TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLATÁNAK KIADÁSÁRÓL 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi és közzétételi szabályzata (a Szenátus 107/2022. (XII. 19.) számú határozata) alapján a egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos eljárási rend a Semmelweis Egyetemen:

Útmutató a betegdokumentáció kiadásához

2024.03.01. napja után induló betegdokumentáció kérelem benyújtása és hiánypótlás esetén:

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát benyújthatja az alábbi Űrlapon:

Betegdokumentáció kikérő űrlap

Kérdés esetén írjon az adatvedelem@semmelweis.hu központi e-mailre.

2024.03.01. napját megelőzően indult betegdokumentáció kérelmekben történő hiánypótlás esetén:

Letölthető formanyomtatványok

A kérelem kötelező melléklete

Az egészségügyi dokumentáció kiadása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a kérelem benyújtásához való jogosultságának igazolására szolgáló okiratokat.

Az érintett kérelme esetén:

A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) másolatának csatolásával.

Törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén:

A jogosultság igazolása a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultságát igazoló okirattal történik (születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat (házastárs kérelmező esetén) vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

Költségtérítés

Nem kell költségtérítést fizetnie a jogosultnak a dokumentáció első ízben való kikérésekor. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő jogszabály rendelkezése alapján az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Elhunyt beteg dokumentációjának kiadása

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult:

  1. a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
  2. a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációról másolatot igényelni.

Bármely egyéb felmerülő kérdés esetén, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ illetékes.

Az Adatvédelmi és Betegjogi Központ elérhetőségei:

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 6. em. 605.

E-mail cím: adatvedelem@semmelweis.hu