Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
13561 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság feladata az Egyetem küldetésnyilatkozata, az intézményi fejlesztési tervben megjelölt stratégiai koncepció, az Alapító Okiratban meghatározott feladatok és a minőségbiztosítás-, a minőség-ellenőrzés- és a minőségértékelés összhangját biztosító intézkedések kidolgozásának előkészítése; a minőségbiztosítási rendszer folyamatos korszerűsítésének előkészítése; javaslat készítése az alapfeladatok ellátásához szükséges optimális szervezeti felépítésre; a humán erőforrások fejlesztése, az oktatói- és kutatói követelményrendszer meghatározása és teljesítmény-alapú értékelésére javaslatok kidolgozása; az intézményi hatáskörben indított szakirányú továbbképzési szakok és a felsőfokú szakképzések minőségének vizsgálata; a személyi és tárgyi feltételek fennállásának, az oktatási és kutatási tevékenység eredményeinek összegzése; egyetemi minőségcélok kitűzése.

Tagjai

A mandátumok érvényessége a 153/2017. (XII.14.) számú szenátusi határozat alapján 2018. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

41/2018 (IV. 26.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság) hallgatói összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

Kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter
Email: minoseg@semmelweis-univ.hu

Bizottsági tagok Név/titulus
Mb. elnök: Feketéné dr. Szabó Éva rektorhelyettes
Tagok: Baumgartnerné Holló Irén kancellár általános helyettese
  Dr. Ligeti Erzsébet  egyetemi tanár
  Dr. Belicza Éva  egyetemi docens
  Dr. Tóth Zsuzsanna  egyetemi docens
  Dr. Őrfi László  egyetemi docens
  Dr. Takács Dávid  dékáni hivatalvezető
  Dr. Bitter István  egyetemi tanár
  Dr. Buzás Edit  egyetemi tanár
  Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus PhD
  Dr. Jakab Géza doktorandusz
  Horváth Zoltánné  PhD főiskolai tanár
 
Dr. Bassa Bálint
egyetemi hallgató

 

Ügyrend

Éves beszámoló

A Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság éves beszámolója az alábbi linkre kattintva letölthető:

Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság éves beszámolója