Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2018. (VIII. 23.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 124/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon állandó bizottságként működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kreditátviteli Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Horváthné Kállay Zsófia
Email: horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Horváthné Kállay Zsófia  
Tagok: Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea  
  Feketéné Dr. Szabó Éva  
  Klein Anna  
  Dr. Matos László  
  Thuróczy Ildikó  
  Birinyi Katalin  
  Kondákor Ágnes  
  Czenkvári Gyöngyi  
  Földesi Renáta
főiskolai tanársegéd
  Kiss Dávid egyetemi hallgató
  Méth Frida egyetemi hallgató
  Somogyi Blanka egyetemi hallgató
  Szabó Regina egyetemi hallgató
  Nagy Katalin egyetemi hallgató
  Jakal Éva egyetemi hallgató
  Kovács-Tóth Anna egyetemi hallgató
  Bándi Anna egyetemi hallgató
  Horvai Viktória egyetemi hallgató
  Papvári Gvendolin egyetemi hallgató
  Bándi Anna egyetemi hallgató

Éves beszámoló