Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 19.
538395 Összes oltás

A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.

 
Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Karok

Karok

 Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti
egység
vezetője
1.Általános Orvostudományi Karkardékán
2.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
3.Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
intézetintézetigazgató
4.Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium
igazgató
5.Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetintézetintézetigazgató
6.Bioinformatika Tanszéktanszéktanszékvezető
7.Családorvosi Tanszéktanszéktanszékvezető
8.Integratív Medicina
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
9.Élettani Intézetintézetintézetigazgató
10.Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
intézetintézetigazgató
11.Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet
intézetintézetigazgató
12.Idegsebészeti Tanszéktanszéktanszékvezető
13.Neurointervenció
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
14.Funkcionális
Idegsebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
15.Népegészségtani Intézetintézetintézetigazgató
16.Onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
17.Klinikai Onkológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
18.Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetintézetintézetigazgató
19.Biokémiai Tanszéktanszéktanszékvezető
20.Molekuláris
Biológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
21.Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
intézetintézetigazgató
22."Pasteur" Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
23.Rehabilitációs Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
24.Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
25.Transzfúziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
26.Transzlációs Medicina
Intézet
intézetintézetigazgató
27.Nanomedicina
Kutatási és Oktatási
Központ (NET)
igazgató
28.Traumatológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
29.Sportsebészeti és
Sportorvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
30.Neurotraumatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
31.I. sz. részleg a
Traumatológiai
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
32.II. sz. részleg az
Idegsebészeti
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
33.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika*klinikaklinikaigazgató
34.Klinikai Szimulációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
35.Honvéd-, Katasztrófa-
és Rendvédelem-
orvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
36.Önkéntes Egészségügyi
Tartalékosi Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
37.Belgyógyászati és Onkológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
38.Endokrinológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
39.Geriátriai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
40.Belgyógyászati és Hematológiai Klinika *klinikaklinikaigazgató
41.Csontvelő-transzplantációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
42.Infektológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
43.Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
44.ACH Belgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
45.Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
46.Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika*
klinikaklinikaigazgató
47.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete*intézetintézetigazgató
48.I.Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
49.Neonatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
50.II.Sz. Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
51.Klinikai Pszichológia
Tanszék*
tanszéktanszékvezető
52.Laboratóriumi Medicina Intézet*intézetintézetigazgató
53.Magatartástudományi Intézet*intézetintézetigazgató
54.Mellkassebészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
55.Mellkassebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
56.Tumorbiológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
57.Neurológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
58.ACH Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
59.Ortopédiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
60.Mozgásszervi
Daganatok Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
61.Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
62.Orvosi Képalkotó Klinika*klinikaklinikaigazgató
63.Radiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
64.Nukleáris Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
65.Neuroradiológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
66.ACH Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
67.Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet*
intézetintézetigazgató
68.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet *intézetintézetigazgató
69.Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
70.Neuropszichológiai
Szakpszichológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
71.ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
72.Pulmonológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
73.Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
74.Sebészeti Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
75.ACH Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
76.Plasztikai Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
77.Sürgősségi Orvostani
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
78.Sürgősségi
Orvostan -
Oxiológia Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
79.Szemészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
80.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
81.I. sz. részleg*részlegrészlegvezető
82.II. sz. részleg*részlegrészlegvezető
83.Urológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
84.Városmajori Szív- és
Érgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
85.Érsebészeti és
Endovaszkuláris
Tanszék
tanszéktanszékvezető
86.Angiológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
87.Intervenciós
Radiológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
88.Kardiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
89.Vascularis
Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
90.Szívsebészeti
Tanszék Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
91.Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Tanszék
tanszéktanszékvezető
92.Pancreas
Betegségek
Részlege
részlegrészlegvezető
93.Pancreas
Betegségek
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
94.Sportorvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
95.Obezitológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
96.Fogorvostudományi
Kar
kardékán
97.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
98.Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóságigazgatóságigazgató
99.Orálbiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
100.Orális Morfológiai
Csoport
csoporta mindenkori
"Anatómia" tantárgy előadója
101.Propedeutikai Tanszéktanszéktanszékvezető
102.Arc-, Állcsont-,
Szájsebészeti és Fogászati Klinika*
klinikaklinikaigazgató
103.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet*intézetintézetigazgató
104.Fogpótlástani Klinika*klinikaklinikaigazgató
105.Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika*
klinikaklinikaigazgató
106.Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika*klinikaklinikaigazgató
107.Parodontológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
108.Orális Diagnosztikai Tanszék*tanszéktanszékvezető
109.Gyógyszerésztudományi
Kar
kardékán
110.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
111.Farmakognóziai Intézetintézetintézetigazgató
112.Gyógyszerészeti Intézetintézetintézetigazgató
113.Gyógyszerhatástani Intézetintézetintézetigazgató
114.Gyógyszerészi Kémiai Intézetintézetintézetigazgató
115.Szerves Vegytani intézetintézetintézetigazgató
116.Egyetemi Gyógyszertár,
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*
intézetintézetigazgató
117.Egészségtudományi
Kar
kardékán
118.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
119.Egészségtudományi
Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda
irodairodavezető
120.Addiktológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
121.Alkalmazott Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
122.Ápolástan Tanszéktanszéktanszékvezető
123.Családgondozási Módszertani Tanszéktanszéktanszékvezető
124.Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
125.Egészségtudományi Klinikai Tanszéktanszéktanszékvezető
126.Közegészségtudományi
Tanszék
tanszéktanszékvezető
127.Fizioterápiai Tanszéktanszéktanszékvezető
128.Testnevelési
Csoport
csoportcsoportvezető
129.Hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
Tanszék
tanszéktanszékvezető
130.Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus és Orvostechnikai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
131.Morfológiai és Fiziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
132.Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéktanszéktanszékvezető
133.Társadalomtudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
134.Szemészeti Klinikai
Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
135.Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikai Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
136.Egészségtámogatási
Módszertani Tanszék
tanszéktanszékvezető
137.Egészségügyi Közszolgálati
Kar
kardékán
138.Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
139.Digitális Egészségtudományi
Intézet
intézetintézetigazgató
140.Egészségügyi Menedzserképző
Központ
intézetintézetigazgató
141.Betegbiztonsági Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
142.Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
143.Mentálhigiéné Intézetintézetintézetigazgató
144.Pető András
Kar
kardékán
145.PAK Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
146.Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központközpontigazgató
147.Humántudományi Intézetintézetigazgató
148.Konduktív Pedagógiai Intézetintézetigazgató
149.Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodaosztályosztályvezető
150.Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontkönyvtárigazgató
151.Konduktív Pedagógiai
Központ
központigazgató
152.Központi Titkárságtitkárságtitkárságvezető
153.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményóvodavezető
154.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumaintézményintézményvezető
155.Pedagógiai Szakszolgálatintézményegységintézményegység-vezető
156.Utazó Konduktori Szolgálatintézményegységintézményegység-vezető
157.Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegységintézményegység-vezető
158.Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegységintézményegység-vezető
159.Iskola-egészségügyi ellátáscsoportcsoportvezető
160.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály*osztályosztályvezetők(k)
161.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézeteintézetigazgató

*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.

Egyetemi Doktori Tanács

Egyetemi Doktori Tanács

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti egység
vezetője
162.  Doktori Hivatalhivatalhivatalvezető
163.  Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
164.  Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
165.  Gyógyszertudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
166.  Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
167.  Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
168.  Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
169.  Patológiai Tudományok Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető
170.  Egészségtudományi Doktori Iskolatudományági/szakterületi doktori iskoladoktori iskola vezető

Oktatási szervezeti egységek

Oktatási szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
171.Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központigazgatóságigazgató
172.Kollégiumok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
173.Balassa János Kollégiumkollégiumigazgató
174.id. Bókay János Kollégiumkollégiumigazgató
175.Kátai Gábor Kollégiumkollégiumigazgató
176.Markusovszky Lajos Kollégiumkollégiumigazgató
177.Selye János Kollégiumkollégiumigazgató
178.Pető András Kollégiumkollégiumigazgató
179.Korányi Frigyes Szakkollégiumkollégiumigazgató
180.Semmelweis Ignác Szakkollégiumkollégiumigazgató
181.Selye János Doktorandusz Szakkollégiumkollégiumigazgató
182.Nővérszállásnővérszállásigazgató
183.Testnevelési és Sportközpontsportközpontigazgató

Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

 Szervezeti egység neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
184.Rektori Kabinetkabinetkabinetvezető
185.Rektori Kabinetirodakabinetirodakabinetvezető
186.Szenátusi Főtitkárságfőtitkárságfőtitkár
187.Rektori Titkárságtitkárságtitkárságvezető
188.Rektorhelyettesi TitkárságtitkárságRektori Titkárság titkárságvezetője
189.Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
190.Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
191.Minőségbiztosítási Osztályosztályosztályvezető
192.Családbarát Egyetem Központigazgatóságigazgató
193.Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságaigazgatóságigazgató

Központi szervezeti egységek

Központi szervezeti egységek

 Szervezeti
egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
194.Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
195.Kommunikációs Igazgatóságigazgatóságigazgató
196.Rendezvényszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
197.Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóságigazgatóságigazgató
198.Oktatásigazgatási Hivatalhivatalhivatalvezető
199.Oktatás-szervezési Osztályosztályosztályvezető
200.Tanulmányi Nyilvántartó Osztályosztályosztályvezető
201.Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
202.Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központigazgatóságigazgató
203.Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztályosztályosztályvezető
204.Oktatásfejlesztési és -szervezési osztályosztályosztályvezető
205.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjaközpontnemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
206.Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságigazgatóságigazgató
207.Angol Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
208.Német Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
209.ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
210.Alumni Igazgatóságigazgatóságigazgató
211.Szaknyelvi Intézetintézetigazgató
212.Szak- és Továbbképzési Központigazgatóságigazgató
213.Országos Orvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs IrodairodaOrszágos Záróvizsga Bizottság Titkára
214.Innovációs Központigazgatóságigazgató
215.Pályázat- és Projektmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
216.Innováció- és Tudásmenedzsment Csoportcsoportcsoportvezető
217.Technológiatranszfer és Üzletfejlesztési Csoportcsoportcsoportvezető
218.Oktatási, Képzési és Elemzési Csoportcsoportcsoportvezető
219.Innovációs Központ Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
220.Epidemiológiai és Surveillance Központközpontigazgató
221.Biobank Hálózathálózattudományos rektorhelyettes
222.KFI Üzletfejlesztési Központközpontigazgató
223.Transzlációs Medicina Központközpontigazgató
224.Laborállat-tudományi Koordinációs Központközpontigazgató
225.Egészségfejlesztési Központigazgatóságigazgató
226.Központi Könyvtárkönyvtárigazgató
227.Beszerzési és online feldolgozási osztályosztályosztályvezető
228.Feldolgozási és olvasószolgálati osztályosztályosztályvezető
229.Olvasószolgálati csoportcsoportcsoportvezető
230.Informatikai csoportcsoportcsoportvezető
231.Kutatástámogatási és szolgáltatási osztályosztályosztályvezető
232.Tanárképző Központigazgatóságigazgató

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

 Szervezeti
egység neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység típusa
Szervezeti
egység vezetője
233.Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodaköznevelési intézményintézményvezető
234.Konduktív Pedagógiai Központ**központigazgató
235.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája**köznevelési intézményintézményvezető
236.Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma**köznevelési intézményintézményvezető
237.Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete**köznevelési intézményintézményvezető
238.Szakképző Intézmények Igazgatóságaigazgatóságigazgató
239.Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpontközpontigazgató
240.SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
241.SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
242.SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
243.SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató 

** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.

Klinikai Központ

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
244.Klinikai Központ Elnökének Hivatalahivatalhivatalvezető
245.Orvosszakmai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
246.Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
247.Egészségügyi Engedélyezési Osztályosztályosztályvezető
248.Finanszírozási Osztályosztályosztályvezető
249.Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Irodairodairodavezető
250.Egészségügyi Erőforrás Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
251.Műszerfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
252.Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságigazgatóságápolási igazgató
253.Központi Dietetikai Osztályosztályosztályvezető
254.Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztályosztályosztályvezető
255.Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztályosztályosztályvezető
256.Ellátásszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
257.Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
258.Kórházhigiénés Osztályosztályosztályvezető
259.Sugárvédelmi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
260.Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
261.Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
262.Belgyógyászati és Hematológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
263.Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
264.Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteklinikaklinikaigazgató
265.Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
266.I.Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
267.II.Sz. Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
268.Klinikai Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
269.Laboratóriumi Medicina Intézetintézetintézetigazgató
270.Magatartástudományi Intézetintézetintézetigazgató
271.Mellkassebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
272.Neurológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
273.Ortopédiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
274.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetintézetintézetigazgató
275.Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetintézetintézetigazgató
276.Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
277.Pulmonológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
278.Orvosi Képalkotó Klinikaklinikaklinikaigazgató
279.Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
280.Szemészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
281.Minimál Invazív és Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
282.Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központklinikaklinikaigazgató
283.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
284.Urológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
285.Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
286.Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
287.Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetintézetintézetigazgató
288.Fogpótlástani Klinikaklinikaklinikaigazgató
289.Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,klinikaklinikaigazgató
290.Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikaklinikaklinikaigazgató
291.Parodontológiai Klinika,klinikaklinikaigazgató
292.Orális Diagnosztikai Tanszéktanszéktanszékvezető
293.Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézetintézetintézetigazgató
294.Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályosztályosztályvezető
295.Sürgősségi Orvostani Klinikaklinikaklinikaigazgató
296.Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetintézetintézetigazgató

Rektori és kancellári közös irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neve
- I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
297.Központi Levéltárlevéltárlevéltári igazgató
Kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységek

 Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
298.Kancellári Kabinetkabinetkabinetvezető
299.Kancellári Titkárságtitkárságtitkárságvezető
300.Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
301.Bér- és Munkaügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
302.Munkaügyi és Folyamattámogatási Osztályosztályosztályvezető
303.Iratkezelési és Iktatási Csoportcsoportcsoportvezető
304.Ügyfélszolgálati Csoportcsoportcsoportvezető
305.HR-kontrolling és Karriermenedzsment Igazgatóságigazgatóságigazgató
306.Bér- és tb-ügyintézési Osztályosztályosztályvezető
307.Bérszámfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
308.Tb-számfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
309.Megbízási Csoportcsoportcsoportvezető
310.HR-kontrolling Osztályosztályosztályvezető
311.Rendszer- és folyamattámogatási Osztályosztályosztályvezető
312.Szervezetfejlesztési, Képzési és Toborzási Osztályosztályosztályvezető
313.Adminisztrációs támogatási Csoportcsoportcsoportvezető
314.Gazdasági Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
315.Pénzügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
316.Pénzforgalmi Osztályosztályosztályvezető
317.Bevételkezelési Osztályosztályosztályvezető
318.Számviteli Osztályosztályosztályvezető
319.Kontrolling Igazgatóságigazgatóságigazgató
320.Tervező-elemző Osztályosztályosztályvezető
321.Keretgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
322.AVIR Információs Központközpontosztályvezető
323.Beszerzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
324.Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
325.Beszerzés-tervezési és minősítési Osztályosztályosztályvezető
326.Közbeszerzési Osztályosztályosztályvezető
327.Beszerzési Osztályosztályosztályvezető
328.Beszerzési szerződés-előkészítő Osztályosztályosztályvezető
329.Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
330.Belső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
331.Külső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
332.Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
333.Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
334.Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
335.Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
336.Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
337.Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
338.ÁOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
339.EKK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
340.ETK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
341.GYTK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
342.FOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
343.PAK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
344.Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
345.Központi Könyvtár Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
346.Kollégiumok Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
347.Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
348.Doktori Iskola Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
349.Testnevelési és Sportközpont Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
350.Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
351.Innovációs Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
352.Műszaki- Informatikai Gazdasági Hivatalgazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
353.Vagyongazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
354.Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
355.Készletgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
356.Központi Raktárellátó egységraktárvezető
357.Gazdálkodás-felügyeleti Osztályosztályosztályvezető
358.Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
359.Jogi és Igazgatási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
360.Jogi Igazgatóságigazgatóságigazgató
361.Perképviseleti Igazgatóságigazgatóságigazgató
362.Szervezési és Igazgatási Központigazgatóságigazgató
363.Ügyviteli Főosztályfőosztályfőosztályvezető
364.Központi Postázócsoportcsoportvezető
365.Dokumentumtároló és Digitalizáló Műhelycsoport-
366.Adatvédelmi és Betegjogi Központigazgatóságigazgató
367.Műszaki Főigazgatóságfőigazgatóságműszaki főigazgató
368.Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságigazgatóságigazgató
369.Beruházási Főosztályfőosztályfőosztályvezető
370.Klinikai Beruházások Osztályosztályosztályvezető
371.Oktatás-kutatásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
372.Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
373.Mérnöki Főosztályfőosztályfőosztályvezető
374.Tervezési Osztályosztályosztályvezető
375.Műszaki-ellenőrzési Osztályosztályosztályvezető
376.Üzemeltetést Támogató Főosztályfőosztályfőosztályvezető
377.Karbantartási és hibaelhárítási Osztályosztályosztályvezető
378.Speciális Berendezések Osztályaosztályosztályvezető
379.Biztonságtechnikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
380.Biztonságszervezési Osztályosztályosztályvezető
381.Környezetvédelmi Osztályosztályosztályvezető
382.Vagyonvédelmi Osztályosztályosztályvezető
383.Szolgáltatási Igazgatóságigazgatóságszolgáltatási igazgató
384.Szolgáltatási Osztályosztályaz osztály vezetésével megbízott igazgatóhelyettes
385.Textilellátási Osztályosztályosztályvezető
386.Üdülő- és Parkfenntartási Osztályosztályosztályvezető
387.Parkfenntartási Csoportcsoportcsoportvezető
388.Operatív Irányító Központcsoportcsoportvezető
389.Gondnokságcsoportcsoportvezető
390.Logisztikai Osztályosztályosztályvezető
391.Informatikai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
392.Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
393.Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
394.MEDSOL Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
395.SAP Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
396.Távközlési Osztályosztályosztályvezető
397.Informatikai Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
398.Alkalmazásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
399.Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóságigazgatóságigazgató
400.Informatikai Rendszertámogató Osztályosztályosztályvezető
401.Ellenőrzési Igazgatóságigazgatóságigazgató

Egyéb szervezeti egységek

 Szervezeti egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
402.Tudományos Diákkör (TDK)elnök
403.Semmelweis Egyetem Baráti Köreegyesületelnök
404.Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozóprogramtanács
405.SE Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB)bizottságelnök
406.MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezet
407.Alkalmazotti Tanácselnök
408.Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség Érdekképviseleti Irodairodairodavezető
409.Egyetemi Hallgatói Önkormányzatelnök
410.SE Doktorandusz Önkormányzatelnök