Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2020. (II.27.) számú határozata a Pető András Kar Gyakorlati Képzési Bizottságában történő tagcserék jóváhagyásáról

Kapcsolattartó: Horváthné Kállay Zsófia
Email: horvathne_kallay.zsofia@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Horváthné Kállay Zsófia tanársegéd
Tagok: Feketéné dr. Szabó Éva főiskolai tanár
  Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanár
  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
  Földesi Renáta tanársegéd
  Dr. Matos László főiskolai tanár
 

Thuróczy Ildikó

konduktor
 

Czenkvári Györgyi

konduktor

 

Horvai Viktória

konduktor
 

Fehér Anna

konduktor

 

Szemán Alícia

hallgató

 

Karakas Kolina

hallgató

 

Giulia Hachemaoui

hallgató

 

Csomány Örs

hallgató

 

Somogyi Blanka

hallgató

Ügyrend

Éves beszámoló