
Tagok: Dr. Túry Ibolya  
  Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna  
  Balogh Emese  
  Mihály Zsófia egyetemi hallgató
  Kiss Dávid egyetemi hallgató
  Simon Eszter egyetemi hallgató

Éves beszámoló