Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.

 
Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Karok

Karok

 Szervezeti
egység
neve
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti
egység
vezetője
1.Általános Orvostudományi Karkardékán
2.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
3.Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
intézetintézetigazgató
4.Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium
igazgató
5.Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetintézetintézetigazgató
6.Bioinformatika Tanszéktanszéktanszékvezető
7.Családorvosi Tanszéktanszéktanszékvezető
8.Integratív Medicina
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
9.Élettani Intézetintézetintézetigazgató
10.Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
intézetintézetigazgató
11.Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet
intézetintézetigazgató
12.Idegsebészeti Tanszéktanszéktanszékvezető
13.Neurointervenció
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
14.Funkcionális
Idegsebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
15.Népegészségtani Intézetintézetintézetigazgató
16.Onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
17.Klinikai Onkológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
18.Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetintézetintézetigazgató
19.Biokémiai Tanszéktanszéktanszékvezető
20.Molekuláris
Biológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
21.Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
intézetintézetigazgató
22."Pasteur" Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
23.Rehabilitációs Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
24.Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
25.Transzfúziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
26.Transzlációs Medicina
Intézet
intézetintézetigazgató
27.Nanomedicina
Kutatási és Oktatási
Központ (NET)
igazgató
28.Traumatológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
29.Sportsebészeti és
Sportorvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
30.Neurotraumatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
31.I. sz. részleg a
Traumatológiai
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
32.II. sz. részleg az
Idegsebészeti
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
33.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika*klinikaklinikaigazgató
34.Klinikai Szimulációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
35.Honvéd-, Katasztrófa-
és Rendvédelem-
orvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
36.Önkéntes Egészségügyi
Tartalékosi Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
37.Belgyógyászati és Onkológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
38.Endokrinológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
39.Geriátriai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
40.Belgyógyászati és Hematológiai Klinika *klinikaklinikaigazgató
41.Csontvelő-transzplantációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
42.Infektológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
43.Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
44.ACH Belgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
45.Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
46.Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika*
klinikaklinikaigazgató
47.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete*intézetintézetigazgató
48.I.Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
49.Neonatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
50.II.Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
51.Klinikai Pszichológia
Tanszék*
tanszéktanszékvezető
52.Laboratóriumi Medicina Intézet*intézetintézetigazgató
53.Magatartástudományi Intézet*intézetintézetigazgató
54.Mellkassebészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
55.Mellkassebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
56.Tumorbiológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
57.Neurológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
58.ACH Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
59.Ortopédiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
60.Mozgásszervi
Daganatok Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
61.Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
62.Orvosi Képalkotó Klinika*klinikaklinikaigazgató
63.Radiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
64.Nukleáris Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
65.Neuroradiológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
66.ACH Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
67.Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet*
intézetintézetigazgató
68.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet *intézetintézetigazgató
69.Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
70.Neuropszichológiai
Szakpszichológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
71.Pulmonológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
72.Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
73.Sebészeti Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
74.ACH Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
75.Plasztikai Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
76.Sürgősségi Orvostani
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
77.Sürgősségi
Orvostan -
Oxiológia Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
78.Szemészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
79.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
80.I. sz. részleg*részlegrészlegvezető
81.II. sz. részleg*részlegrészlegvezető
82.Urológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
83.Városmajori Szív- és
Érgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
84.Érsebészeti és
Endovaszkuláris
Tanszék
tanszéktanszékvezető
85.Angiológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
86.Intervenciós
Radiológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
87.Kardiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
88.Vascularis
Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
89.Szívsebészeti
Tanszék Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
90.Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Tanszék
tanszéktanszékvezető
91.Pancreas Betegségek
Részlege
részlegrészlegvezető
92.Sportorvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
93.Obezitológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
94.Fogorvostudományi
Kar
kardékán
95.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
96.Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóságigazgatóságigazgató
97.Orálbiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
98.Orális Morfológiai
Csoport
csoporta mindenkori
"Anatómia" tantárgy előadója
99.Propedeutikai Tanszéktanszéktanszékvezető
100.Arc-, Állcsont-,
Szájsebészeti és Fogászati Klinika*
klinikaklinikaigazgató
101.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet*intézetintézetigazgató
102.Fogpótlástani Klinika*klinikaklinikaigazgató
103.Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika*
klinikaklinikaigazgató
104.Konzerváló Fogászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
105.Parodontológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
106.Orális Diagnosztikai Tanszék*tanszéktanszékvezető
107.Gyógyszerésztudományi
Kar
kardékán
108.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
109.Farmakognóziai Intézetintézetintézetigazgató
110.Gyógyszerészeti Intézetintézetintézetigazgató
111.Gyógyszerhatástani Intézetintézetintézetigazgató
112.Gyógyszerészi Kémiai Intézetintézetintézetigazgató
113.Szerves Vegytani intézetintézetintézetigazgató
114.Egyetemi Gyógyszertár,
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*
intézetintézetigazgató
115.Egészségtudományi
Kar
kardékán
116.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
117.Egészségtudományi
Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda
irodairodavezető
118.Addiktológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
119.Alkalmazott Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
120.Ápolástan Tanszéktanszéktanszékvezető
121.Családgondozási Módszertani Tanszéktanszéktanszékvezető
122.Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
123.Egészségtudományi Klinikai Tanszéktanszéktanszékvezető
124.Közegészségtudományi
Tanszék
tanszéktanszékvezető
125.Fizioterápiai Tanszéktanszéktanszékvezető
126.Testnevelési
Csoport
csoportcsoportvezető
127.Hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
Tanszék
tanszéktanszékvezető
128.Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus és Orvostechnikai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
129.Morfológiai és Fiziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
130.Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéktanszéktanszékvezető
131.Társadalomtudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
132.Szemészeti Klinikai
Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
133.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikai Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
134.Egészségtámogatási
Módszertani Tanszék
tanszéktanszékvezető
135.Egészségügyi Közszolgálati
Kar
kardékán
136.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
137.Digitális Egészségtudományi
Intézet
intézetintézetigazgató
138.Egészségügyi Menedzserképző
Központ
intézetintézetigazgató
139.Betegbiztonsági Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
140.Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
141.Mentálhigiéné Intézetintézetintézetigazgató
142.Pető András
Kar
kardékán
143.PAK Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
144.Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központközpontigazgató
145.Humántudományi Intézetintézetigazgató
146.Konduktív Pedagógiai Intézetintézetigazgató
147.Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodaosztályosztályvezető
148.Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontkönyvtárigazgató
149.Konduktív Pedagógiai
Központ
központigazgató
150.Központi Titkárságtitkárságtitkárságvezető
151.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményóvodavezető
152.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumaintézményintézményvezető
153.Pedagógiai Szakszolgálatintézményegységintézményegység-vezető
154.Utazó Konduktori Szolgálatintézményegységintézményegység-vezető
155.Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegységintézményegység-vezető
156.Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegységintézményegység-vezető
157.Iskola-egészségügyi ellátáscsoportcsoportvezető
158.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály*osztályosztályvezetők(k)
159.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézeteintézetigazgató

*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.

Egyetemi Doktori Tanács

Egyetemi Doktori Tanács

 Szervezeti egység neveSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti egység
vezetője
173.  Doktori Hivatalhivatalhivatalvezető
174.  Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
175.  Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
176.  Gyógyszertudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
177.  Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
178.  Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
179.  Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
180.  Patológiai Tudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
181.  Egészségtudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető

Oktatási szervezeti egységek

Oktatási szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
160.Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központigazgatóságigazgató
161.Kollégiumok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
162.Balassa János Kollégiumkollégiumigazgató
163.id. Bókay János Kollégiumkollégiumigazgató
164.Kátai Gábor Kollégiumkollégiumigazgató
165.Markusovszky Lajos Kollégiumkollégiumigazgató
166.Selye János Kollégiumkollégiumigazgató
167.Pető András Kollégiumkollégiumigazgató
168.Korányi Frigyes Szakkollégiumkollégiumigazgató
169.Semmelweis Ignác Szakkollégiumkollégiumigazgató
170.Selye János Doktorandusz Szakkollégiumkollégiumigazgató
171.Nővérszállásnővérszállásigazgató
172.Testnevelési és Sportközpontsportközpontigazgató

Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

 Szervezeti egység neveSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
222.Rektori Kabinetkabinetkabinetvezető
223.Rektori Kabinetirodakabinetirodakabinetvezető
224.Szenátusi Főtitkárságfőtitkárságfőtitkár
225.Rektori Titkárságtitkárságtitkárságvezető
226.Rektorhelyettesi TitkárságtitkárságRektori Titkárság titkárságvezetője
227.Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
228.Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
229.Minőségbiztosítási Osztályosztályosztályvezető
230.Családbarát Egyetem Központigazgatóságigazgató
231.Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságaigazgatóságigazgató

Központi szervezeti egységek

Központi szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
182.Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
183.Kommunikációs Igazgatóságigazgatóságigazgató
184.Rendezvényszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
185.Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóságigazgatóságigazgató
186.Oktatásigazgatási Hivatalhivatalhivatalvezető
187.Oktatás-szervezési Osztályosztályosztályvezető
188.Tanulmányi Nyilvántartó Osztályosztályosztályvezető
189.Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
190.Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központigazgatóságigazgató
191.Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztályosztályosztályvezető
192.Oktatásfejlesztési és -szervezési osztályosztályosztályvezető
193.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjaközpontnemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
194.Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságigazgatóságigazgató
195.Angol Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
196.Német Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
197.ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
198.Alumni Igazgatóságigazgatóságigazgató
199.Szaknyelvi Intézetintézetigazgató
200.Szak- és Továbbképzési Központigazgatóságigazgató
201.Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs IrodairodaOrszágos Záróvizsga Bizottság Titkára
202.Innovációs Központigazgatóságigazgató
203.Pályázat- és Projektmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
204.Innováció- és Tudásmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
205.Technológiatranszfer és Üzletfejlesztési Csoportcsoportcsoportvezető
206.Oktatási, Képzési és Elemzési Csoportcsoportcsoportvezető
207.Innovációs Központ Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
208.Epidemiológiai és Surveillance Központközpontigazgató
209.Biobank Hálózathálózattudományos rektorhelyettes
210.Klinikai Kutatásokat Koordináló Központközpontigazgató
211.KFI Üzletfejlesztési Központközpontigazgató
212.Transzlációs Medicina Központközpontigazgató
213.Laborállat-tudományi Koordinációs Központközpontigazgató
214.Egészségfejlesztési Központigazgatóságigazgató
215.Központi Könyvtárkönyvtárigazgató
216.Beszerzési és online feldolgozási osztályosztályosztályvezető
217.Feldolgozási és olvasószolgálati osztályosztályosztályvezető
218.Olvasószolgálati csoportcsoportcsoportvezető
219.Informatikai csoportcsoportcsoportvezető
220.Kutatástámogatási és szolgáltatási osztályosztályosztályvezető
221.Tanárképző Központigazgatóságigazgató

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

 Szervezeti
egység neve
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység típusa
Szervezeti
egység vezetője
232.Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodaköznevelési intézményintézményvezető
233.Konduktív Pedagógiai Központ**központigazgató
234.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája**köznevelési intézményintézményvezető
235.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma**köznevelési intézményintézményvezető
236.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete**köznevelési intézményintézményvezető
237.Szakképző Intézmények Igazgatóságaigazgatóságigazgató
238.Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpontközpontigazgató
239.SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
240.SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
241.SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
242.SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató 

** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.

Klinikai Központ

 Szervezeti egység neveSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
243.Klinikai Központ Elnökének Hivatalahivatalhivatalvezető
244.Orvosszakmai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
245.Egészségügyi Irányítási Igazgatóságigazgatóságigazgató
246.Egészségügyi Engedélyezési Osztályosztályosztályvezető
247.Finanszírozási Osztályosztályosztályvezető
248.Egészségügyi Ellátásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
249.Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságigazgatóságápolási igazgató
250.Ellátásszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
251.Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
252.Kórházhigiénés Osztályosztályosztályvezető
253.Sugárvédelmi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
254.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
255.Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
256.Belgyógyászati és Hematológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
257.Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
258.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteklinikaklinikaigazgató
259.Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
260.I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
261.II.Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
262.Klinikai Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
263.Laboratóriumi Medicina Intézetintézetintézetigazgató
264.Magatartástudományi Intézetintézetintézetigazgató
265.Mellkassebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
266.Neurológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
267.Ortopédiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
268.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetintézetintézetigazgató
269.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetintézetintézetigazgató
270.Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
271.Pulmonológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
272.Orvosi Képalkotó Klinikaklinikaklinikaigazgató
273.Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
274.Szemészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
275.Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
276.Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központklinikaklinikaigazgató
277.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
278.Urológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
279.Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
280.Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
281.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetintézetintézetigazgató
282.Fogpótlástani Klinikaklinikaklinikaigazgató
283.Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,klinikaklinikaigazgató
284.Konzerváló Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
285.Parodontológiai Klinika,klinikaklinikaigazgató
286.Orális Diagnosztikai Tanszéktanszéktanszékvezető
287.Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézetintézetintézetigazgató
288.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályosztályosztályvezető
289.Sürgősségi Orvostani Klinikaklinikaklinikaigazgató
290.Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetintézetintézetigazgató

Rektori és kancellári közös irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neveSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
291.Központi Levéltárlevéltárlevéltári igazgató
Kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neveSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
292.Kancellári Kabinetkabinetkabinetvezető
293.Kancellári Titkárságtitkárságtitkárságvezető
294.Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
295.Munkaügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
296.Iratkezelési és Iktatási Csoportcsoportcsoportvezető
297.Munkaügyi és KIRA-folyamattámogatási Csoportcsoportcsoportvezető
298.Ügyfélszolgálati Csoportcsoport
299.Folyamatszervezési és Bérgazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
300.Bér- és tb-ügyintézési Csoportcsoportcsoportvezető
301.HR-kontrolling Csoportcsoportcsoportvezető
302.Megbízási Csoportcsoportcsoportvezető
303.Rendszer- és folyamattámogatási Csoportcsoportcsoportvezető
304.Gazdasági Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
305.Pénzügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
306.Pénzforgalmi Osztályosztályosztályvezető
307.Bevételkezelési Osztályosztályosztályvezető
308.Számviteli Osztályosztályosztályvezető
309.Kontrolling Igazgatóságigazgatóságigazgató
310.Tervező-elemző Osztályosztályosztályvezető
311.Keretgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
312.AVIR Információs Központközpontosztályvezető
313.Beszerzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
314.Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
315.Beszerzés-tervezési és minősítési Osztályosztályosztályvezető
316.Közbeszerzési Osztályosztályosztályvezető
317.Beszerzési Osztályosztályosztályvezető
318.Beszerzési szerződés-előkészítő Osztályosztályosztályvezető
319.Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
320.Belső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
321.Külső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
322.Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
323.Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
324.Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
325.Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
326.Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
327.Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
328.ÁOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
329.EKK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
330.ETK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
331.GYTK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
332.FOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
333.PAK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
334.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
335.Központi Könyvtár Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
336.Kollégiumok Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
337.Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
338.Doktori Iskola Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
339.Testnevelési és Sportközpont Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
340.Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
341.Innovációs Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
342.Műszaki- Informatikai Gazdasági Hivatalgazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
343.Vagyongazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
344.Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
345.Készletgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
346.Központi Raktárellátó egységraktárvezető
347.Gazdálkodás-felügyeleti Osztályosztályosztályvezető
348.Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
349.Jogi és Igazgatási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
350.Jogi Igazgatóságigazgatóságigazgató
351.Perképviseleti Igazgatóságigazgatóságigazgató
352.Szervezési és Igazgatási Központigazgatóságigazgató
353.Ügyviteli Főosztályfőosztályfőosztályvezető
354.Adatvédelmi és Betegjogi Központigazgatóságigazgató
355.Műszaki Főigazgatóságfőigazgatóságműszaki főigazgató
356.Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságigazgatóságigazgató
357.Beruházási Főosztályfőosztályfőosztályvezető
358.Klinikai Beruházások Osztályosztályosztályvezető
359.Oktatás-kutatásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
360.Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
361.Mérnöki Főosztályfőosztályfőosztályvezető
362.Tervezési Osztályosztályosztályvezető
363.Műszaki-ellenőrzési Osztályosztályosztályvezető
364.Üzemeltetést Támogató Főosztályfőosztályfőosztályvezető
365.Karbantartási és hibaelhárítási Osztályosztályosztályvezető
366.Speciális Berendezések Osztályaosztályosztályvezető
367.Biztonságtechnikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
368.Biztonságszervezési Osztályosztályosztályvezető
369.Környezetvédelmi Osztályosztályosztályvezető
370.Vagyonvédelmi Osztályosztályosztályvezető
371.Szolgáltatási Igazgatóságigazgatóságszolgáltatási igazgató
372.Logisztikai Osztályosztályosztályvezető
373.Szolgáltatási Osztályosztályosztályvezető
374.Parkfenntartási Osztályosztályosztályvezető
375.Textilellátási Osztályosztályosztályvezető
376.Operatív Irányító Központcsoportcsoportvezető
377.Informatikai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
378.Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
379.Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
380.MEDSOL Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
381.SAP Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
382.Távközlési Osztályosztályosztályvezető
383.Informatikai Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
384.Szolgáltatásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
385.Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóságigazgatóságigazgató
386.Informatikai Rendszertámogató Osztályosztályosztályvezető
387.Ellenőrzési Igazgatóságigazgatóságigazgató

Egyéb szervezeti egységek

 Szervezeti egység
neve
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
388.Tudományos Diákkör (TDK)elnök
389.Semmelweis Egyetem Baráti Köreegyesületelnök
390.Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozóprogramtanács
391.SE Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB)bizottságelnök
392.MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezet
393.Alkalmazotti Tanácselnök
394.Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség Érdekképviseleti Irodairodairodavezető
395.Egyetemi Hallgatói Önkormányzatelnök
396.SE Doktorandusz Önkormányzatelnök