Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás
Összesen: 374 cikk


Jogszabályfigyelés 2022.09.12. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.145. szám 2022. 07. 07. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022. 07.08. vagy 2023. 09.01. (24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1–4. §, a 6–19. §, …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
52/2022. (VII.28.)
53/2022. (VII.28.)
54/2022. (VII.28.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságKlinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra és közzétételre került:
szabályzat neve: Klinikai kutatások-vizsgálatok szabályzata
elfogadó/módosító határozat száma: 56/2022. (VII.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. augusztus 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságAlkalmazotti szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra és közzétételre került:
szabályzat neve: Alkalmazotti szabályzat
elfogadó/módosító határozat száma: 61/2022. (VII.28.) szenátusi határozat
hatálybalépés napja: 2022. augusztus 5.
elérési út:
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2022.06.08 – 2022.08.01. – Oktatási tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 276/2022. (VII. 29.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletnek a hallgatói átsorolást érintő módosításáról Megjelent: MK. 128.szám Hatály:  (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 1. § (1) …NEPTUN POSZEIDON ELÉRÉSI HIBA BEJELENTÉSE

Tisztelt Munkatársam,
amennyiben azt tapasztalja, hogy az vastag kliensen (azaz nem a böngészőből megnyitva) nem éri el a NEPTUN vagy a POSZEIDON rendszert, vagy a poszeidon szkenneléshez használt eszköz nem működik megfelelelően, kérem az IDE kattintva elérhető tájékoztató szerint járjon el.
  Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító/elfogadó szenátusi határozatok száma:
44/2022. (VI.23.)
46/2022. (VI.23.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III. könyv III.1. rész – Felvételi Szabályzat,
III. könyv III. 3. rész – Doktori Szabályzat és mellékletei
 
módosító szenátusi határozatok száma:
34/2022. (V.26.)
37/2022. (V.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságTájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Számlarend 1. számú melléklet: Számlatükör Számviteli politika I. Könyv: Számviteli politika II. Könyv: Leltárkészítési és leltározási szabályzat III. Könyv: Pénzkezelési szabályzat IV. Könyv: Önköltségszámítási szabályzat V. Könyv: Eszközök és források értékelési szabályzata Számviteli bizonylatrend Selejtezési szabályzat Szabályozó dokumentumok készítésének …Jogszabályfigyelés 2022.05.24 – 2022.06.08. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függően 2022.V.25. vagy 2022. XI.1. 2.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi III. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról Megjelent:  MK 84. szám  2022.V.24. Hatály: 2022.V.25. 3.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelete az Ukrajna területén fennálló …Jogszabályfigyelés 2022.05.25 – 2022.06.08. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény Megjelent:  MK 86. szám  Az Eütv. a következő 244/C. §-sal egészül ki:  „244/C.  § (1) A  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, egészségügyi szolgáltatónak minősülő Magyar Honvédség Egészségügyi Központ honvédelmi szervezetből, 2023. január 1. napjával kiválással jön létre a  miniszter irányítása alatt egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja …Jogszabályfigyelés 2022.05.24 – 2022.06.08. – Általános tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi IV. törvény egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról Megjelent:  MK 86. szám  2022.V.24. Hatály: Rendelkezéstől függő A törvény az új kormány megalakulására, a minisztériumok átstrukturálására és új hatáskörükre tekintettel módosít egyes jogszabályokat. 2.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a …Tájékoztatás szabályzatok közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: szabályzat neve: Etikai kódex Kommunikációs és honlap szabályzat Belső ellenőrzési kézikönyv Egyetemi várólista szabályzat Egyedi jelképek szabályzat Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzat Informatikai szabályzat Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat Egészségügyi térítési díj szabályzat Gyógyszerellátási szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Onkoteam szabályzat Követeléskezelési szabályzat Kiküldetési és …Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05.09. – Általános tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról Megjelent:  MK 71. szám  2022.IV.28. Hatály:2022.05.01. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 3.§ (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem kell a  védettség érvényességét ellenőrizni abban az  esetben, ha jogszabály munkaviszony jellegű foglalkoztatási jogviszony keretében az …Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05.09. – Oktatási tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati  képzésekkel összefüggő módosításáról Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: 2022. 04.30. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról szól, szakgyógyszerész képzés mellett megszerezhető szakképesítésről, valamint szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú …Jogszabályfigyelés 2022.04.28 – 2022.05. 09. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelete az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről Megjelent: MK.73. szám 2022. IV. 29. Hatály: Rendelkezéstől függően  2022. 05.09. vagy 2022. 05.16. Egészségügyi szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseiről szól, beteg, menedékes, menekülő, ukrajnai magyar állampolgár betegek esetében alkalmazandó szabályokról. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ … Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I. könyv I.2. rész – A Szenátus ügyrendje,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
20/2022. (IV.25.)
22/2022. (IV.25.)
23/2022. (IV.25.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságSzervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
II. könyv – Foglalkoztatási Követelményrendszer,
III. könyv III. 2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozatok száma:
14/2022. (III.28.)
18/2022. (III.28.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság

 

Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat III. 1. rész – Felvételi szabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
10/2022. (II.24.)
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2022.01.21 – 2022.02.20. – VESZÉLYHELYZET

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 33/2022. (II. 4.) Korm. rendelete az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzeti szabályairól Megjelent:  MK 20. szám 2022.II.4. Hatály: 2022.II.5-étől a 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig A veszélyhelyzet ideje az Operatív Törzs járványügyi érdekből meghatározhatja az  egészségügyi intézményeknek az  újságíróval, a  tudósítóval, az  internetes hírmegosztóval és -szolgáltatóval, valamint a sajtóterméket előállítóval való kapcsolattartásának rendjét, …Jogszabályfigyelés 2022.01.21 – 2022.02.20.

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 1/2022. (I. 24.) KKM rendelete a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet és a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Andorrai Hercegséggel összefüggő módosításáról Megjelent:  MK 9. szám 2022.I.24. Hatály: 2022.I.25. A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. …


Összesen: 374 cikk