Az Egyetem minőségirányítási rendszere (MIR) az intézmény egészére kiterjedő, tudatos és szervezett tevékenységek összessége, amely szakmai céljainak és tényleges működésének folyamatos fejlesztését szolgálja. Középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése áll, különös tekintettel a hallgatók teljes körére, a külső munkaadókra, a kutatások és egyéb szolgáltatások megrendelőire, a hazai és nemzetközi tudományos közösségre.

Az Egyetem minőségirányítási rendszerét a felsőoktatás stratégiai céljaira alapozva határozza meg. Az Egyetem kinyilvánítja elkötelezettségét a teljes körű minőségirányítási rendszer működtetésére.

Az Egyetem Integrált Irányítási Rendszere (IIR) biztosítja a célok, folyamatok és erőforrások eredményesebb és hatékonyabb elérését és felhasználását, növeli a munkatársak és partnerek elégedettségét. A rendszer kialakításakor az intézmény több nemzetközi és magyar szabvány követelményrendszerét is figyelembe vette. 

Az Egyetem belső hálózatából (VPN) elérhető weboldalak:

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS      ENERGIAIRÁNYÍTÁS

Alkalmazás

Alkalmazási terület

ISO 9001

Graduális és posztgraduális oktatás, oktatásszervezés. Tudományos kutatási és fejlesztési tevékenység. Fekvő- és járóbeteg-ellátás, diagnosztikai, szakértői tevékenység. Fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó védőnői tevékenység. Egyetemi, kari, menedzsment, szakmai gazdasági és műszaki támogató folyamatok.

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES)

Fekvő- és járóbeteg-ellátás, diagnosztikai tevékenység. Fekvőbeteg-ellátáshoz kapcsolódó védőnői tevékenység. Egészségügyi szakértői tevékenység, valamint egészségügyi menedzsment és háttérfolyamatok.

ISO 50001

Oktatás, humán egészségügyi szolgáltatások, tudományos kutatások és innovációs tevékenységek, menedzsment és támogató folyamatok.

ESG 2015

Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei 
MAB akkreditáció.

WFME

Az Orvosképzési Világszövetség globális követelményrendszere alapján
MAB általános orvosképzés sztenderdjei (pdf) 

ISO 14001

A környezetirányítási rendszer nem került tanúsításra.

Szabványok

Az Integrált Irányítási Rendszer kiépítésekor figyelembe vett követelmények

 • MSZ EN ISO 9001:2015
  Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. (ISO 9001:2015)

 • MSZ EN ISO 14001:2015
  Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2015)

 • MSZ EN ISO 50001:2019
  Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató. (ISO 50001:2018)

 • MSZ EN ISO 9004:2018
  Minőségirányítás. A szervezet minősége. Útmutató a tartós siker eléréséhez. (ISO 9004:2018)

 • MSZ ISO 10013:2021
  Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a dokumentált információhoz (ISO 10013:2021

 • MSZ EN ISO 13485:2016
  Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2016)

 • MSZ EN ISO/IEC 15189:2013
  Orvosi laboratóriumok. A minőségre és a felkészültségre vonatkozó külön követelmények (ISO 15189:2012)

 • MSZ EN 15224:2017
  Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2015 az egészségügyi ellátásban. (EN 15224:2016)

 • MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
  Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)

 • MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
  Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei (ISO/IEC 17025:2017)

 • MSZ EN ISO 19011:2018
  Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011:2018)

 • MSZ EN ISO 26000:2021
  Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz (ISO 26000:2010, EN ISO 26000:2020)

 • MSZ ISO/IEC 27001:2014
  Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények (ISO/IEC 27001:2013)

 • MSZ ISO 31000:2018
  Kockázatmenedzsment. Irányelvek (ISO: 31000:2018)

 • MSZ EN 31010:2010
  Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)

 • MSZ ISO 45001:2018
  A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere. Követelmények alkalmazási útmutatóval (ISO 45001:2018)

 • BELLA

  Betegellátók Akkreditációja – A biztonságos betegellátásért, 2014

 • EFQM 2020
  European Foundation for Quality Management

 • ESG 2015
  Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei

 • EQAVET
  Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer

 • GCP
  Good Clinical Practice

 • GLP
  Good Laboratory Practice

 • GRP
  Good Research Practice

 • HACCP
  Hazard Analysis and Critical Control Points

 • WFME
  World Federation for Medical Education

Dokumentumok

Kapcsolat

Feketéné Dr. Szabó Éva – stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500 /55444
E-mail: rektorhelyettes@semmelweis.hu

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda
Minőségbiztosítási Osztály
1085 Budapest, Üllői út 22. II. emelet
Tel.: +36-1-459-1500 /55428
E-mail: minoseg@semmelweis-univ.hu

Horváth Anikó – osztályvezető
Tel.: +36-20-825-0086
E-mail: horvath.aniko1@semmelweis.hu

Műszaki Főigazgatóság

Mészáros István – műszaki főigazgató
1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. KIÉ T12-13
Tel.: +36-1-459-1550, +36-1-459-1500 /55333
E-mail: titkarsag.mfi@semmelweis-univ.hu

Simon Mátyás – környezetirányítási vezető
1083 Budapest, Illés u. 15.
Tel.: +36-20-666-3410, +36-1459-1500 /60607
E-mail: simon.matyas@semmelweis.hu

Nyíri Ákos – energiairányítási vezető
1085 Budapest, Üllői út 22. II. emelet
Tel: +36-20-411-3557
E-mail: nyiri.akos@semmelweis.hu

Tagságok

Tevékenységének legfőbb célja a Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási rendszerek bázisán – a fejlett vállalati minőségkultúrát tovább erősítve és terjesztve – minél magasabb szintre emeljék versenyképességüket.

A minőség iránt elkötelezett szakemberek és szervezetek egyesülete. Tagjai megosztják egymással a minőséggel kapcsolatos ismereteiket, elképzeléseiket, eszközeiket, azzal a céllal, hogy egy élhetőbb és fenntartható világban éljünk. A Társaság összehozza azokat a szakembereket, akik, képesek és készek a szervezetek működését úgy menedzselni, a menedzsmentet úgy támogatni, hogy a minőségügy eszközeivel a mindennapi kihívásoknak meg tudjanak felelni.

Működésünk során folyamatosan törekszünk arra, hogy megelőzzük, illetve minimalizáljuk az intézményeink tevékenységeiből eredő káros környezetre gyakorolt hatásokat. Fontosnak tartjuk az életterünk környezeti minőségének megőrzését, illetve annak javítását.
A Platform segítséget nyújt az Egyetem erre a témára irányuló szlogenjére, miszerint:

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”