Szervezeti, személyzeti
adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Szenátus összetétele és határozatai

2. Beszámoló a Semmelweis Egyetem oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységéről

3. Az intézményi várólista

4. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja

Gazdálkodási
adatok

III. Gazdálkodási adatok

1. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 31 §-ában meghatározott adatok

2. A nettó 100 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetések a Semmelweis Egyetemen