Szervezeti, személyzeti
adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A Semmelweis Egyetem  hivatalos neve és elérhetőségei

2. A Semmelweis Egyetem szervezeti felépítése és szervezet egységei

3. A Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselői és elérhetőségük

4. A Szenátus összetétele és határozatai

5. A Semmelweis Egyetem irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek 

6. A Semmelweis Egyetem többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

7. A Semmelweis Egyetem által alapított lapok

8. A Semmelweis Egyetem felügyeleti szerve

Tevékenységre, működésre
vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A Semmelweis Egyetem feladatát és alaptevékenységét meghatározó, az Egyetemre vonatkozó alapvető jogszabályok, szabályzatok

2. A Semmelweis Egyetem által nyújtott közszolgáltatás (oktatás, egészségügyi ellátások)

  • A Semmelweis Egyetemen folyó képzések
  • A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja
  • A Semmelweis Egyetem Önköltség-számítási és árképzési szabályzata

3. A Semmelweis Egyetem által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

4. A Semmelweis Egyetem nyilvános kiadványai

5. A Semmelweis Egyetem által közzétett hirdetmények, közlemények

6. A Semmelweis Egyetem által kiírt pályázatok

7. A Semmelweis Egyetemnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

9. A Semmelweis Egyetem tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

11. A Semmelweis Egyetemre vonatkozó különös közzétételi lista

Gazdálkodási
adatok

III. Gazdálkodási adatok

1. A Semmelweis Egyetem éves elemi költségvetése, számszaki és szöveges beszámolója

2. A Semmelweis Egyetemnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3. Az Egyetem által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond (Az Egyetem fenti jogcímeken nem nyújtott támogatást.)

4. A nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződések a Semmelweis Egyetemen

5. Az Egyetem által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai betegei oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések (Az Egyetem fenti jogcímeken nem nyújtott támogatást.)

6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (Feltöltés alatt.)

7. Közbeszerzési információk