A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Merkely Béla rektor,
egyetemi tanár,
igazgató
Rektori Kabinet/Rektori Titkárság,
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Pavlik Lívia kancellár  Kancellári Kabinet/Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes,
Klinikai Központ elnöke,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Klinikai Központ Elnökének Hivatala,
Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Fogpótlástani Klinika
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ,
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Feketéné Dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes,
főiskolai tanár,
igazgató
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes,
főiskolai tanár,
általános dékánhelyettes,
igazgató
Dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja,
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Benyó Zoltán a Doktori Tanács elnöke,
egyetemi tanár, igazgató
Doktori Iskola,
Transzlációs Medicina Intézet
Dr. Kellermayer Miklós dékán,
egyetemi tanár,
igazgató
Általános Orvostudományi Kar,
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Jakus Zoltán egyetemi docens Élettani Intézet
Dr. Gerber Gábor dékán,
egyetemi tanár,
igazgató
Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal
Anatómiai Intézet
Dr. Dobó Nagy Csaba dékánhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
tanszékvezető
Fogorvostudományi Kar,
Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Németh Zsolt dékánhelyettes, egyetemi tanár,
igazgató
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Antal István dékán, egyetemi tanár,
igazgató
Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal,
Gyógyszerészeti Intézet
Dr. Tábi Tamás dékánhelyettes, egyetemi docens, igazgató Gyógyszerhatástani Intézet
Dr. Zelkó Romána egyetemi tanár,
MTA doktora,
igazgató
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella dékán,
tanszékvezető,
főiskolai tanár
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes, habilitált főiskolai tanár, Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Alapozó Egészségtudományi Intézet,
Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Balogh Zoltán dékánhelyettes, főiskolai tanár Egészségtudományi Kar
Dr. Szócska Miklós dékán,
egyetemi tanár,
igazgató,
rektori megbízott
Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Sinkó Eszter gazdasági dékánhelyettes,
tudományos munkatárs
Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal,
Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit oktatási és tudományos dékánhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Mentálhigiéné Intézet
Dr. Tenk Miklósné                 Dr. Zsebe Andrea dékán, főiskolai tanár Pető András Kar,
Dékáni Hivatal
Dr. Túri Ibolya tudományos dékánhelyettes, főiskolai docens Pető András Kar,
Konduktív Pedagógiai Központ
Dr. Nyirády Péter  az MTA doktora,
igazgató
Klinikai Központ,
Urológiai Klinika,
Szak- és Továbbképzési Központ
Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár,
igazgató,
TDT elnök
Klinikai Központ,
I.sz. Sebészeti Klinika és Intervenciós Gasztroenterológiai,
Tudományos Diákköri Tanács
Dr. Sebők Szilvia főgyógyszerész Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Tory Kálmán egyetemi docens, osztályvezető Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Berki Zoltán   Alkalmazotti Tanács,
Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság
Arany Zoltánné   Alkalmazotti Tanács,
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
Dr. Élő Gábor   Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség,
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Dr. Antmann Katalin Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség alelnök, osztályvezető főorvos Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség,
Kórházhigiénés Osztály
Dr. Kiss Boldizsár elnök Doktorandusz Önkormányzat
Gecsey Réka Csenge egyetemi hallgató, HÖK elnök (EKK) Hallgatói Önkormányzat
Nagy Imre Richárd egyetemi hallgató, általános alelnök (GYTK) Hallgatói Önkormányzat
Keskeny György Árpád egyetemi hallgató, oktatásért felelős alelnök (FOK) Hallgatói Önkormányzat
Bakó Benedek egyetemi hallgató, rendezvényért felelős alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Nyirády Loretta Enikő egyetemi hallgató, belső igazgatásért felelős alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Pop Alexandra egyetemi hallgató, Média Bizottság vezetője (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Kovács Karina egyetemi hallgató, Külügyi Bizottság vezetője (EKK) Hallgatói Önkormányzat
Koós Gábor egyetemi hallgató, kari vezető (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Németh Eszter Stefánia egyetemi hallgató, kari vezető (PAK) Hallgatói Önkormányzat
Bényi Botond Boldizsár egyetemi hallgató, kari vezető helyettes (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Mészáros Csaba egyetemi hallgató, kari képviselő (ETK) Hallgatói Önkormányzat

Meghívottak

Név Titulus Szervezeti egység

Baumgartnerné Holló Irén

gazdasági főigazgató

Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Kormos Andrea

rektori kabinetvezető

Rektori Kabinet

Dr. Gajdácsi József

orvosszakmai főigazgató

Orvosszakmai Főigazgatóság

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter

emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Mészáros István

műszaki főigazgató

Műszaki Főigazgatóság

Czinderi Gábor

főigazgató

Informatikai Főigazgatóság

Falatovics Tünde

ellenőrzési igazgató

Ellenőrzési Igazgatóság

Szepesi Dóra
főigazgató
Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság

Dr. Pop Marcel

igazgató

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

dr. Antóny Zsolt

szenátusi főtitkár

Szenátusi Főtitkárság

Orbán Gábor
Kuratórium elnöke

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Prof. Dr. Nagy Zoltán
Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Prof. Klebovich Imre
Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Dr. Szabolcs Zoltán
Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Szenátusi határozatok