A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság feladata az Egyetem küldetésnyilatkozata, az intézményi fejlesztési tervben megjelölt stratégiai koncepció, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok és a minőségbiztosítás-, a minőség-ellenőrzés- és a minőségértékelés összhangját biztosító intézkedések kidolgozásának előkészítése; a minőségbiztosítási rendszer folyamatos korszerűsítésének előkészítése; javaslat készítése az alapfeladatok ellátásához szükséges optimális szervezeti felépítésre; a humán erőforrások fejlesztése, az oktatói- és kutatói követelményrendszer meghatározása és teljesítmény-alapú értékelésére javaslatok kidolgozása; az intézményi hatáskörben indított szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések minőségének vizsgálata; a személyi és tárgyi feltételek fennállásának, az oktatási és kutatási tevékenység eredményeinek összegzése; egyetemi minőségcélok kitűzése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

41/2018 (IV. 26.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság) hallgatói összetételének a változásáról

Kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter
Email: minoseg@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Szathmári Miklós orvos-főigazgató
Tagok: Dr. Szász Károly kancellár
  Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár
 
Dr. Belicza Éva
egyetemi docens
  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens
  Dr. Őrfi László egyetemi docens
  Dr. Takács Dávid dékáni hivatalvezető
  Dr. Bitter István egyetemi tanár
  Dr. Buzás Edit egyetemi tanár
  Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus PhD
  Dr. Kator Viktória doktorandusz
  Horváth Zoltánné PhD főiskolai tanár
  Kósa László egyetemi hallgató

 

 

Ügyrend

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendje az alábbi linkre kattintva letölthető:

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendje 

Egységes ügyrendi forma:

141/2017 (XI. 30.) számú határozat

Éves beszámoló