Az Egyetemi Etikai Bizottság feladatai az Egyetemen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás; a betegjogok érvényesítésében való közreműködés; a szerv- és szövetátültetés törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása; az Egyetem szervezeti és működési szabályzata, szabályzatai és Etikai kódexe által a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2018. január 1-től 2020. december 31-ig a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 32/2018. (III. 29.) számú határozata a Doktorandusz Önkormányzat által az Egyetemi Etikai Bizottságba delegált tag megválasztásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 41/2018 (IV. 26.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság) hallgatói összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2019. (III.28.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező (Egyetemi Etikai Bizottság, Gyógyszerterápiás Bizottság) állandó bizottságok hallgatói összetételének a változásáról

Kapcsolattartó: Dr. Dósa Ágnes
Email: dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök: Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
Tagok:  Dr. Dósa Ágnes egyetemi docens
  Dr. Lám Judit egyetemi adjunktus
  Dr. Antal István egyetemi docens
  Dr. Feith Helga Judit főiskolai tanár
  Dr. Völgyi Gergely egyetemi docens
  Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd
  Pásztorné Dr. Tass Ildikó PhD főiskolai docens
  Dr. Maráczi Ferenc egyetemi tanársegéd
  Dr. Thürmer Andrea igazgatóhelyettes
  Szabó Cintia Alexandra egyetemi hallgató
  Simon Eszter egyetemi hallgató
  Szécsényi-Nagy Balázs DÖK képviselő

Egyetemi Jogorvoslati Bizottság:
 
Elnök: Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, igazgató
Tagok:  Dr. Sáray Éva kabinetvezető
  Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, igazgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló