Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.

 
Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Karok

Karok

 Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti
egység
vezetője
1.Általános Orvostudományi Karkardékán
2.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
3.Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
intézetintézetigazgató
4.Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium
igazgató
5.Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetintézetintézetigazgató
6.Bioinformatika Tanszéktanszéktanszékvezető
7.Családorvosi Tanszéktanszéktanszékvezető
8.Integratív Medicina
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
9.Élettani Intézetintézetintézetigazgató
10.Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
intézetintézetigazgató
11.Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet
intézetintézetigazgató
12.Idegsebészeti Tanszéktanszéktanszékvezető
13.Neurointervenció
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
14.Funkcionális
Idegsebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
15.Népegészségtani Intézetintézetintézetigazgató
16.Onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
17.Klinikai Onkológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
18.Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetintézetintézetigazgató
19.Biokémiai Tanszéktanszéktanszékvezető
20.Molekuláris
Biológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
21.Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
intézetintézetigazgató
22."Pasteur" Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
23.Rehabilitációs Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
24.Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
25.Transzfúziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
26.Transzlációs Medicina
Intézet
intézetintézetigazgató
27.Nanomedicina
Kutatási és Oktatási
Központ (NET)
igazgató
28.Traumatológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
29.Sportsebészeti és
Sportorvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
30.Neurotraumatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
31.I. sz. részleg a
Traumatológiai
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
32.II. sz. részleg az
Idegsebészeti
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
33.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika*klinikaklinikaigazgató
34.Klinikai Szimulációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
35.Honvéd-, Katasztrófa-
és Rendvédelem-
orvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
36.Önkéntes Egészségügyi
Tartalékosi Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
37.Belgyógyászati és Onkológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
38.Endokrinológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
39.Geriátriai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
40.Belgyógyászati és Hematológiai Klinika *klinikaklinikaigazgató
41.Csontvelő-transzplantációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
42.Infektológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
43.Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
44.ACH Belgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
45.Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
46.Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika*
klinikaklinikaigazgató
47.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete*intézetintézetigazgató
48.Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
49.Neonatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
50.Klinikai Pszichológia
Tanszék*
tanszéktanszékvezető
51.Laboratóriumi Medicina Intézet*intézetintézetigazgató
52.Magatartástudományi Intézet*intézetintézetigazgató
53.Mellkassebészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
54.Mellkassebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
55.Tumorbiológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
56.Neurológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
57.ACH Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
58.Ortopédiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
59.Mozgásszervi
Daganatok Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
60.Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
61.Orvosi Képalkotó Klinika*klinikaklinikaigazgató
62.Radiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
63.Nukleáris Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
64.Neuroradiológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
65.ACH Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
66.Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet*
intézetintézetigazgató
67.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet *intézetintézetigazgató
68.Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
69.Neuropszichológiai
Szakpszichológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
70.ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
71.Pulmonológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
72.Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
73.Sebészeti Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
74.ACH Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
75.Plasztikai Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
76.Sürgősségi Orvostani
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
77.Sürgősségi
Orvostan -
Oxiológia Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
78.Szemészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
79.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
80.I. sz. részleg*részlegrészlegvezető
81.II. sz. részleg*részlegrészlegvezető
82.Urológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
83.Városmajori Szív- és
Érgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
84.Pancreas Betegségek Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
85.Érsebészeti és
Endovaszkuláris
Tanszék
tanszéktanszékvezető
86.Angiológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
87.Intervenciós
Radiológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
88.Kardiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
89.Vascularis
Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
90.Szívsebészeti
Tanszék Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
91.Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Tanszék
tanszéktanszékvezető
92.Sportorvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
93.Obezitológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
94.Repülő- és Űrorvostani Tanszéktanszéktanszékvezető
95.Fogorvostudományi
Kar
kardékán
96.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
97.Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóságigazgatóságigazgató
98.Orálbiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
99.Orális Morfológiai
Csoport
csoporta mindenkori
"Anatómia" tantárgy előadója
100.Propedeutikai Tanszéktanszéktanszékvezető
101.Arc-, Állcsont-,
Szájsebészeti és Fogászati Klinika*
klinikaklinikaigazgató
102.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet*intézetintézetigazgató
103.Fogpótlástani Klinika*klinikaklinikaigazgató
104.Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika*
klinikaklinikaigazgató
105.Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika*klinikaklinikaigazgató
106.Parodontológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
107.Orális Diagnosztikai Tanszék*tanszéktanszékvezető
108.Gyógyszerésztudományi
Kar
kardékán
109.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
110.Farmakognóziai Intézetintézetintézetigazgató
111.Gyógyszerészeti Intézetintézetintézetigazgató
112.Gyógyszerhatástani Intézetintézetintézetigazgató
113.Gyógyszerészi Kémiai Intézetintézetintézetigazgató
114.Szerves Vegytani intézetintézetintézetigazgató
115.Egyetemi Gyógyszertár,
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*
intézetintézetigazgató
116.Egészségtudományi
Kar
kardékán
117.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
118.Egészségtudományi
Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda
irodairodavezető
119.Addiktológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
120.Alkalmazott Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
121.Ápolástan Tanszéktanszéktanszékvezető
122.Családgondozási Módszertani Tanszéktanszéktanszékvezető
123.Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
124.Egészségtudományi Klinikai Tanszéktanszéktanszékvezető
125.Közegészségtudományi
Tanszék
tanszéktanszékvezető
126.Fizioterápiai Tanszéktanszéktanszékvezető
127.Testnevelési
Csoport
csoportcsoportvezető
128.Hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
Tanszék
tanszéktanszékvezető
129.Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus és Orvostechnikai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
130.Morfológiai és Fiziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
131.Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéktanszéktanszékvezető
132.Társadalomtudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
133.Szemészeti Klinikai
Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
134.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikai Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
135.Egészségtámogatási
Módszertani Tanszék
tanszéktanszékvezető
136.Egészségügyi Közszolgálati
Kar
kardékán
137.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
138.Digitális Egészségtudományi
Intézet
intézetintézetigazgató
139.Egészségügyi Menedzserképző
Központ
intézetintézetigazgató
140.Betegbiztonsági Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
141.Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
142.Mentálhigiéné Intézetintézetintézetigazgató
143.Pető András
Kar
kardékán
144.PAK Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
145.Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodaosztályosztályvezető
146.Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központközpontigazgató
147.Humántudományi Intézetintézetigazgató
148.Konduktív Pedagógiai Intézetintézetigazgató
149.Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontkönyvtárigazgató
150.Konduktív Pedagógiai
Központ
központigazgató
151.Központi Titkárságtitkárságtitkárságvezető
152.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményóvodavezető
153.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumaintézményintézményvezető
154.Pedagógiai Szakszolgálatintézményegységintézményegység-vezető
155.Utazó Konduktori Szolgálatintézményegységintézményegység-vezető
156.Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegységintézményegység-vezető
157.Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegységintézményegység-vezető
158.Iskola-egészségügyi ellátáscsoportcsoportvezető
159.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály*osztályosztályvezetők(k)
160.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézeteintézetigazgató

*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.

Egyetemi Doktori Tanács

Egyetemi Doktori Tanács

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti egység
vezetője
161. Doktori Hivatalhivatalhivatalvezető
162.  Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
163.  Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
164.  Gyógyszertudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
165.  Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
166.  Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
167.  Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
168.  Patológiai Tudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
169.  Egészségtudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető

Oktatási szervezeti egységek

Oktatási szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
170.Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központigazgatóságigazgató
171.Kollégiumok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
172.Balassa János Kollégiumkollégiumigazgató
173.id. Bókay János Kollégiumkollégiumigazgató
174.Kátai Gábor Kollégiumkollégiumigazgató
175.Markusovszky Lajos Kollégiumkollégiumigazgató
176.Selye János Kollégiumkollégiumigazgató
177.Pető András Kollégiumkollégiumigazgató
178.Korányi Frigyes Szakkollégiumkollégiumigazgató
179.Semmelweis Ignác Szakkollégiumkollégiumigazgató
180.Selye János Doktorandusz Szakkollégiumkollégiumigazgató
181.Nővérszállásnővérszállásigazgató
182.Testnevelési és Sportközpontsportközpontigazgató

Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

 Szervezeti egység neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
183.Rektori Kabinetkabinetkabinetvezető
184.Rektori Kabinetirodakabinetirodakabinetvezető
185.Szenátusi Főtitkárságfőtitkárságfőtitkár
186.Rektori Titkárságtitkárságtitkárságvezető
187.Rektorhelyettesi TitkárságtitkárságRektori Titkárság titkárságvezetője
188.Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központközpontigazgató
189.Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
190.Minőségbiztosítási Osztályosztályosztályvezető
191.Családbarát Egyetem Központigazgatóságigazgató
192.Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságaigazgatóságigazgató

Központi szervezeti egységek

Központi szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
193.Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
194.Kommunikációs Igazgatóságigazgatóságigazgató
195.Rendezvényszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
196.Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóságigazgatóságigazgató
197.Oktatásigazgatási Hivatalhivatalhivatalvezető
198.Oktatás-szervezési Osztályosztályosztályvezető
199.Tanulmányi Nyilvántartó Osztályosztályosztályvezető
200.Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
201.Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központigazgatóságigazgató
202.Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztályosztályosztályvezető
203.Oktatásfejlesztési és -szervezési osztályosztályosztályvezető
204.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjaközpontnemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
205.Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságigazgatóságigazgató
206.Angol Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
207.Német Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
208.ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
209.Alumni Igazgatóságigazgatóságigazgató
210.Szaknyelvi Intézetintézetigazgató
211.Szak- és Továbbképzési Központigazgatóságigazgató
212.Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs IrodairodaOrszágos Záróvizsga Bizottság Titkára
213.Innovációs Központigazgatóságigazgató
214.Pályázat- és Projektmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
215.Innováció- és Tudásmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
216.Technológiatranszfer és Üzletfejlesztési Csoportcsoportcsoportvezető
217.Oktatási, Képzési és Elemzési Csoportcsoportcsoportvezető
218.Innovációs Központ Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
219.Epidemiológiai és Surveillance Központközpontigazgató
220.Biobank Hálózathálózattudományos rektorhelyettes
221.Transzlációs Medicina Központközpontigazgató
222.Laborállat-tudományi Koordinációs Központközpontigazgató
223.Egészségfejlesztési Központigazgatóságigazgató
224.Központi Könyvtárkönyvtárigazgató
225.Beszerzési és online feldolgozási osztályosztályosztályvezető
226.Feldolgozási és olvasószolgálati osztályosztályosztályvezető
227.Olvasószolgálati csoportcsoportcsoportvezető
228.Informatikai csoportcsoportcsoportvezető
229.Kutatástámogatási és szolgáltatási osztályosztályosztályvezető
230.Tanárképző Központigazgatóságigazgató

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

 Szervezeti
egység neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység típusa
Szervezeti
egység vezetője
231.Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodaköznevelési intézményintézményvezető
232.Konduktív Pedagógiai Központ**központigazgató
233.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája**köznevelési intézményintézményvezető
234.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma**köznevelési intézményintézményvezető
235.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete**köznevelési intézményintézményvezető
236.Szakképző Intézmények Igazgatóságaigazgatóságigazgató
237.Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpontközpontigazgató
238.SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
239.SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
240.SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
241.SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató 

** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.

Klinikai Központ

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
242.Klinikai Központ Elnökének Hivatalahivatalhivatalvezető
243.Orvosszakmai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
244.Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
245.Egészségügyi Engedélyezési Osztályosztályosztályvezető
246.Finanszírozási Osztályosztályosztályvezető
247.Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Irodairodairodavezető
248.Egészségügyi Erőforrás Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
249.Műszerfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
250.Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságigazgatóságápolási igazgató
251.Központi Dietetikai Osztályosztályosztályvezető
252.Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztályosztályosztályvezető
253.Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztályosztályosztályvezető
254.Ellátásszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
255.Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
256.Kórházhigiénés Osztályosztályosztályvezető
257.Sugárvédelmi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
258.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
259.Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
260.Belgyógyászati és Hematológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
261.Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
262.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteklinikaklinikaigazgató
263.Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
264.Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
265.Klinikai Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
266.Laboratóriumi Medicina Intézetintézetintézetigazgató
267.Magatartástudományi Intézetintézetintézetigazgató
268.Mellkassebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
269.Neurológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
270.Ortopédiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
271.Pankreász
Betegségek Intézete
intézetintézetigazgató
272.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetintézetintézetigazgató
273.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetintézetintézetigazgató
274.Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
275.Pulmonológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
276.Orvosi Képalkotó Klinikaklinikaklinikaigazgató
277.Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
278.Szemészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
279.Minimál Invazív és Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
280.Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központklinikaklinikaigazgató
281.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
282.Urológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
283.Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
284.Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
285.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetintézetintézetigazgató
286.Fogpótlástani Klinikaklinikaklinikaigazgató
287.Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,klinikaklinikaigazgató
288.Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikaklinikaklinikaigazgató
289.Parodontológiai Klinika,klinikaklinikaigazgató
290.Orális Diagnosztikai Tanszéktanszéktanszékvezető
291.Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézetintézetintézetigazgató
292.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályosztályosztályvezető
293.Sürgősségi Orvostani Klinikaklinikaklinikaigazgató
294.Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetintézetintézetigazgató

Rektori és kancellári közös irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neve
- I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
295.Központi Levéltárlevéltárlevéltári igazgató
Kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
296.Kancellári Kabinetkabinetkabinetvezető
297.Kancellári Titkárságtitkárságtitkárságvezető
298.Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
399.Bér- és Munkaügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
300.Ügykezelési Csoportcsoportcsoportvezető
301.Bér- és tb-ügyintézési Osztályosztályosztályvezető
302.Bérszámfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
303.Tb-számfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
304.Megbízási Csoportcsoportcsoportvezető
305.Munkaügyi Osztályosztályosztályvezető
306.Általános Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
307.Kiemelt Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
308.Humánpolitikai Csoportcsoportcsoportvezető
309.HR-kontrolling és Karriermenedzsment Igazgatóságigazgatóságigazgató
310.HR-kontrolling Osztályosztályosztályvezető
311.Rendszer- és folyamattámogatási Osztályosztályosztályvezető
312.Szervezetfejlesztési, Képzési és Toborzási Osztályosztályosztályvezető
313.Toborzási Csoportcsoportcsoportvezető
314.Gazdasági Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
315.Pénzügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
316.Pénzforgalmi Osztályosztályosztályvezető
317.Bevételkezelési Osztályosztályosztályvezető
318.Számviteli Osztályosztályosztályvezető
319.Vagyongazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
320.Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
321.Készletgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
322.Központi Raktárellátó egységraktározási koordinátor
323.Kontrolling Igazgatóságigazgatóságigazgató
324.Tervező-elemző Osztályosztályosztályvezető
325.Keretgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
326.AVIR Információs Központközpontosztályvezető
327.Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
328.Belső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
329.Külső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
330.Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
331.Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
332.Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
333.Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
334.Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
335.ÁOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
336.EKK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
337.ETK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
338.GYTK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
339.FOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
340.PAK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
341.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
342.Központi Könyvtár Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
343.Kollégiumok Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
344.Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
345.Doktori Iskola Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
346.Testnevelési és Sportközpont Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
347.Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
348.Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
349.Műszaki- Informatikai Gazdasági Hivatalgazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
350.Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság
351.Innovációs Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
352.KFI Szervezetek Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
353.Gazdálkodás-felügyeleti Osztályosztályosztályvezető
354.Jogi és Igazgatási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
355.Jogi Igazgatóságigazgatóságigazgató
356.Perképviseleti Igazgatóságigazgatóságigazgató
357.Szervezési és Igazgatási Központigazgatóságigazgató
358.Ügyviteli Főosztályfőosztályfőosztályvezető
359.Központi Postázócsoportcsoportvezető
360.Dokumentumtároló és Digitalizáló Műhelycsoport-
361.Adatvédelmi és Betegjogi Központigazgatóságigazgató
362.Műszaki Főigazgatóságfőigazgatóságműszaki főigazgató
363.Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságigazgatóságigazgató
364.Beruházási Főosztályfőosztályfőosztályvezető
365.Klinikai Beruházások Osztályosztályosztályvezető
366.Oktatás-kutatásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
367.Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
368.Mérnöki Főosztályfőosztályfőosztályvezető
369.Tervezési Osztályosztályosztályvezető
370.Műszaki-ellenőrzési Osztályosztályosztályvezető
371.Üzemeltetést Támogató Főosztályfőosztályfőosztályvezető
372.Karbantartási és hibaelhárítási Osztályosztályosztályvezető
373.Speciális Berendezések Osztályaosztályosztályvezető
374.Biztonságtechnikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
375.Biztonságszervezési Osztályosztályosztályvezető
376.Környezetvédelmi Osztályosztályosztályvezető
377.Vagyonvédelmi Osztályosztályosztályvezető
378.Szolgáltatási Igazgatóságigazgatóságszolgáltatási igazgató
379.Szolgáltatási Osztályosztályaz osztály vezetésével megbízott igazgatóhelyettes
380.Textilellátási Osztályosztályosztályvezető
381.Üdülő- és Parkfenntartási Osztályosztályosztályvezető
382.Parkfenntartási Csoportcsoportcsoportvezető
383.Operatív Irányító Központcsoportcsoportvezető
384.Gondnokságcsoportcsoportvezető
385.Logisztikai Osztályosztályosztályvezető
386.Informatikai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
387.Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
388.Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
389.MEDSOL Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
390.SAP Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
391.Távközlési Osztályosztályosztályvezető
392.Informatikai Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
393.Alkalmazásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
394.Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóságigazgatóságigazgató
395.Informatikai Rendszertámogató Osztályosztályosztályvezető
396.Ellenőrzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
397.Beszerzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
398.Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
399.Beszerzés-tervezési és minősítési Osztályosztályosztályvezető
400.Közbeszerzési Osztályosztályosztályvezető
401.Beszerzési Osztályosztályosztályvezető
402.Beszerzési szerződés-előkészítő Osztályosztályosztályvezető

Egyéb szervezeti egységek

 Szervezeti egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
403.Tudományos Diákkör (TDK)elnök
404.Semmelweis Egyetem Baráti Köreegyesületelnök
405.Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozóprogramtanács
406.SE Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB)bizottságelnök
407.MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezet
408.Alkalmazotti Tanácselnök
409.Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség Érdekképviseleti Irodairodairodavezető
410.Egyetemi Hallgatói Önkormányzatelnök
411.SE Doktorandusz Önkormányzatelnök