Az Egyetemi Tudományos Tanács az egyetemen folyó tudományos munkával kapcsolatos stratégiai állásfoglalásokat dolgozza ki; véleményezi a tudományos kutatómunkával összefüggő jogszabályi előterjesztéseket, rendelettervezeteket; előkészíti az emlékérmek, jutalomdíjak, kutatási jutalmak és tudományos kutatási támogatások odaítélésének folyamatát, és elbírálja a vonatkozó pályázatokat.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2018. január 1-től-2020 december 31-ig a 153/2017. (XII. 14.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 160/2018 (XII. 20.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetételének bővítéséről

Kapcsolattartó: Dr. Selényi Csenge
Email: selenyi.csenge@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök: Dr. Ferdinandy Péter egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes
Tagok: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató
  Dr. Karádi István egyetemi tanár
  Dr. Széman Zsuzsanna egyetemi tanár
  Dr. Dörnyei Gabriella tudományos dékánhelyettes
  Dr. Varga Gábor egyetemi tanár
  Dr. Ludányi Krisztina egyetemi docens
  Dr. Kelemen Anna tudományfejlesztési igazgató
  Dr. Rigó János egyetemi tanár
  Dr. Radovits Tamás egyetemi docens
  Dr. Bagdy György egyetemi tanár
  Dr. Szigeti Gyula c. egyetemi docens

Ügyrend

Éves beszámoló

A Tudományos Tanács éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: 

Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2019. évi beszámolója