Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

Feladata

A Minőségfejlesztési Tanács feladata a vezetőségi átvizsgálás lefolytatása valamint a helyesbítő és megelőző tevékenységek indítványozása.

Tagjai

A Minőségfejlesztési Tanács szavazati jogú és állandó, ill. szakértői meghívott tagokból áll.

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  rektor
Tagok: kancellár
  az Általános Orvostudományi Kar dékánja
  a Fogorvostudományi Kar dékánja
  a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja
  az Egészségtudományi Kar dékánja
  az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja
  a Doktori Tanács elnöke
  gazdasági főigazgató
  emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  műszaki főigazgató
  orvos-főigazgató
  minőségfejlesztési vezető
  környezetirányítási vezető
  a Klinikai Központ elnöke
  a Klinikai Központ ápolási igazgatója
  energiairányítási vezető
Állandó meghívottak: a betegjogi képviselő
  kórházhigiénés főorvos
  az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
Szakértői meghívottak: a rektor által meghívott külső tagok, szakértők