Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

A szenátus összetétele

A Szenátus összetétele

Név Titulus Szervezeti egység
Dr. Merkely Béla

rektor,
egyetemi tanár,
igazgató

Rektori Kabinet/Rektori Titkárság,
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Pavlik Lívia
kancellár Kancellári Kabinet/Kancellári Titkárság
Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes,
egyetemi tanár
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Fogpótlástani Klinika
Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes,
Klinikai Központ elnöke,
egyetemi tanár, igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Klinikai Központ Elnökének Hivatala,
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda,
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes,
főiskolai tanár,
általános dékánhelyettes,
igazgató
Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága,
Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda,
Konduktív Pedagógiai Központ

Dr. Alpár Alán

nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes,
egyetemi tanár, igazgató

Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, 
Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja,
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Benyó Zoltán

a Doktori Tanács elnöke,
egyetemi tanár, igazgató

Doktori Iskola,
Transzlációs Medicina Intézet

Dr. Kellermayer Miklós

dékán,
egyetemi tanár,
igazgató

Általános Orvostudományi Kar,
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Nyirády Péter

az MTA doktora,
igazgató

Klinikai Központ,
Urológiai Klinika,
Szak- és Továbbképzési Központ

Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár,
igazgató,
TDT elnök

Klinikai Központ,
I.sz. Sebészeti Klinika és Intervenciós Gasztroenterológiai,
Tudományos Diákköri Tanács

Dr. Buzás Edit

egyetemi tanár,
igazgató

Általános Orvostudományi Kar,
Genetikai,
Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella

dékán,
tanszékvezető,
főiskolai tanár

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Dr. Vingender István

habilitált főiskolai tanár,
oktatási dékánhelyettes

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Alapozó Egészségtudományi Intézet,
Társadalomtudományi Tanszék

Dr. Nagy Zoltán Zsolt

egyetemei tanár,
MTA doktora,
rektori megbízott igazgató,
elnök

Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal,
Szemészeti Klinika,
Habilitációs Bizottság

Dr. Tóth Tímea

főiskolai docens

Egészségtudományi Kar,
Alapozó Egészségtudományi Intézet,
Alkalmazott Pszichológia Tanszék,
Pedagógiai csoport

Dr. Gerber Gábor

dékán,
egyetemi docens,
igazgató

Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal
Anatómiai Intézet

Dr. Dobó Nagy Csaba

dékánhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató
tanszékvezető

Fogorvostudományi Kar, 
Orális Diagnosztikai Tanszék

Dr. Bartha Károly

egyetemi docens,
dékánhelyettes,
intézményi tanulmányi felelős (német)

Fogorvostudományi Kar,
Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Antal István

dékán,
egyetemi tanár,
igazgató

Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal,
Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Béni Szabolcs

dékánhelyettes,
egyetemi docens,
igazgató

Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet

Dr. Zelkó Romána

egyetemi tanár,
MTA doktora,
igazgató

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Dr. Szócska Miklós

dékán,
egyetemi docens,
igazgató,
rektori megbízott

Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
Digitális Egészségtudományi Intézet

Dr. Sinkó Eszter

gazdasági dékánhelyettes,
tudományos munkatárs

Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal,
Egészségügyi Menedzserképző Központ

Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit

oktatási és tudományos dékánhelyettes,
egyetemi tanár,
igazgató

Egészségügyi Közszolgálati Kar,
Mentálhigiéné Intézet

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea

főiskolai tanár,
dékán

Pető András Kar,
Dékáni Hivatal

Dr. Túri Ibolya

tudományos dékánhelyettes,
PhD főiskolai docens

Pető András Kar,
Konduktív Pedagógiai Központ

Mester Bianka
Alkalmazotti Tanács elnöke,
közegészségügyi felelős
Alkalmazotti Tanács
Általános Orvostudományi Kar,
Kórházhigiénés Osztály

Tódorné Bognár Krisztina

Alkalmazotti Tanács alelnöke,
klinikai vezető ápoló

Alkalmazotti Tanács,
Általános Orvostudományi Kar,
Urológiai Klinika

Dr. Berki Zoltán

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség elnöke

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

Dr. Antmann Katalin

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség  alelnök,
osztályvezető főorvos

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség,
Kórházhigiénés Osztály

Tripolszky Bálint

egyetemi hallgató,
HÖK elnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Pop Alexandra

egyetemi hallgató,
médiáért felelős elnöki megbízott (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Völcsei Norbert

egyetemi hallgató,
kari vezető (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Takács Félix

egyetemi hallgató,
általános alelnök (ÁOK),
Szociális bizottsági vezető

Hallgatói Önkormányzat

Tolvaj Máté

egyetemi hallgató,
belső igazgatásért felelős alelnök (ÁOK)

Hallgatói Önkormányzat

Aldubai Muad Mohamed

egyetemi hallgató,
kommunikációs bizottsági vezető, (GYTK)

Hallgatói Önkormányzat

Artner Anna

egyetemi hallgató,
külügyi bizottsági vezető (GYTK)

Hallgatói Önkormányzat

Nagy Imre Richárd

egyetemi hallgató,
kari vezető (GYTK)

Hallgatói Önkormányzat

Dr. Papp Zsombor Mátyás

egyetemi hallgató, oktatási ügyekért felelős alelnök (EKK)

Hallgatói Önkormányzat

Gecsey Csenge Réka
egyetemi hallgató, rendezvényekért felelős alelnök (EKK)

Hallgatói Önkormányzat

Kreuter Patrik Krisztián
egyetemi hallgató, kari vezető (FOK) 

Hallgató Önkormányzat

Dr. Stubnya Bence Gusztáv
elnök
Doktorandusz Önkormányzat

Meghívottak

Név Titulus Szervezeti egység

Dr. Szél Ágoston

leköszönt rektor,
PSK elnöke,
egyetemi tanár,
az MTA doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Baumgartnerné Holló Irén

gazdasági főigazgató

Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Kormos Andrea

rektori kabinetvezető

Rektori Kabinet

Dr. Gajdácsi József

orvosszakmai főigazgató

Orvosszakmai Főigazgatóság

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

Dr. Reichert Péter

emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság

Mészáros István

műszaki főigazgató

Műszaki Főigazgatóság

Czinderi Gábor

főigazgató

Informatikai Főigazgatóság

Falatovics Tünde

ellenőrzési igazgató

Ellenőrzési Igazgatóság

Szepesi Dóra
főigazgató
Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság

Dr. Pop Marcel

igazgató

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

dr. Antóny Zsolt

szenátusi főtitkár

Szenátusi Főtitkárság

Orbán Gábor
Kuratórium elnöke

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Prof. Dr. Nagy Zoltán
Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Prof. Klebovich Imre
Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Dr. Szabolcs Zoltán
Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag

Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

Szenátusi határozatok