Szervezeti, személyzeti
adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Semmelweis Egyetem Alapító Okirata, szabályzatai

2. A Semmelweis Egyetemen működő érdekképviseletek

Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Szenátus összetétele és határozatai

2. A hallgatói jogviszony létesítésének követelményei (felvételi követelmények)

3. A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

4. Beszámoló a Semmelweis Egyetem oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységéről

5. Az intézményi várólista

6. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja