TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MÁSOLATÁNAK KIADÁSÁRÓL 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Semmelweis Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezendően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló (1. E/2017. (IV. 28.) számú rektori és kancellári határozat) szabályzat alapján a egészségügyi dokumentáció másolatának kiadásával kapcsolatos eljárási rend a Semmelweis Egyetemen:

Útmutató a betegdokumentáció kiadásához

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására jogosult az érintett vagy törvényes képviselője, hozzátartozója, örököse.

A kérelmező indítványát benyújthatja írásban (az alábbiakban letölthető megfelelő formanyomtatványokon):

  • a kérelemmel érintett szervezeti egységnél,
  • Az Adatvédelmi és Betegjogi Központnál:
   • postai úton: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2.,
   • elektronikusan: az adatvedelem@semmelweis.hu központi e-mail címen.

Letölthető formanyomtatványok

A kérelem kötelező melléklete

Az egészségügyi dokumentáció kiadása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a kérelem benyújtásához való jogosultságának igazolására szolgáló okiratokat.

Az érintett kérelme esetén:

A jogosultság igazolása az érintett személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultság igazolására szolgáló okirat (TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat) másolatának csatolásával.

Törvényes képviselő, hozzátartozó, örökös kérelmező esetén:

A jogosultság igazolása a kérelmezőnek személyazonosításra alkalmas (fényképes személyazonosító igazolvány) és a jogosultságát igazoló okirattal történik (születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat (házastárs kérelmező esetén) vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

Költségtérítés

Nem kell költségtérítést fizetnie a jogosultnak a dokumentáció első ízben való kikérésekor. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő jogszabály rendelkezése alapján az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Elhunyt beteg dokumentációjának kiadása

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult:

 1. a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá
 2. a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációról másolatot igényelni.

Bármely egyéb felmerülő kérdés esetén, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ illetékes.

Az Adatvédelmi és Betegjogi Központ elérhetőségei:

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telephely: 1085 Budapest, Baross utca 52. 6. em. 605.

E-mail cím: adatvedelem@semmelweis.hu