A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának feladata az egyetem állatkísérleti szabályzatának (etikai kódex) előkészítése; az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának ellenőrzése; az állatkísérletek szakmai-etikai felügyelete; az állatkísérletekkel összefüggő adatszolgáltatás biztosítása; az állatokkal foglalkozó és az állatkísérletekre jogosult személyek oktatásának, képzésének megszervezése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 70/2020. (V.5.) számú határozata a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

Email: mutettan@gmail.com

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök:   Dr. Wéber György egyetemi tanár
Tagok:    
Dr. Szabó Györgyi egyetemi adjunktus, bizottság titkára
Dr. Szabó Dóra egyetemi docens
Dr. Kékesi Violetta egyetemi docens
Dr. Földes Anna tudományos munkatárs
Dr. Király Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Radovits Tamás  egyetemi docens
Dr. Zachar Gergely tudományos munkatárs
Hricisák László biológus
Koncz Szabolcs PhD hallgató
Dr. Kőhidai László egyetemi tanár
Dr. Bényei Balázs állatorvos, állatház vezető
Dr. Csukás Domokos egyetemi tanársegéd
Dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens
Dr. Lotz Gábor egyetemi docens, PhD
Dr. Tóth Krisztina  doktorandusz

 

Ügyrend

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság ügyrendje (pdf)

Éves beszámoló

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság éves beszámoló (pdf)