Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége

Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása

Az ellátás megtagadásának joga

Tájékoztatási kötelezettség

Dokumentációs kötelezettség

Titoktartási kötelezettség

Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő tevékenység végzése során ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szempontjából fokozott jogi védelmet élvező, közfeladatot ellátó személynek minősül.

Részletesen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 125-139. §-ban található https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00