A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának feladata az egyetem állatkísérleti szabályzatának (etikai kódex) előkészítése; az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának ellenőrzése; az állatkísérletek szakmai-etikai felügyelete; az állatkísérletekkel összefüggő adatszolgáltatás biztosítása; az állatokkal foglalkozó és az állatkísérletekre jogosult személyek oktatásának, képzésének megszervezése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök:   Dr. Wéber György egyetemi tanár
Tagok:  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár
                 Dr. Szabó Dóra egyetemi docens
                 Dr. Alpár Alán egyetemi docens
                 Dr. Kékesi Violetta egyetemi docens
                 Dr. Földes Anna tudományos munkatárs
                 Dr. Király Kornél egyetemi adjuntkus
                 Dr. Tekes Kornélia egyetemi tanár
                 Dr. Kőhidai László egyetemi tanár
                 Dr. Szabó Györgyi egyetemi adjunktus
                 Dr. Bényei Balázs állatorvos, állatház vezető
                 Dr. Csukás Domokos egyetemi tanársegéd
                 Dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens
                 Dr. Lotz Gábor egyetemi docens
                 Dr. Kiss Norbert doktorandusz

 

Ügyrend

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság ügyrendje (pdf)

Éves beszámoló

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság éves beszámoló (pdf)