Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2018. (VIII. 23.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 124/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon állandó bizottságként működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kreditátviteli Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Horváthné Kállay Zsófia
Email: horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Horváthné Kállay Zsófia

folyamatos szakmai gyakorlatokért felelős oktató

Tagok: Feketéné dr. Szabó Éva

alapszakfelelős

  Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea

óvodai specializáció felelőse

  Dr. Pintér Henriett

iskolai specializáció felelőse

  Földesi Renáta

tanársegéd (Konduktív Pedagógiai Intézet)

  Dr. Matos László

főiskolai tanár (Humán Tudományi Intézet)

 

Thuróczy Ildikó

konduktor (SE PA Gyakorló Óvoda)

 

Czenkvári Györgyi

konduktor (SE PA Konduktív Gyakorló Ált. Iskola)

 

Horvai Viktória

konduktor (SE PA Pedagógiai Szakszolgálat)

 

Fehér Anna

konduktor (SE PA Felnőttrehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály)

 

Szemán Alícia

hallgató

 

Karakas Kolina

hallgató

 

Giulia Hachemaoui

hallgató

 

Csomány Örs

hallgató

 

Kiss Dávid

hallgató

 

Somogyi Blanka

hallgató

 

Méth Frida

hallgató

 

Éves beszámoló