A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Merkely Béla

rektor,
egyetemi tanár,
igazgató

Rektori Kabinet/Rektori Titkárság,
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Pavlik Lívia
kancellár Kancellári Kabinet/Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes,
egyetemi tanár
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Fogpótlástani Klinika
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes,
Klinikai Központ elnöke,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Klinikai Központ,
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes,
főiskolai tanár,
általános dékánhelyettes,
intézetigazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Pető András Kar, Konduktív Pedagógiai Központ

Dr. Alpár Alán

egyetemi tanár,
nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes

Általános Orvostudományi Kar,
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Benyó Zoltán

a Doktori Tanács elnöke,
egyetemi tanár

Doktori Iskola,
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Kellermayer Miklós

dékán,
egyetemi tanár,
igazgató

Általános Orvostudományi Kar,
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Nyirády Péter

az MTA doktora,
igazgató

Klinikai Központ,
Urológiai Klinika,
Szak- és Továbbképzési Központ

Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár,
igazgató,
TDT elnök

Klinikai Központ,
I.sz. Sebészeti Klinika,
Tudományos Diákköri Tanács

Dr. Buzás Edit

egyetemi tanár,
igazgató

Általános Orvostudományi Kar,
Genetikai,
Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella

dékán,
tanszékvezető,
egyetemi tanár

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Dr. Vingender István

főiskolai tanár,
oktatási dékánhelyettes

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Alapozó Egészségtudományi Intézet

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

egyetemei tanár,
MTA doktora,
igazgató,
rektori megbízott

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Szemészeti Klinika

Dr. Tóth Tímea

főiskolai docens

Egészségtudományi Kar,
Alapozó Egészségtudományi Intézet,
Alkalmazott Pszichológia Tanszék,
Pedagógiai csoport

Dr. Gerber Gábor

dékán,
egyetemi docens,
igazgató

Fogorvostudományi Kar,
Anatómiai Intézet

Dr. Dobó Nagy Csaba

dékánhelyettes,
egyetemi tanár,
tanszékvezető

Fogorvostudományi Kar, 
Orális Diagnosztikai Tanszék

Dr. Bartha Károly

egyetemi docens,
dékánhelyettes

Fogorvostudományi Kar,
Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Antal István

dékán,
egyetemi tanár

Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal,
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Béni Szabolcs

dékánhelyettes,
egyetemi docens,
igazgató

Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet

Dr. Zelkó Romána

egyetemi tanár,
MTA doktora,
igazgató

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Szócska Miklós

dékán,
egyetemi docens,
igazgató,
rektori megbízott

Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
Digitális Egészségtudományi Intézet

Zimányiné Dr. Sinkó Eszter

gazdasági dékánhelyettes,
tudományos munkatárs

Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal,
Egészségügyi Menedzserképző Központ

Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit

oktatási és tudományos dékánhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató

Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Mentálhigiéné Intézet

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea

főiskolai tanár,
dékán

Pető András Kar,
Dékáni Hivatal

Dr. Túri Ibolya

dékánhelyettes,
PhD főiskolai docens

Pető András Kar,
Konduktív Pedagógiai Központ

Tódorné Bognár Krisztina

KAT elnök, klinikai vezető ápoló

Közalkalmazotti Tanács,
Általános Orvostudományi Kar,
Urológiai Klinika

dr. Tóthné Kónya Kornélia

klinikai vezető ápoló

Közalkalmazotti Tanács,
II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Berki Zoltán

a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

Dr. Antmann Katalin

alelnök

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

Dr. Szőke Dániel Imre

Doktorandusz Önkormányzat elnök

Doktorandusz Önkormányzat

Tripolszky Bálint

egyetemi hallgató,
HÖK elnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Papp Zsombor Mátyás

egyetemi hallgató,
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Pop Alexandra

egyetemi hallgató,
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Völcsei Norbert

egyetemi hallgató,
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Takács Félix

egyetemi hallgató,
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Tolvaj Máté

egyetemi hallgató,
HÖK ÁOK részönkormányzati alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Borsik Bálint Mátyás

egyetemi hallgató,
HÖK FOK részönkormányzati elnök (FOK)

Hallgatói Önkormányzat

Kapai Ádám

egyetemi hallgató,
HÖK FOK részönkormányzati elnök (FOK)

Hallgatói Önkormányzat

Aldubai Muad Mohamed

egyetemi hallgató,
HÖK GYTK részönkormányzati elnök (GYTK)

Hallgatói Önkormányzat

Artner Anna

egyetemi hallgató,
HÖK GYTK részönkormányzati elnök (GYTK)

Hallgatói Önkormányzat

Vajda Edina

egyetemi hallgató,
HÖK ETK részönkormányzati elnök (ETK)

Hallgatói Önkormányzat

Meghívottak

Név Titulus Szervezeti egység

Dr. Szél Ágoston

leköszönt rektor,
PSK elnöke,
egyetemi tanár,
az MTA doktora,
igazgató

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Baumgartnerné Holló Irén

gazdasági főigazgató

Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Kormos Andrea

rektori kabinetvezető

Rektori Kabinet

Dr. Gajdácsi József

orvosszakmai főigazgató

Orvosszakmai Főigazgatóság

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter

emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Mészáros István

műszaki főigazgató

Műszaki Főigazgatóság

Falatovics Tünde

ellenőrzési igazgató

Ellenőrzési Igazgatóság

Kovács Eszter

igazgató

Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság

Dr. Pop Marcel

igazgató

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

dr. Antóny Zsolt

szenátusi főtitkár

Szenátusi Főtitkárság

Szenátusi határozatok