A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.

 
Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Karok

Karok

Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti
egység
vezetője
1Általános Orvostudományi Karkardékán
2Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
3Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
intézetintézetigazgató
4Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium
igazgató
5Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszéktanszéktanszékvezető
6Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetintézetintézetigazgató
7Bioinformatika Tanszéktanszéktanszékvezető
8Családorvosi Tanszéktanszéktanszékvezető
9Integratív Medicina
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
10Élettani Intézetintézetintézetigazgató
11Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
intézetintézetigazgató
12Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet
intézetintézetigazgató
13Idegsebészeti Tanszéktanszéktanszékvezető
14Neurointervenció
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
15Funkcionális
Idegsebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
16Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézetintézetintézetigazgató
17Onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
18Klinikai Onkológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
19Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetintézetintézetigazgató
20Biokémiai Tanszéktanszéktanszékvezető
21Molekuláris
Biológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
22Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
intézetintézetigazgató
23"Pasteur" Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
24Rehabilitációs Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
25Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
26Transzfúziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
27Transzlációs Medicina
Intézet
intézetintézetigazgató
28Nanomedicina
Kutatási és Oktatási
Központ (NET)
igazgató
29Traumatológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
30Sportsebészeti és
Sportorvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
31Neurotraumatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
32I. sz. részleg a
Traumatológiai
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
33II. sz. részleg az
Idegsebészeti
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
34Intenzív Terápiás Klinika*klinikaklinikaigazgató
35Klinikai Szimulációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
36Önkéntes Egészségügyi
Tartalékosi Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
37Belgyógyászati és Onkológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
38Endokrinológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
39Geriátriai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
40Belgyógyászati és Hematológiai Klinika *klinikaklinikaigazgató
41Csontvelő-transzplantációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
42Infektológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
43Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
44ACH Belgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
45Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
46Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika*
klinikaklinikaigazgató
47Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete*intézetintézetigazgató
48Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
49Neonatológia
Tanszék
tanszéktanszékivezető
50Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
51Klinikai Pszichológia
Tanszék*
tanszéktanszékvezető
52Laboratóriumi Medicina Intézet*intézetintézetigazgató
53Magatartástudományi Intézet*intézetintézetigazgató
54Mellkassebészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
55Mellkassebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
56Tumorbiológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
57Neurológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
58ACH Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
59Ortopédiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
60Mozgásszervi
Daganatok Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
61Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
62Orvosi Képalkotó Klinika*klinikaklinikaigazgató
63Radiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
64Nukleáris Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
65Neuroradiológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
66ACH Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
67Mozgásszervi Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
68Pankreász
Betegségek Intézete*
intézetintézetigazgató
69Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet*
intézetintézetigazgató
70Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet *intézetintézetigazgató
71Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
72Neuropszichológiai
Szakpszichológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
73ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
74Pulmonológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
75Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
76Sebészeti Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
77ACH Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
78Plasztikai Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
79Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
80Sürgősségi Orvostani
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
81Sürgősségi
Orvostan -
Oxiológia Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
82Szemészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
83Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
84I. sz. részleg*részlegrészlegvezető
85II. sz. részleg*részlegrészlegvezető
86ACH Nőgyógyászati Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
87Urológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
88Városmajori Szív- és
Érgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
89Érsebészeti és
Endovaszkuláris
Tanszék
tanszéktanszékvezető
90Angiológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
91Intervenciós
Radiológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
92Kardiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
93Vascularis
Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
94Szívsebészeti
Tanszék Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
95Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszéktanszéktanszékvezető
96Sportorvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
97Obezitológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
98Repülő- és Űrorvostani Tanszéktanszéktanszékvezető
99Fogorvostudományi
Kar
kardékán
100Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
101Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóságigazgatóságigazgató
102Orálbiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
103Orális Morfológiai
Csoport
csoporta mindenkori
"Anatómia" tantárgy előadója
104Propedeutikai Tanszéktanszéktanszékvezető
105Arc-, Állcsont-,
Szájsebészeti és Fogászati Klinika*
klinikaklinikaigazgató
106Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet*intézetintézetigazgató
107Fogpótlástani Klinika*klinikaklinikaigazgató
108Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika*
klinikaklinikaigazgató
109Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika*klinikaklinikaigazgató
110Parodontológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
111Orális Diagnosztikai Tanszék*tanszéktanszékvezető
112Gyógyszerésztudományi
Kar
kardékán
113Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
114Farmakognóziai Intézetintézetintézetigazgató
115Gyógyszerészeti Intézetintézetintézetigazgató
116Gyógyszerhatástani Intézetintézetintézetigazgató
117Gyógyszerészi Kémiai Intézetintézetintézetigazgató
118Szerves Vegytani intézetintézetintézetigazgató
119Egyetemi Gyógyszertár,
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*
intézetintézetigazgató
120Egészségtudományi
Kar
kardékán
121Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
122Egészségtudományi
Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda
irodairodavezető
123Addiktológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
124Alkalmazott Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
125Ápolástan Tanszéktanszéktanszékvezető
126Családgondozási Módszertani Tanszéktanszéktanszékvezető
127Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
128Egészségtudományi Klinikai Tanszéktanszéktanszékvezető
129Közegészségtudományi
Tanszék
tanszéktanszékvezető
130Fizioterápiai Tanszéktanszéktanszékvezető
131Testnevelési
Csoport
csoportcsoportvezető
132Hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
Tanszék
tanszéktanszékvezető
133Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus és Orvostechnikai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
134Morfológiai és Fiziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
135Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéktanszéktanszékvezető
136Társadalomtudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
137Szemészeti Klinikai
Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
138Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikai Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
139Egészségtámogatási
Módszertani Tanszék
tanszéktanszékvezető
140Egészségügyi Közszolgálati
Kar
kardékán
141Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
142Digitális Egészségtudományi
Intézet
intézetintézetigazgató
143Egészségügyi Menedzserképző
Központ
intézetintézetigazgató
144Betegbiztonsági Tanszéktanszéktanszékvezető
145Egészségpolitika, Finanszírozás és Rendszerfejlesztés Tanszéktanszéktanszékvezető
146Mentálhigiéné Intézetintézetintézetigazgató
147Pető András
Kar
kardékán
148PAK Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
149Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodaosztályosztályvezető
150Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központközpontigazgató
151Humántudományi Intézetintézetigazgató
152Konduktív Pedagógiai Intézetintézetigazgató
153Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontkönyvtárigazgató
154Konduktív Pedagógiai
Központ
központigazgató
155Központi Titkárságtitkárságtitkárságvezető
156Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményóvodavezető
157Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumaintézményintézményvezető
158Pedagógiai Szakszolgálatintézményegységintézményegység-vezető
159Utazó Konduktori Szolgálatintézményegységintézményegység-vezető
160Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegységintézményegység-vezető
161Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegységintézményegység-vezető
162Iskola-egészségügyi ellátáscsoportcsoportvezető
163Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály*osztályosztályvezetők(k)
164Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézeteintézetigazgató

*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.

Egyetemi Doktori Tanács

Egyetemi Doktori Tanács

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti egység
vezetője
165Doktori Hivatalhivatalhivatalvezető
166Doktori Iskoladoktori iskoladoktori iskola vezető

Oktatási szervezeti egységek

Oktatási szervezeti egységek

Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
167Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központigazgatóságigazgató
168Kollégiumok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
169Balassa János Kollégiumkollégiumigazgató
170id. Bókay János Kollégiumkollégiumigazgató
171Kátai Gábor Kollégiumkollégiumigazgató
172Markusovszky Lajos Kollégiumkollégiumigazgató
173Korányi Frigyes Szakkollégiumkollégiumigazgató
174Semmelweis Ignác Szakkollégiumkollégiumigazgató
175Selye János Doktorandusz Szakkollégiumkollégiumigazgató
176Nővérszállónővérszállásigazgató
177Testnevelési és Sportközpontsportközpontigazgató

Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

Szervezeti egység neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
178Rektori Kabinetkabinetkabinetvezető
179Rektori Kabinetirodakabinetirodakabinetvezető
180Szenátusi Főtitkárságfőtitkárságfőtitkár
181Rektori Titkárságtitkárságtitkárságvezető
182Rektorhelyettesi TitkárságtitkárságRektori Titkárság titkárságvezetője
183Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központközpontigazgató
184Szellemitulajdon-kezelési ügyviteli Csoportcsoportcsoportvezető
185Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
186Minőségbiztosítási Osztályosztályosztályvezető
187Családbarát Egyetem Központigazgatóságigazgató
188Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
189Stratégiai és Fejlesztési Kabinetkabinetoperatív igazgató

Központi szervezeti egységek

Központi szervezeti egységek

Szervezeti
egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
190Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
191Kommunikációs Igazgatóságigazgatóságigazgató
192Rendezvényszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
193Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóságigazgatóságigazgató
194Oktatásigazgatási Hivatalhivatalhivatalvezető
195Oktatás-szervezési Osztályosztályosztályvezető
196Tanulmányi Nyilvántartó Osztályosztályosztályvezető
197Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
198Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központigazgatóságigazgató
199Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztályosztályosztályvezető
200Oktatásfejlesztési és -szervezési osztályosztályosztályvezető
201Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjaközpontnemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
202Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságigazgatóságigazgató
203Angol Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
204Német Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
205ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
206Alumni Igazgatóságigazgatóságigazgató
207Szaknyelvi Intézetintézetigazgató
208Szak- és Továbbképzési Központigazgatóságigazgató
209Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs IrodairodaOrszágos Záróvizsga Bizottság Titkára
210Pályázati Menedzsment Központigazgatóságigazgató
211Epidemiológiai és Surveillance Központközpontigazgató
212Biobank Hálózathálózattudományos rektorhelyettes
213Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központközpontelnök, társelnök
214Richter Tanszéktanszéktanszékvezető
215Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
216Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
217Transzlációs Medicina Központközpontigazgató
218Laborállat-tudományi Koordinációs Központközpontigazgató
219Egészségfejlesztési Központigazgatóságigazgató
220Központi Könyvtárkönyvtárigazgató
221Beszerzési és online feldolgozási osztályosztályosztályvezető
222Feldolgozási és olvasószolgálati osztályosztályosztályvezető
223Olvasószolgálati csoportcsoportcsoportvezető
224Informatikai csoportcsoportcsoportvezető
225Kutatástámogatási és szolgáltatási osztályosztályosztályvezető
226Tanárképző Központigazgatóságigazgató

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Szervezeti
egység neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység típusa
Szervezeti
egység vezetője
227Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodaköznevelési intézményintézményvezető
228Konduktív Pedagógiai Központ**központigazgató
229Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája**köznevelési intézményintézményvezető
230Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma**köznevelési intézményintézményvezető
231Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete**köznevelési intézményintézményvezető
232Szakképző Intézmények Igazgatóságaigazgatóságigazgató
233Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpontközpontigazgató
234SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
235SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
236SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
237SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató 

** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.

Klinikai Központ

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
238Klinikai Központ Elnökének Hivatalahivatalhivatalvezető
239Orvosszakmai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
240Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
241Egészségügyi Engedélyezési Osztályosztályosztályvezető
242Finanszírozási Osztályosztályosztályvezető
243Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Irodairodairodavezető
244Egészségügyi Erőforrás Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
245Műszerfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
246Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságigazgatóságápolási igazgató
247Központi Dietetikai Osztályosztályosztályvezető
248Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztályosztályosztályvezető
249Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztályosztályosztályvezető
250Ellátásszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
251Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
252Kórházhigiénés Osztályosztályosztályvezető
253Sugárvédelmi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
254Intenzív Terápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
255Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
256Belgyógyászati és Hematológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
257Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
258Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteklinikaklinikaigazgató
259Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
260Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
261Neonatológia Tanszéktanszéktanszékvezető
262Klinikai Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
263Laboratóriumi Medicina Intézetintézetintézetigazgató
264Magatartástudományi Intézetintézetintézetigazgató
265Mellkassebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
266Neurológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
267Ortopédiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
268Pankreász
Betegségek Intézete
intézetintézetigazgató
269Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetintézetintézetigazgató
270Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetintézetintézetigazgató
271Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
272Pulmonológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
273Orvosi Képalkotó Klinikaklinikaklinikaigazgató
274Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
275Szemészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
276Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
277Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központklinikaklinikaigazgató
278Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
279Urológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
280Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
281Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
282Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetintézetintézetigazgató
283Fogpótlástani Klinikaklinikaklinikaigazgató
284Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,klinikaklinikaigazgató
285Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikaklinikaklinikaigazgató
286Parodontológiai Klinika,klinikaklinikaigazgató
287Orális Diagnosztikai Tanszéktanszéktanszékvezető
288Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézetintézetintézetigazgató
289Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályosztályosztályvezető
290Sürgősségi Orvostani Klinikaklinikaklinikaigazgató
291Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetintézetintézetigazgató
292Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézetintézetintézetigazgató
293Traumatológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
294Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikaklinikaklinikaigazgató
295Rehabilitációs Klinikaklinikaklinikaigazgató
296Klinikai Adatszolgáltató Intézetintézetintézetigazgató

Rektori és kancellári közös irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Szervezeti egység neve
- I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
297Központi Levéltárlevéltárlevéltári igazgató
Kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
298Kancellári Kabinetkabinetkabinetvezető
299Kancellári Titkárságtitkárságtitkárságvezető
300Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
301Bér- és Munkaügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
302Ügykezelési Csoportcsoportcsoportvezető
303Bér- és tb-ügyintézési Osztályosztályosztályvezető
304Bérszámfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
305Tb-számfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
306Megbízási Csoportcsoportcsoportvezető
307Munkaügyi Osztályosztályosztályvezető
308Általános Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
309Kiemelt Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
310Humánpolitikai Csoportcsoportcsoportvezető
311HR-kontrolling és Karriermenedzsment Igazgatóságigazgatóságigazgató
312HR-kontrolling Osztályosztályosztályvezető
313Rendszer- és folyamattámogatási Osztályosztályosztályvezető
314Szervezetfejlesztési, Képzési és Toborzási Osztályosztályosztályvezető
315Toborzási Csoportcsoportcsoportvezető
316Gazdasági Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
317Pénzügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
318Pénzforgalmi Osztályosztályosztályvezető
319Bevételkezelési Osztályosztályosztályvezető
320Számviteli Osztályosztályosztályvezető
321Vagyongazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
322Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
323Készletgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
324Központi Raktárellátó egységraktározási koordinátor
325Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
326KFI Pályázatok Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
327KFI Szervezetek Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
328Kontrolling Igazgatóságigazgatóságigazgató
329Tervező-elemző Osztályosztályosztályvezető
330Keretgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
331AVIR Információs Központközpontosztályvezető
332Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
333Belső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
334Külső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
335Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
336Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
337Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
338Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
339Merényi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
340Amerikai Úti Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
341Orvosi Rehabilitációs Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
342Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
343ÁOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
344EKK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
345ETK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
346GYTK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
347FOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
348PAK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
349Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
350Központi Könyvtár Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
351Kollégiumok Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
352Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
353Doktori Iskola Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
354Testnevelési és Sportközpont Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
355Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
356Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
357Műszaki- Informatikai Gazdasági Hivatalgazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
358Gazdálkodás-felügyeleti Osztályosztályosztályvezető
359Jogi és Igazgatási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
360Jogi Igazgatóságigazgatóságigazgató
361Perképviseleti Igazgatóságigazgatóságigazgató
362Szervezési és Igazgatási Központigazgatóságigazgató
363Ügyviteli Főosztályfőosztályfőosztályvezető
364Központi Postázócsoportcsoportvezető
365Dokumentumtároló és Digitalizáló Műhelycsoport-
366Adatvédelmi és Betegjogi Központigazgatóságigazgató
367Műszaki Főigazgatóságfőigazgatóságműszaki főigazgató
368Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságigazgatóságigazgató
369Beruházási Főosztályfőosztályfőosztályvezető
370Mérnöki Főosztályfőosztályfőosztályvezető
371Létesítményüzemeltetési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
372Energiamenedzsment Osztályosztályosztályvezető
373Műszaki-Hálózatirányítási Osztályosztályosztályvezető
374Gyorsszolgálati Osztályosztályosztályvezető
375Üzemeltetéstámogatási Osztályosztályosztályvezető
376Biztonságtechnikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
377Biztonságszervezési Osztályosztályosztályvezető
378Környezetvédelmi Osztályosztályosztályvezető
379Vagyonvédelmi Osztályosztályosztályvezető
380Szolgáltatási Igazgatóságigazgatóságszolgáltatási igazgató
381Szolgáltatási Osztályosztályaz osztály vezetésével megbízott igazgatóhelyettes
382Textilellátási Osztályosztályosztályvezető
383Üdülő- és Parkfenntartási Osztályosztályosztályvezető
384Parkfenntartási Csoportcsoportcsoportvezető
385Operatív Irányító Központcsoportcsoportvezető
386Gondnokságcsoportcsoportvezető
387Logisztikai Osztályosztályosztályvezető
388Informatikai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
389Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
390Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
391MEDSOL Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
392SAP Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
393Távközlési Osztályosztályosztályvezető
394Informatikai Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
395Alkalmazásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
396Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóságigazgatóságigazgató
397Informatikai Rendszertámogató Osztályosztályosztályvezető
398Amerikai Úti Területi Informatikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
399Orvosi Rehabilitációs Területi Informatikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
400Ellenőrzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
401Beszerzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
402Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
403Beszerzés-tervezési és minősítési Osztályosztályosztályvezető
404Közbeszerzési Osztályosztályosztályvezető
405Beszerzési Osztályosztályosztályvezető
406Beszerzési szerződés-előkészítő Osztályosztályosztályvezető

Egyéb szervezeti egységek

Szervezeti egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
407Tudományos Diákkör (TDK)elnök
408Semmelweis Egyetem Baráti Köreegyesületelnök
409Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozóprogramtanács
410SE Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB)bizottságelnök
411MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezet
412Alkalmazotti Tanácselnök
413Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség Érdekképviseleti Irodairodairodavezető
414Egyetemi Hallgatói Önkormányzatelnök
415SE Doktorandusz Önkormányzatelnök