Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Dr. Kollega-Tarsoly István
Email: kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.huis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Kollega Tarsoly István Dániel  
Tagok: Dr. Mascher Róbert  
  Feketéné Dr. Szabó Éva  
  Földesi Renáta tanársegéd
  Dr. Pintér Henriett  
  Dénes Dóra egyetemi hallgató
  Ádám Ágnes egyetemi hallgató
  Tóth Kitti Inez egyetemi hallgató

Ügyrend

Éves beszámoló