Összesen: 293 cikk


Jogszabályfigyelés 2024.05.09. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2024. évi XIII. törvény oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról Megjelent: MK 52. szám 2023.05.09. Hatály: 2024.05.10. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény „Tudományos kutatás céljából …Jogszabályfigyelés 2024.05.07. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2024. évi XII. törvény a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról* Megjelent: MK 49. szám 2024.05.07. Hatály: 2024.05.07., 204.§: 2025.07.01. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény a) 35/A.  § (2)  bekezdésében a  „törvényben” szövegrész …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) I.1. rész – Általános Szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: Jelen módosítást az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságon kiemelt feladatok megjelenítése és ezen feladatok ellátására létrehozásra kerülő új szervezeti egység, továbbá a meglévő Igazgatóság elnevezése, a Klinikai Központ …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került: I. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló: 1. A Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport Intenzív Terápiás Klinika szervezetéből való kiválása és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékhez rendelése, valamint az Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport Intenzív Terápiás Klinika szervezetéből …Jogszabályfigyelés 2024.04.17. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2024. évi IX. törvény egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 45. szám  2023.04.17. Hatály: 2024.04.25., 18.§ 2025.01.01. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása A Vtv. 36. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: A  Kormány nyilvános határozatával dönthet ajándékozás jogcímén állami tulajdonba került és állami feladatellátáshoz nem szükséges ingóság helyi önkormányzat, egyház, …Tájékoztatás Könyvtárhasználati rendek módosításának közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi Könyvtárhasználati rendek módosításra és jóváhagyásra kerültek: Jóváhagyás napja: 2024. március 14. A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Könyvtárhasználati rendje A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Elméleti Orvostudományi Központban működő fiókkönyvtárának Könyvtárhasználati rendje A tartalom megtekinthető: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/konyvtarhasznalati-szabalyzat/ Megtekintem a Szabályzattárat! Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a  JIF NEWS Hírlevélre ! Semmelweis Egyetem …Tájékoztatás Formanyomtatványtár frissítéséről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került: Érintett szabályzat: 1. Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat 2. számú melléklet – Megbízólevél melléklete – Projektadatlap – Kitölthető WORD Pályázat- és pályázati projektmenedzsment szabályzat 2. számú melléklet – Megbízólevél melléklete – Projektadatlap – Letölthető PDF       Megtekintem a Formanyomtatványtárat. Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, …Jogszabályfigyelés 2024.04.08. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A nemzetgazdasági miniszter 11/2024. (IV. 8.) NGM rendelete a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről Megjelent:  MK 42. szám  2023.04.08. Hatály: 2025.01.01. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1) II. 1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények Rövid összefoglaló: Jelen módosítás a rekreációs szabadnapra vonatkozó általános rendelkezést fogalmaz meg az SZMSZ II.1. rész 5/A. §-ának kiegészítésével, illetve a rekreációs …Jogszabályfigyelés 2024.04.04. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 18/2024. (IV. 4.) BM rendelete a pedagógusok teljesítményértékeléséről Megjelent:  MK 41. szám  2023.04.04. Hatály: 2024.06.01. 1. Általános rendelkezések 1. § (1) E rendelet hatálya a) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 3. § 21. pontja szerinti munkáltatóra és b) az értékelendő személyre terjed ki. (2) A  munkáltató a  vele jogviszonyban álló értékelendő …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   I. Szervezeti egységek nyilvántartásának módosítása Rövid összefoglaló: 1. Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék elnevezésének módosítása Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék elnevezésre. Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 20/2024. (III.28.) számú szenátusi határozat Hatálybalépés napja: 2024. április 06.   …Jogszabályfigyelés 2024.04.03. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 40. szám  2023.04.03. A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében …Jogszabályfigyelés 2024.03.26. – Polgári jogi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2024. (III. 26.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről Megjelent:  MK 37. szám 2023.03.26. Hatály: 2024.03.27. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el: 1. § A jegybanki alapkamat …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került: 1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A módosítás egyrészt a két országos intézet (OMII és OMINT) jogszabályban megjelölt telephelyeinek szakellátásának Semmelweis Egyetem általi átvétele kapcsán szükséges szervezeti változásokat jeleníti meg. A módosítás …Jogszabályfigyelés 2024.03.19. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: rendelet Jogszabály címe: A köztársasági elnök 46/2024. (III. 19.) KE határozata Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról Megjelent:  MK 34. szám  2023.03.19. Széchényi díj: Tímár József patológus, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár részére, Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a  daganatok áttétképzésének molekuláris alapjait feltáró kutatásai és az  azokra alapozott új terápiák kifejlesztése terén egyedülálló szakmai tevékenysége …Tájékoztatás Formanyomtatványtár frissítéséről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került: Érintett szabályzat: 1. Kommunikációs és honlap szabályzat ‒ I. könyv – Kommunikációs szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Kommunikációs és honlap szabályzat ‒ I. könyv – Kommunikációs szabályzat 5. számú melléklet – Címerhasználat kérvényezése – Kitölthető WORD Kommunikációs és honlap szabályzat ‒ I. …Tájékoztató Könyvtárhasználati rendek módosításáról

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi Könyvtárhasználati rendek módosításra és jóváhagyásra kerültek: Jóváhagyás napja: 2024. március 14. A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Könyvtárhasználati rendje A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár Elméleti Orvostudományi Központban működő fiókkönyvtárának Könyvtárhasználati rendje A tartalom megtekinthető: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/konyvtarhasznalati-szabalyzat/ Megtekintem a Szabályzattárat! Amennyiben a legfontosabb változásokról közvetlen e-mail értesítést kér, iratkozzon fel a  JIF NEWS Hírlevélre !   Semmelweis …Jogszabályfigyelés 2024.03.11. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: rendelet Jogszabály címe: A belügyminiszter 16/2024. (III. 11.) BM rendelete a stratégiai gyógyszerlista kiadásáról Megjelent:  MK 29. szám  2023.03.11. Hatály: 2024.05.10. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés s)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) …Jogszabályfigyelés 2024.03.05. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 46/2024. (III. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 25. szám  2023.03.05. Hatály: 2024.04.01. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény …Jogszabályfigyelés 2024.03.04. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 52/2024. (III. 4.) Korm. rendelete egyes adózási tárgyú veszélyhelyzeti rendelkezésekről Megjelent:  MK 24. szám  2023.03.04. Hatály: 2024.03.05., A 2. alcím 2024. április 1-jén lép hatályba. A 2.  §-t első alkalommal a 2024. adóévi adókötelezettségre kell alkalmazni. 1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény eltérő alkalmazásáról 1. § Az …Jogszabályfigyelés 2024.03.04. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 46/2024. (III. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 24. szám  2023.03.04. Hatály: 2024.03.05. A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. …Jogszabályfigyelés 2024.03.01. – Egészségügyi jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 41/2024. (II. 29.) Korm. rendelete a magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról Megjelent:  MK 23. szám  2023.02.29. Hatály: 2024.03.01. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról …Jogszabályfigyelés 2024.02.27. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2024. (II. 27.) MNB rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről Megjelent:  MK 22. szám  2023.02.27. Hatály: 2024.02.28. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el: 1. § A jegybanki …Jogszabályfigyelés 2024.02.22. – Egészségügyi jogi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A kultúráért és innovációért felelős miniszter közleménye a pontszámítás feltételéül meghatározott tantárgyak és érettségi vizsgatárgyak a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról Megjelent:  HÉ 11. szám  2023.02.22. Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésére és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 423/2012. (XII. …

Összesen: 293 cikk