Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
13561 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Egyetemi Etikai Bizottság feladatai az Egyetemen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás; a betegjogok érvényesítésében való közreműködés; a szerv- és szövetátültetés törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása; az Egyetem szervezeti és működési szabályzata, szabályzatai és Etikai kódexe által a bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben döntés.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2018. január 1-től 2020. december 31-ig a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 41/2018 (IV. 26.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság) hallgatói összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2019. (III.28.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező (Egyetemi Etikai Bizottság, Gyógyszerterápiás Bizottság) állandó bizottságok hallgatói összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

Etikai Kódex 2.6.1 fejezet (4) bekezdése alapján (mandátumuk visszavonásig érvényes)

Kapcsolattartó: Dr. Dósa Ágnes
Email: dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök: Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
Tagok:  Dr. Dósa Ágnes  egyetemi docens
  Dr. Lám Judit  egyetemi adjunktus
  Dr. Antal István  egyetemi docens
  Dr. Feith Helga Judit  főiskolai tanár
  Dr. Völgyi Gergely  egyetemi docens
  Dr. Linninger Mercedes  egyetemi tanársegéd
  Pásztorné Dr. Tass Ildikó  PhD főiskolai docens
  Dr. Maráczi Ferenc  egyetemi tanársegéd
  Dr. Thürmer Andrea  igazgatóhelyettes
  Szabó Cintia Alexandra egyetemi hallgató
  Simon Eszter egyetemi hallgató
  Dr. Kovács Alexandra DÖK képviselő

Egyetemi Jogorvoslati Bizottság:
 
Elnök: Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, igazgató
Tagok:  Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, igazgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló

Az Egyetemi Etikai Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető:

Az Egyetemi Etikai Bizottság 2019. évi beszámolója