A Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság elvégzi az Egyetemre a klinikai és preklinikai kutatásról szóló szabályzatban meghatározottak szerint benyújtott és engedélyezett szerződések anyagának értékelését éves szinten, különös tekintettel arra, hogy az Egyetem érdekei kellőképpen érvényesültek-e; felkérésre segítséget nyújt a klinikai és preklinikai kutatásról szóló szabályzatban meghatározott gyógyszervizsgálati referensnek a kutatás során felmerülő szakmai kérdések tisztázásában; a helyi klinikai farmakológus szakorvos bevonásával továbbképzés céljával tájékoztatja az érintett szervezeti egységeket a klinikai farmakológiai munka alapelveiről, valamint a klinikai és preklinikai kutatásról szóló szabályzatban foglaltakról, illetve azok változásairól.

Tagjai

A mandátumok érvényessége 2020. december 31-ig a 140/2018. (XI. 29.) számú szenátusi határozat alapján.

Kapcsolattartó: titkarsag.psych@med.semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Bitter István egyetemi tanár
Elnökhelyettes: Dr. Takács István egyetemi docens
Tagok: Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes
  Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes
  Dr. Lakatos Péter egyetemi tanár
  Dr. Masszi Tamás  egyetemi tanár
  Dr. Farkas Kristóf klinikai szakorvos
  Dr. Dank Magdolna  egyetemi tanár
  Dr. Garami Miklós  egyetemi docens
  Dr. Takáts Annamária klinikai főorvos
  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
  Dr. Sótonyi Péter  egyetemi tanár
  Dr. Tamás Lilla egyetemi tanár
  Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár
  Dr. Sobel Gábor egyetemi adjunktus
  Dr. Bárczy György egyetemi tanársegéd
  Dr. Lám Judit egyetemi docens
  Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár
  Dr. Borbély Judit egyetemi docens
  Dr. Antal István egyetemi docens
  Dr. Sebők Szilvia intézeti szakgyógyszerész
  Dr. Kelemen Anna főiskolai tanár, habil
  Bognár Krisztina klinika vezető főnővér
  Dr. Sallai Imre DÖK

 

Ügyrend

Éves beszámoló