A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának feladata az egyetem állatkísérleti szabályzatának (etikai kódex) előkészítése; az állatkísérleti szabályzat végrehajtásának ellenőrzése; az állatkísérletek szakmai-etikai felügyelete; az állatkísérletekkel összefüggő adatszolgáltatás biztosítása; az állatokkal foglalkozó és az állatkísérletekre jogosult személyek oktatásának, képzésének megszervezése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 2020. szeptember 25-től 2023. szeptember 24-ig 180/2020. (IX.24.) számú határozata alapján.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

Email: mutettan@gmail.com

Bizottsági tagok Cím/titulus
Elnök:  Dr. Szabó Györgyi egyetemi adjunktus
Titkár: Dr. Zachar Gergely tudományos munkatárs
Tagok:    
Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár
Dr.  Pós Zoltán egyetemi docens
Dr. Földes Anna tudományos munkatárs
Dr. Király Kornél egyetemi adjunktus
Dr. Radovits Tamás  egyetemi docens
Hricisák László tanársegéd
Koncz Szabolcs PhD hallgató
Dr. Dezső Katalin egyetemi docens
Dr. Csukás Domokos egyetemi tanársegéd
Dr. Ostorházi Eszter egyetemi docens
Dr. Lotz Gábor egyetemi docens, PhD
Dr. Ocskay Zsombor doktorandusz

 

Ügyrend

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság ügyrendje (pdf)

Éves beszámoló

A Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottságának éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető: Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság éves beszámoló (pdf)