Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Egyetemi Tudományos Tanács az egyetemen folyó tudományos munkával kapcsolatos stratégiai állásfoglalásokat dolgozza ki; véleményezi a tudományos kutatómunkával összefüggő jogszabályi előterjesztéseket, rendelettervezeteket; előkészíti az emlékérmek, jutalomdíjak, kutatási jutalmak és tudományos kutatási támogatások odaítélésének folyamatát, és elbírálja a vonatkozó pályázatokat.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020. október 1-től 2023. szeptember 30-ig a 179/2020. (IX.24.) számú határozata alapján.

Kapcsolattartó: Dr. Selényi Csenge
Email: selenyi.csenge@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök: Dr. Ferdinandy Péter egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes
Tagok: Dr. Ungvári Zoltán egyetemi tanár (ÁOK)
  Dr. Pethesné Dávid Beáta egyetemi tanár (EKK)
  Dr. Bagdy György egyetemi tanár (GYTK)
  Dr. Dörnyei Gabriella  dékán (ETK)
  Dr. Varga Gábor  egyetemi tanár (FOK)
  Dr. Túri Ibolya főiskolai  docens (PAK)
  Dr. Benyó Zoltán EDT
  Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, TDK elnök
  Dr. Bagdy György egyetemi tanár, tudományos és innovációs rektorhelyettes közvetlen elődje
  Dr. Győrffy Balázs egyetemi tanár, ÁOK dékánja által kijelölt személy
  Dr. Szigeti Gyula  c. egyetemi docens, Innovációs Központ igazgatója

Ügyrend

Éves beszámoló

A Tudományos Tanács éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: 

Az Egyetemi Tudományos Tanács (ETT) 2019. évi beszámolója