A 6/2022. (I.27.) számú szenátusi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint a szervezeti egységek tekintetében történő, az igazgatóság szintjét elérő módosításokról a Szenátus, az igazgatóság szintet el nem érő módosítások tekintetében a szervezeti egység ügyrendjének jóváhagyására jogosult szerv dönt az ügyrend megállapítása keretében.

Az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti ügyrendi változásokról a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság előkészítése alapján a rektor a Szenátust évente két alkalommal – annak júniusi és decemberi szenátusi ülésén – tájékoztatja.

A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság feladata az egyetemi szervezeti egységek nyilvántartásának vezetése, amelyben a változások átvezetése a Szenátus döntése alapján folyamatosan történik.

 
Rektori irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Karok

Karok

Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti
egység
vezetője
1Általános Orvostudományi Karkardékán
2Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
3Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
intézetintézetigazgató
4Humán Agyszövet
Bank és Laboratórium
igazgató
5Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetintézetintézetigazgató
6Bioinformatika Tanszéktanszéktanszékvezető
7Családorvosi Tanszéktanszéktanszékvezető
8Integratív Medicina
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
9Élettani Intézetintézetintézetigazgató
10Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet
intézetintézetigazgató
11Genetikai, Sejt és
Immunbiológiai Intézet
intézetintézetigazgató
12Idegsebészeti Tanszéktanszéktanszékvezető
13Neurointervenció
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
14Funkcionális
Idegsebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
15Népegészségtani Intézetintézetintézetigazgató
16Onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
17Klinikai Onkológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
18Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetintézetintézetigazgató
19Biokémiai Tanszéktanszéktanszékvezető
20Molekuláris
Biológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
21Orvosi Mikrobiológiai
Intézet
intézetintézetigazgató
22"Pasteur" Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
23Rehabilitációs Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
24Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
25Transzfúziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
26Transzlációs Medicina
Intézet
intézetintézetigazgató
27Nanomedicina
Kutatási és Oktatási
Központ (NET)
igazgató
28Traumatológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
29Sportsebészeti és
Sportorvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
30Neurotraumatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
31I. sz. részleg a
Traumatológiai
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
32II. sz. részleg az
Idegsebészeti
Tanszék bázisán
részlegrészlegvezető
33Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika*klinikaklinikaigazgató
34Klinikai Szimulációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
35Honvéd-, Katasztrófa-
és Rendvédelem-
orvostani
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
36Önkéntes Egészségügyi
Tartalékosi Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
37Belgyógyászati és Onkológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
38Endokrinológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
39Geriátriai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
40Belgyógyászati és Hematológiai Klinika *klinikaklinikaigazgató
41Csontvelő-transzplantációs
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
42Infektológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
43Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
44ACH Belgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
45Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
46Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika*
klinikaklinikaigazgató
47Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete*intézetintézetigazgató
48Gyermekgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
49Neonatológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
50Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
51Klinikai Pszichológia
Tanszék*
tanszéktanszékvezető
52Laboratóriumi Medicina Intézet*intézetintézetigazgató
53Magatartástudományi Intézet*intézetintézetigazgató
54Mellkassebészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
55Mellkassebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
56Tumorbiológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
57Neurológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
58ACH Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
59Ortopédiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
60Mozgásszervi
Daganatok Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
61Gerincgyógyászati
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
62Orvosi Képalkotó Klinika*klinikaklinikaigazgató
63Radiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
64Nukleáris Medicina
Tanszék
tanszéktanszékvezető
65Neuroradiológiai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
66ACH Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
67Mozgásszervi Radiológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
68Patológiai és Kísérleti
Rákkutató Intézet*
intézetintézetigazgató
69Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet *intézetintézetigazgató
70Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
71Neuropszichológiai
Szakpszichológia
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
72ACH Pszichiátriai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
73Pulmonológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
74Sebészeti, Transzplantációs és
Gasztroenterológiai Klinika*
klinikaklinikaigazgató
75Sebészeti Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
76ACH Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
77Plasztikai Sebészeti
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
78Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
79Sürgősségi Orvostani
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
80Sürgősségi
Orvostan -
Oxiológia Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
81Szemészeti Klinika*klinikaklinikaigazgató
82Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
83I. sz. részleg*részlegrészlegvezető
84II. sz. részleg*részlegrészlegvezető
85Urológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
86Városmajori Szív- és
Érgyógyászati
Klinika*
klinikaklinikaigazgató
87Pancreas Betegségek Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
88Érsebészeti és
Endovaszkuláris
Tanszék
tanszéktanszékvezető
89Angiológiai Tanszéki
Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
90Intervenciós
Radiológiai Tanszék
tanszéktanszékvezető
91Kardiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
92Vascularis
Neurológiai
Tanszéki Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
93Szívsebészeti
Tanszék Csoport
tanszéki csoporttanszéki csoportvezető
94Kísérletes és
Sebészeti Műtéttani Tanszék
tanszéktanszékvezető
95Sportorvostan Tanszéktanszéktanszékvezető
96Obezitológiai Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
97Repülő- és Űrorvostani Tanszéktanszéktanszékvezető
98Fogorvostudományi
Kar
kardékán
99Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
100Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóságigazgatóságigazgató
101Orálbiológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
102Orális Morfológiai
Csoport
csoporta mindenkori
"Anatómia" tantárgy előadója
103Propedeutikai Tanszéktanszéktanszékvezető
104Arc-, Állcsont-,
Szájsebészeti és Fogászati Klinika*
klinikaklinikaigazgató
105Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet*intézetintézetigazgató
106Fogpótlástani Klinika*klinikaklinikaigazgató
107Gyermekfogászati és
Fogszabályozási Klinika*
klinikaklinikaigazgató
108Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika*klinikaklinikaigazgató
109Parodontológiai Klinika*klinikaklinikaigazgató
110Orális Diagnosztikai Tanszék*tanszéktanszékvezető
111Gyógyszerésztudományi
Kar
kardékán
112Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
113Farmakognóziai Intézetintézetintézetigazgató
114Gyógyszerészeti Intézetintézetintézetigazgató
115Gyógyszerhatástani Intézetintézetintézetigazgató
116Gyógyszerészi Kémiai Intézetintézetintézetigazgató
117Szerves Vegytani intézetintézetintézetigazgató
118Egyetemi Gyógyszertár,
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet*
intézetintézetigazgató
119Egészségtudományi
Kar
kardékán
120Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
121Egészségtudományi
Programkoordinációs és Fejlesztési Iroda
irodairodavezető
122Addiktológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
123Alkalmazott Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
124Ápolástan Tanszéktanszéktanszékvezető
125Családgondozási Módszertani Tanszéktanszéktanszékvezető
126Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
127Egészségtudományi Klinikai Tanszéktanszéktanszékvezető
128Közegészségtudományi
Tanszék
tanszéktanszékvezető
129Fizioterápiai Tanszéktanszéktanszékvezető
130Testnevelési
Csoport
csoportcsoportvezető
131Hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
Tanszék
tanszéktanszékvezető
132Képalkotó Diagnosztikai
Analitikus és Orvostechnikai
Tanszék
tanszéktanszékvezető
133Morfológiai és Fiziológiai Tanszéktanszéktanszékvezető
134Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszéktanszéktanszékvezető
135Társadalomtudományi Tanszéktanszéktanszékvezető
136Szemészeti Klinikai
Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
137Szülészeti és Nőgyógyászati
Klinikai Ismeretek Tanszék
tanszéktanszékvezető
138Egészségtámogatási
Módszertani Tanszék
tanszéktanszékvezető
139Egészségügyi Közszolgálati
Kar
kardékán
140Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
141Digitális Egészségtudományi
Intézet
intézetintézetigazgató
142Egészségügyi Menedzserképző
Központ
intézetintézetigazgató
143Betegbiztonsági Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
144Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoporttanszéki csoporttanszéki csoportvezető
145Mentálhigiéné Intézetintézetintézetigazgató
146Pető András
Kar
kardékán
147PAK Dékáni Hivatalhivatalhivatalvezető
148Tanulmányi és Hallgatói Központ, Karrierirodaosztályosztályvezető
149Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központközpontigazgató
150Humántudományi Intézetintézetigazgató
151Konduktív Pedagógiai Intézetintézetigazgató
152Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontkönyvtárigazgató
153Konduktív Pedagógiai
Központ
központigazgató
154Központi Titkárságtitkárságtitkárságvezető
155Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájaintézményóvodavezető
156Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumaintézményintézményvezető
157Pedagógiai Szakszolgálatintézményegységintézményegység-vezető
158Utazó Konduktori Szolgálatintézményegységintézményegység-vezető
159Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumintézményegységintézményegység-vezető
160Konduktív Gyakorló Szakiskolaintézményegységintézményegység-vezető
161Iskola-egészségügyi ellátáscsoportcsoportvezető
162Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály*osztályosztályvezetők(k)
163Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézeteintézetigazgató

*A kar szervezetébe tartozó oktatási szervezeti egység, amely a betegellátás feladatait a Klinikai Központ szervezetében látja el.

Egyetemi Doktori Tanács

Egyetemi Doktori Tanács

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti
egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység
típusa
Szervezeti egység
vezetője
164Doktori Hivatalhivatalhivatalvezető
165Doktori Iskoladoktori iskoladoktori iskola vezető

Oktatási szervezeti egységek

Oktatási szervezeti egységek

Szervezeti
egység
neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
166Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központigazgatóságigazgató
167Kollégiumok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
168Balassa János Kollégiumkollégiumigazgató
169id. Bókay János Kollégiumkollégiumigazgató
170Kátai Gábor Kollégiumkollégiumigazgató
171Markusovszky Lajos Kollégiumkollégiumigazgató
172Selye János Kollégiumkollégiumigazgató
173Pető András Kollégiumkollégiumigazgató
174Korányi Frigyes Szakkollégiumkollégiumigazgató
175Semmelweis Ignác Szakkollégiumkollégiumigazgató
176Selye János Doktorandusz Szakkollégiumkollégiumigazgató
177Nővérszállásnővérszállásigazgató
178Testnevelési és Sportközpontsportközpontigazgató

Rektori Kabinet

Rektori Kabinet

Szervezeti egység neve -
I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
179Rektori Kabinetkabinetkabinetvezető
180Rektori Kabinetirodakabinetirodakabinetvezető
181Szenátusi Főtitkárságfőtitkárságfőtitkár
182Rektori Titkárságtitkárságtitkárságvezető
183Rektorhelyettesi TitkárságtitkárságRektori Titkárság titkárságvezetője
184Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központközpontigazgató
185Szellemitulajdon-kezelési ügyviteli Csoportcsoportcsoportvezető
186Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Irodakabinetirodairodavezető
187Minőségbiztosítási Osztályosztályosztályvezető
188Családbarát Egyetem Központigazgatóságigazgató
189Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságaigazgatóságigazgató
190Stratégiai és Fejlesztési Kabinetkabinetoperatív igazgató

Központi szervezeti egységek

Központi szervezeti egységek

Szervezeti
egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
191Marketing és Kommunikációs Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
192Kommunikációs Igazgatóságigazgatóságigazgató
193Rendezvényszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
194Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóságigazgatóságigazgató
195Oktatásigazgatási Hivatalhivatalhivatalvezető
196Oktatás-szervezési Osztályosztályosztályvezető
197Tanulmányi Nyilvántartó Osztályosztályosztályvezető
198Hallgatói Juttatások Koordinációs Csoportcsoportcsoportvezető
199Oktatásfejlesztési, -módszertani és - szervezési Központigazgatóságigazgató
200Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltató Osztályosztályosztályvezető
201Oktatásfejlesztési és -szervezési osztályosztályosztályvezető
202Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjaközpontnemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
203Nemzetközi Tanulmányi Igazgatóságigazgatóságigazgató
204Angol Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
205Német Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
206ETK Idegen Nyelvű Tanulmányi Osztályosztályosztályvezető
207Alumni Igazgatóságigazgatóságigazgató
208Szaknyelvi Intézetintézetigazgató
209Szak- és Továbbképzési Központigazgatóságigazgató
210Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság Koordinációs IrodairodaOrszágos Záróvizsga Bizottság Titkára
211Pályázati Menedzsment Központigazgatóságigazgató
212Epidemiológiai és Surveillance Központközpontigazgató
213Biobank Hálózathálózattudományos rektorhelyettes
214Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központközpontelnök, társelnök
215Richter Tanszéktanszéktanszékvezető
216Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
217Transzlációs Medicina Központközpontigazgató
218Laborállat-tudományi Koordinációs Központközpontigazgató
219Egészségfejlesztési Központigazgatóságigazgató
220Központi Könyvtárkönyvtárigazgató
221Beszerzési és online feldolgozási osztályosztályosztályvezető
222Feldolgozási és olvasószolgálati osztályosztályosztályvezető
223Olvasószolgálati csoportcsoportcsoportvezető
224Informatikai csoportcsoportcsoportvezető
225Kutatástámogatási és szolgáltatási osztályosztályosztályvezető
226Tanárképző Központigazgatóságigazgató

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Az egyetem által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények és felettük fenntartói jogot gyakorló szervezeti egységek

Szervezeti
egység neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső
tagozódása –
IV. szint
Szervezeti
egység típusa
Szervezeti
egység vezetője
227Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodaköznevelési intézményintézményvezető
228Konduktív Pedagógiai Központ**központigazgató
229Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája**köznevelési intézményintézményvezető
230Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma**köznevelési intézményintézményvezető
231Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete**köznevelési intézményintézményvezető
232Szakképző Intézmények Igazgatóságaigazgatóságigazgató
233Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpontközpontigazgató
234SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
235SE Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
236SE Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató
237SE Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményeszakképző intézményigazgató 

** A Pető András Kar szervezetébe tartozó köznevelési feladatokat ellátó szervezeti egység.

Klinikai Központ

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
238Klinikai Központ Elnökének Hivatalahivatalhivatalvezető
239Orvosszakmai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
240Egészségügyi Irányítási és Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
241Egészségügyi Engedélyezési Osztályosztályosztályvezető
242Finanszírozási Osztályosztályosztályvezető
243Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Irodairodairodavezető
244Egészségügyi Erőforrás Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
245Műszerfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
246Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságigazgatóságápolási igazgató
247Központi Dietetikai Osztályosztályosztályvezető
248Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Betegfelvételi Osztályosztályosztályvezető
249Korányi Központi Betegellátó Épület –Központi Sterilizáló Osztályosztályosztályvezető
250Ellátásszervezési Igazgatóságigazgatóságigazgató
251Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
252Kórházhigiénés Osztályosztályosztályvezető
253Sugárvédelmi Szolgálatszolgálatszolgálatvezető
254Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
255Belgyógyászati és Onkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
256Belgyógyászati és Hematológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
257Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
258Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézeteklinikaklinikaigazgató
259Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
260Gyermekgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
261Klinikai Pszichológia Tanszéktanszéktanszékvezető
262Laboratóriumi Medicina Intézetintézetintézetigazgató
263Magatartástudományi Intézetintézetintézetigazgató
264Mellkassebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
265Neurológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
266Ortopédiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
267Pankreász
Betegségek Intézete
intézetintézetigazgató
268Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetintézetintézetigazgató
269Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetintézetintézetigazgató
270Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaklinikaklinikaigazgató
271Pulmonológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
272Orvosi Képalkotó Klinikaklinikaklinikaigazgató
273Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
274Szemészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
275Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinikaklinikaklinikaigazgató
276Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központklinikaklinikaigazgató
277Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
278Urológiai Klinikaklinikaklinikaigazgató
279Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
280Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikaklinikaklinikaigazgató
281Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetintézetintézetigazgató
282Fogpótlástani Klinikaklinikaklinikaigazgató
283Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika,klinikaklinikaigazgató
284Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinikaklinikaklinikaigazgató
285Parodontológiai Klinika,klinikaklinikaigazgató
286Orális Diagnosztikai Tanszéktanszéktanszékvezető
287Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézetintézetintézetigazgató
288Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztályosztályosztályvezető
289Sürgősségi Orvostani Klinikaklinikaklinikaigazgató
290Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézetintézetintézetigazgató
291Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézetintézetintézetigazgató

Rektori és kancellári közös irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Szervezeti egység neve
- I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
292Központi Levéltárlevéltárlevéltári igazgató
Kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységek

Szervezeti egység neve - I. szintSzervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
293Kancellári Kabinetkabinetkabinetvezető
294Kancellári Titkárságtitkárságtitkárságvezető
295Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
296Bér- és Munkaügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
297Ügykezelési Csoportcsoportcsoportvezető
298Bér- és tb-ügyintézési Osztályosztályosztályvezető
299Bérszámfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
300Tb-számfejtési Csoportcsoportcsoportvezető
301Megbízási Csoportcsoportcsoportvezető
302Munkaügyi Osztályosztályosztályvezető
303Általános Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
304Kiemelt Munkaügyi Csoportcsoportcsoportvezető
305Humánpolitikai Csoportcsoportcsoportvezető
306HR-kontrolling és Karriermenedzsment Igazgatóságigazgatóságigazgató
307HR-kontrolling Osztályosztályosztályvezető
308Rendszer- és folyamattámogatási Osztályosztályosztályvezető
309Szervezetfejlesztési, Képzési és Toborzási Osztályosztályosztályvezető
310Toborzási Csoportcsoportcsoportvezető
311Gazdasági Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
312Pénzügyi Igazgatóságigazgatóságigazgató
313Pénzforgalmi Osztályosztályosztályvezető
314Bevételkezelési Osztályosztályosztályvezető
315Számviteli Osztályosztályosztályvezető
316Vagyongazdálkodási Igazgatóságigazgatóságigazgató
317Vagyon- és helyiséggazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
318Készletgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
319Központi Raktárellátó egységraktározási koordinátor
320Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
321KFI Pályázatok Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
322KFI Szervezetek Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
323Kontrolling Igazgatóságigazgatóságigazgató
324Tervező-elemző Osztályosztályosztályvezető
325Keretgazdálkodási Osztályosztályosztályvezető
326AVIR Információs Központközpontosztályvezető
327Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
328Belső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
329Külső Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
330Tömő Utcai Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
331Városmajori Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
332Corvin-negyedi Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságigazgató
333Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóságtömbigazgatóságtömbigazgató
334Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
335ÁOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
336EKK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
337ETK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
338GYTK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
339FOK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
340PAK Gazdasági Igazgatóságkari gazdasági igazgatóságkari gazdasági igazgató
341Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központjának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
342Központi Könyvtár Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
343Kollégiumok Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
344Szakképző Intézmények Igazgatóságának Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
345Doktori Iskola Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
346Testnevelési és Sportközpont Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
347Szak- és Továbbképzési Központ Gazdasági Hivatalagazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
348Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóságigazgatósághálózat-irányítási igazgató
349Műszaki- Informatikai Gazdasági Hivatalgazdasági hivatalgazdasági hivatalvezető
350Gazdálkodás-felügyeleti Osztályosztályosztályvezető
351Jogi és Igazgatási Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
352Jogi Igazgatóságigazgatóságigazgató
353Perképviseleti Igazgatóságigazgatóságigazgató
354Szervezési és Igazgatási Központigazgatóságigazgató
355Ügyviteli Főosztályfőosztályfőosztályvezető
356Központi Postázócsoportcsoportvezető
357Dokumentumtároló és Digitalizáló Műhelycsoport-
358Adatvédelmi és Betegjogi Központigazgatóságigazgató
359Műszaki Főigazgatóságfőigazgatóságműszaki főigazgató
360Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságigazgatóságigazgató
361Beruházási Főosztályfőosztályfőosztályvezető
362Klinikai Beruházások Osztályosztályosztályvezető
363Oktatás-kutatásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
364Fejlesztési Osztályosztályosztályvezető
365Mérnöki Főosztályfőosztályfőosztályvezető
366Tervezési Osztályosztályosztályvezető
367Műszaki-ellenőrzési Osztályosztályosztályvezető
368Üzemeltetést Támogató Főosztályfőosztályfőosztályvezető
369Karbantartási és hibaelhárítási Osztályosztályosztályvezető
370Speciális Berendezések Osztályaosztályosztályvezető
371Biztonságtechnikai Igazgatóságigazgatóságigazgató
372Biztonságszervezési Osztályosztályosztályvezető
373Környezetvédelmi Osztályosztályosztályvezető
374Vagyonvédelmi Osztályosztályosztályvezető
375Szolgáltatási Igazgatóságigazgatóságszolgáltatási igazgató
376Szolgáltatási Osztályosztályaz osztály vezetésével megbízott igazgatóhelyettes
377Textilellátási Osztályosztályosztályvezető
378Üdülő- és Parkfenntartási Osztályosztályosztályvezető
379Parkfenntartási Csoportcsoportcsoportvezető
380Operatív Irányító Központcsoportcsoportvezető
381Gondnokságcsoportcsoportvezető
382Logisztikai Osztályosztályosztályvezető
383Informatikai Főigazgatóságfőigazgatóságfőigazgató
384Informatikai Alapinfrastruktúra és Kiemelt Alkalmazások Igazgatóságaigazgatóságigazgató
385Infrastruktúra Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
386MEDSOL Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
387SAP Üzemeltetési Osztályosztályosztályvezető
388Távközlési Osztályosztályosztályvezető
389Informatikai Fejlesztési Igazgatóságigazgatóságigazgató
390Alkalmazásfejlesztési Osztályosztályosztályvezető
391Informatikai Ügyféltámogatási Igazgatóságigazgatóságigazgató
392Informatikai Rendszertámogató Osztályosztályosztályvezető
393Ellenőrzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
394Beszerzési Igazgatóságigazgatóságigazgató
395Beszerzés-minősítési és Közbeszerzési Főosztályfőosztályfőosztályvezető
396Beszerzés-tervezési és minősítési Osztályosztályosztályvezető
397Közbeszerzési Osztályosztályosztályvezető
398Beszerzési Osztályosztályosztályvezető
399Beszerzési szerződés-előkészítő Osztályosztályosztályvezető

Egyéb szervezeti egységek

Szervezeti egység
neve - I. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
II. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
III. szint
Szervezeti egység
belső tagozódása –
IV. szint
Szervezeti egység típusaSzervezeti egység vezetője
400Tudományos Diákkör (TDK)elnök
401Semmelweis Egyetem Baráti Köreegyesületelnök
402Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozóprogramtanács
403SE Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (TUKEB)bizottságelnök
404MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezet
405Alkalmazotti Tanácselnök
406Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség Érdekképviseleti Irodairodairodavezető
407Egyetemi Hallgatói Önkormányzatelnök
408SE Doktorandusz Önkormányzatelnök