Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás
Összesen: 360 cikk


Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05.09. – Általános tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 71. szám  2022.IV.28. Hatály:2022.05.01. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 3.§ (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem kell a  védettség érvényességét ellenőrizni abban az  esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az …Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05.09. – Oktatási tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati  képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: 2022. 04.30. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szól, szakgyógyszerész képzés mellett megszerezhető szakképesítésről, valamint szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú …Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05. 09. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: Rendelkezéstől függően  2022. 05.09. vagy 2022. 05.16. Egészségügyi szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseiről szól, beteg, menedékes, menekülő, ukrajnai magyar állampolgár betegek esetében alkalmazandó szabályokról. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ … Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.2. rész – A Szenátus ügyrendje,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
20/2022. (IV.25.)
22/2022. (IV.25.)
23/2022. (IV.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságSzervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
II. könyv – Foglalkoztatási Követelményrendszer,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
14/2022. (III.28.)
18/2022. (III.28.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat III. 1. rész – Felvételi szabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
10/2022. (II.24.)
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2022.01.21 – 2022.02.20. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 20. szám 2022.II.4. Hatály: 2022.II.5-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A veszélyhelyzet ideje az Operatív Törzs járványügyi érdekből meghatározhatja az  egészségügyi intézményeknek az  újságíróval, a  tudósítóval, az  internetes hírmegosztóval és -szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval való kapcsolattartásának rendjét, …Jogszabályfigyelés 2022.01.21 – 2022.02.20.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 9. szám 2022.I.24. Hatály: 2022.I.25. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. …

 

 Jogszabályfigyelés 2022.01.10 – 2022.01.20.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 7/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 5. szám 2022.I.14. Hatály: 2022.I.15. A rendelet egyes részletszabályai módosulnak. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 12/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. …Jogszabályfigyelés 2022.01.01 – 2022.01.09.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelete egyes eljárási szabályok módosításáról Megjelent:  MK 2. szám 2022.I.7. Hatály: 2022.I.8. Módosul a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. A módosítás a felvételi eljárás során figyelembe vehető vizsgatárgyakat (nyelvek) érinti: „61. § E rendeletnek az egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
139/2021 (XII.20.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Jogszabályfigyelés 2021.12.23 – 2021.12.31. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról Megjelent:  MK 243. szám 2021.XII.28. Hatály: 2022.I.1-jétől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek időbeli hatálya módosul. 2.   Státusz: …Jogszabályfigyelés 2021.12.23 – 2021.12.31.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelete az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 239. szám 2021.XII.23. Hatály: 2021.XII.26. A rendelet 1. sz. melléklete módosul. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri …Jogszabályfigyelés 2021.12.20 – 2021.12.22. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe:A külgazdasági és külügyminiszter közleménye a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a …Jogszabályfigyelés 2021.12.20 – 2021.12.22.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 232. szám 2021.XII.20 Hatály: Rendelkezéstől függően 2021.XII.20. vagy 2022.I.1. Többek között módosul a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet. 4. §-a a következő (3) …Jogszabályfigyelés 2021.12.17 – 2021.12.19. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről Megjelent:  MK 231. szám 2021.XII.17. Hatály: Rendelkezéstől függően, legkorábban 2022.I.1-jén Az a  hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az  oklevél kiadásának előfeltételéül a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 51.  § (1)  bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben … Jogszabályfigyelés 2021.12.02 – 2021.12.10. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete a sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról Megjelent:  MK 221. szám 2021.XII.3. Hatály: 2021.XII.4-étől a 2021.  évi I.  törvény hatályvesztéséig 1.§ (1) A  sportorvoslás szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.  rendelet alapján kiadott és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló …Jogszabályfigyelés 2021.12.02 – 2021.12.10.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 220. szám 2021.XII.2. Hatály: 2021.XII.5. A módosítás a kedvezményezettek adatváltozásairól szóló bejelentések elbírálását ás a 44/C.§-t érinti. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere …Jogszabályfigyelés 2021.11.11 – 2021.12.02. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről Megjelent:  MK 208. szám 2021.XI.17. Hatály: 2021.XI.18. A törvény meghatározza a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény egyes rendelkezéseinek hatálybalépését. A főszabály december 1-je, de számos kivétel van. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény …Jogszabályfigyelés 2021.11.11 – 2021.12.02.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelete az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról Megjelent:  MK 206. szám   2021.XI.15.  Hatály: 2021.XI.18. A rendeletek egy-egy részletszabály …

Összesen: 360 cikk