Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020 október 26-ig a 117/2017. (X.26.) számú határozat alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Dr. Kollega-Tarsoly István
Email: kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.huis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Kollega Tarsoly István Dániel  
Tagok: Dr. Mascher Róbert  
  Feketéné Dr. Szabó Éva  
  Földesi Renáta tanársegéd
  Dr. Pintér Henriett  
  Dénes Dóra egyetemi hallgató
  Ádám Ágnes egyetemi hallgató
  Makai Fatime egyetemi hallgató
  Tóth Kitti Inez egyetemi hallgató

Éves beszámoló