A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Merkely Béla rektor, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektori Titkárság,
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Baumgartnerné Holló Irén kancellár-helyettes Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Fogpótlástani Klinika
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató,
Klinikai Központ elnöke
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika,
Klinikai Központ
Dr. Nyirády Péter az MTA doktora, igazgató Klinikai Központ,
Urológiai Klinika,
Szak- és Továbbképzési Központ
Dr. Szijártó Attila egyetemi docens, igazgatóhelyettes, TDT elnök Klinikai Központ,
I.sz. Sebészeti Klinika,
Tudományos Diákköri Tanács
Dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, egyetemi docens, igazgatóhelyettes Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Klinika
Dr. Benyó Zoltán a Doktori Tanács elnöke,
egyetemi tanár
Doktori Iskola,
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Dr. Kellermayer Miklós dékán,
egyetemi tanár,
igazgató
Általános Orvostudományi Kar,
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató Általános Orvostudományi Kar,
Genetikai,
Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes Általános Orvostudományi Kar,
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella
dékán,
egyetemi tanár
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal
Dr. Nagy Zoltán Zsolt
egyetemei tanár, MTA doktora, igazgató
Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Szemészeti Klinika
Dr. Vingender István főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Alapozó Egészségtudományi Intézet
Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes, tanszékvezető Egészségtudományi Kar,
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Tóth Tímea főiskolai docens Egészségtudományi Kar,
Alapozó Egészségtudományi Intézet,
Alkalmazott Pszichológia Tanszék,
Pedagógiai csoport
Dr. Gerber Gábor dékán,
egyetemi docens, igazgató
Fogorvostudományi Kar,
Anatómiai Intézet
Dr. Dobó Nagy Csaba dékánhelyettes, egyetemi tanár, 
tanszékvezető
Fogorvostudományi Kar, 
Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes Fogorvostudományi Kar,
Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Béni Szabolcs dékánhelyettes, egyetemi docens, igazgató Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet
Dr. Antal István
dékán, egyetemi tanár Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Zelkó Romána
 
egyetemi tanár, MTA doktora, igazgató
Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Zimányiné Dr. Sinkó Eszter

mb. gazdasági dékánhelyettes, tudományos munkatárs Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal,
Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit

oktatási és tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár, igazgató

Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Mentálhigiéné Intézet
Dr. Szócska Miklós dékán,
egyetemi docens, igazgató,
rektori megbízott
Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanár, dékán Pető András Kar,
Dékáni Hivatal
Dr. Feketéné dr. Szabó Éva főiskolai tanár, mb. általános dékánhelyettes, intézetigazgató Pető András Kar,
Konduktív Pedagógiai Központ
Dr. Túri Ibolya dékánhelyettes, PhD. főiskolai docens Pető András Kar,
Konduktív Pedagógiai Központ
Dr. Szőke Dániel Imre Doktorandusz Önkormányzat elnök Doktorandusz Önkormányzat
Tódorné Bognár Krisztina KAT elnök Közalkalmazotti Tanács,
Általános Orvostudományi Kar,
Urológiai Klinika
dr. Tóthné Kónya Kornélia klinikai vezető ápoló Közalkalmazotti Tanács,
II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Antmann Katalin alelnök Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Dr. Berki Zoltán a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
Tripolszky Bálint
egyetemi hallgató, HÖK elnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Papp Zsombor Mátyás
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Pop Alexandra HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Völcsei Norbert
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Takács Félix
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Tolvaj Máté
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK) Hallgatói Önkormányzat
Borsik Bálint Mátyás
HÖK FOK részönkormányzati elnök (FOK) Hallgatói Önkormányzat
Kapai Ádám
HÖK FOK részönkormányzati elnök (FOK) Hallgatói Önkormányzat
Aldubai Muad Mohamed
HÖK GYTK részönkormányzati elnök (GYTK) Hallgatói Önkormányzat
Artner Anna
HÖK GYTK részönkormányzati elnök (GYTK) Hallgatói Önkormányzat
Vajda Edina
HÖK ETK részönkormányzati elnök (ETK) Hallgatói Önkormányzat

Meghívottak

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Szél Ágoston leköszönt rektor, PSK elnöke, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató Gazdasági Főigazgatóság
Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Mészáros István műszaki főigazgató Műszaki Főigazgatóság
Dr. Gajdácsi József orvos-főigazgató Orvosszakmai Főigazgatóság
Riesz Istvánné ellenőrzési igazgató Ellenőrzési Igazgatóság
Kovács Eszter igazgató Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
Dr. Pop Marcel igazgató Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Dr. Kormos Andrea rektori kabinetvezető Rektori Kabinet
Dr. Antóny Zsolt szenátusi főtitkár Szenátusi Főtitkárság

Szenátusi határozatok