Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás
Összesen: 408 cikk


Jogszabályfigyelés 2023.01.25. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent:  MK 13. szám  2023.01.25. Hatály: 2023.január 26. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott …Tájékoztatás az Adatvédelem Nemzetközi Napjáról

Az Adatvédelem Nemzetközi Napja minden évben január 28-a. Az Európa Tanács (ET) kezdeményezésére 2007-ben, az ET adatvédelmi konvenciója elfogadásának 25. évfordulóján rendezték meg először az Adatvédelem Nemzetközi Napját az Európai Bizottság támogatásával. Az adatvédelem napjának fő célja, hogy az emberek érdeklődjenek az adatvédelmi ismeretek iránt, keressék a lehetőséget ezek megvitatására. Az Európai Parlament és a …Tájékoztató a szervezeti ügyrendekről

Hamarosan megújulnak, egyszerűsödnek a szervezeti ügyrendek   A szervezeti egységek belső normái közül a szervezeti ügyrend tartalmazza a szervezeti egység belső felépítését, a helyettesítéssel kapcsolatos szabályokat, a munkáltatói jogkörök gyakorlásának egyedi szabályait, az ügyek kezelésével, valamint a feladatok ellátásával összefüggő rendelkezéseket, ha azokról a Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy az Egyetem más szabályzata nem rendelkezik. …Jogszabályfigyelés 2022.12.28 – 2023.01.17. – Gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról Megjelent:  MK 218. szám  2022.12.28. Hatály: 2023. január 1. 1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. …Jogszabályfigyelés 2022.12.21 – 2023.01.17. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LXXIII. törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Megjelent:  MK 211. szám  2022.12.21. Hatály: 2023. január 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a  következő VII/A. Fejezettel egészül ki: „VII/A. Fejezet A szakápolás átalakítása 131/C. § …Jogszabályfigyelés 2022.12.19. – 2023.01.17. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: 2022. évi LIX. törvény egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról Megjelent:  MK 209. szám  2022.12.19. Hatály: 2022. december 20. 105. § (2) és (8). bekezdésben foglalt kivételekkel mely szerint egyes rendelkezések 2023. január 1-jén, 2023. február 1-jén, 2023. március 1-jén, 2024.szept. 1-jén lépnek hatályba. 1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. …Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján elérhető Formanyomtatványtár frissítésre került: Érintett szabályzat: Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat   Szabályzat neve Dokumentum neve (hatályos szöveg) Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez – Kitölthető WORD Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 1. számú melléklet – Üzembe helyezési jegyzőkönyv elárusító automaták kihelyezéséhez – Letölthető PDF Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.1. számú melléklet – Bérbeadási adatszolgáltatási adatlap – Kitölthető EXCEL Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.1. számú melléklet – Bérbeadási adatszolgáltatási adatlap – Letölthető PDF Helyiséggazdálkodási és értékesítési szabályzat 2.2. számú melléklet – Bérbevételi adatszolgáltatási adatlap – Kitölthető EXCEL Helyiséggazdálkodási és értékesítési …Tájékoztatás utasítások egységes szerkezetben történő közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi utasítások egységes szerkezete közzétételre kerültek: 1. Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló hallgatói igények elbírálásának folyamatáról R/2/2022. (VII.21.) számú rektori utasítás és E/8/2022. (X.24.) számú rektori-kancellári utasítás, valamint R/3/2022. (XII.21.) számú rektori utasítás – egységes szerkezetben – Rövid összefoglaló: Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányuló …Tájékoztató Arculati kézikönyv közzétételéről

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra és közzétételre került: Módosító szenátusi határozat: 107/2022. (XII.19.) Hatálybalépés napja: 2022. december 22. 1. Arculati kézikönyv Rövid összefoglaló: a) vezetői döntés értelmében az Egyetem jelmondatának módosítására került sor, b) a Szenátus 65/2022. (IX.02.) számú határozatával elfogadta az Egyetemi arculatváltást követően a kari díszoklevelek megújítását és egységesítését, …Tájékoztatás szervezeti egységek nyilvántartásának módosításáról

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Semmelweis Egyetem szervezeti felépítése és belső szervezeti egységek nyilvántartása módosításra és közzétételre került:   1. Gyermekgyógyászati Klinika Rövid összefoglaló: A Gyermekgyógyászati Klinika a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikába történő beolvadásával jött létre, megtartva az adott klinikára eső szakmai specialitásokat, de figyelembe véve az …Tájékoztatás Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről

Tisztelt Munkatársak! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbiak szerint módosításra és közzétételre került:   1.) I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítése módosításra került, ezáltal a Beszerzési Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből kiválva, közvetlenül a kancellár alá …Tájékozató a Szabályzatok Könyve IV üteme szerinti szabályzatok változásairól

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzatok elfogadásra/módosításra és közzétételre kerültek: Elfogadó/módosító szenátusi határozat: 107/2022. (XII.19.) Hatálybalépés napja: 2022. december 22. 1. Esélyegyenlőségi szabályzat Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan a szabályzat átalakítása az új működési, szervezeti és finanszírozási feltételekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazza. A tartalom megtekinthető: Esélyegyenlőségi szabályzat 2. Kötelezettségvállalási szabályzat Rövid összefoglaló: A modellváltásból fakadóan …  Ügyeleti beosztás 2022. december 22 – 2023. január 8. közötti időszakban Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Kovács Zsolt főigazgató   Ügyelet időpontja (dátum) Ügyeletben résztvevő munkavállaló neve Ügyeleti elérhetősége     telefonszám email 2022. december 22 – 2022. január 6. dr. Taga Éva 06/70-371-9980 taga.eva@semmelweis.hu Másolatban: jog@semmelweis.hu 2022. december 22. Busai Attila Egri László Somogyiné Kiss Katalin …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításra és közzétételre került: III.4. rész – Térítési és Juttatási Szabályzat – Mellékletek Rövid összefoglaló: A Szenátus döntése alapján a Térítési és Juttatási Szabályzat III.4.-1. melléklete került módosításra, amely során a rendszeres szociális ösztöndíj számításának pontrendszere változott. A módosítás érintette az egy főre …Jogszabályfigyelés 2022.11.11 – 2022.11.14. – Polgári és gazdasági jogi tárgyú

1.   Státusz: új Jogszabály címe: 2022. évi XL. törvény az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról Megjelent: MK.186. szám 2022. 11.14. Hatály: Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. (11.29.) Az 1. §, a 2. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § a)–c) pontja 2022. december 31-én lép hatályba. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló …Jogszabályfigyelés 2022.11.03 – 2022.11.11. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A belügyminiszter 38/2022. (XI. 10.) BM rendelete a Formulae Normales VIII. alkalmazását elősegítő rendeletek módosításáról Megjelent: MK.184. szám 2022. 11.11. Hatály: (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon (11.19.) lép hatályba. (2) A 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon (12.30.) lép hatályba. 1. A társadalombiztosítási …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!   Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra/elfogadásra került: szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések I.2. rész – A Szenátus ügyrendje I.2. rész – Melléklet II.1. rész – Az egyes munkakörök és vezetői megbízások betöltésével kapcsolatos követelmények   módosító/elfogadó szenátusi határozat száma: 95/2022. (XI.02.) …Jogszabályfigyelés 2022.10.25 – 2022.11.03. – Oktatás tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A Kormány 435/2022. (XI. 2.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. Hatály: 2023. 07. 01. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.  §-a újbekezdéssel egészül ki, mely a szabad felhasználású hitel folyósításának feltételét módosítja. A Rendelet …Jogszabályfigyelés 2022.10.25 – 2022.11.03. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: A belügyminiszter 37/2022. (X. 28.) BM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról Megjelent: MK.175. szám 2022. 10. 28. …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
III.2. rész – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
módosító szenátusi határozat száma:
85/2022. (X.24.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
 
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
 Jogszabályfigyelés 2022.10.24. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kormány 417/2022. (X. 27.) Korm. rendelete egyes egészségügyi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférést elősegítő veszélyhelyzeti intézkedésekről Megjelent:  MK 174. szám  2022.10.27. Hatály: 2022. október 28. 1. § (1) Az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/F. § (3) bekezdésétől eltérően az … Jogszabályfigyelés 2022.10.24. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: módosítás Jogszabály címe: Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása Megjelent: MK.171. szám 2022. 10. 24. Hatály: 2022. 11.01. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5.  § (2)–(5)  bekezdése helyébe új rendelkezés lép, mely módosítja az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános szabályait. A Korm. rendelet 7.  …Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele

Tisztelt Munkatársak!
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:
szabályzat neve: Szervezeti és Működési Szabályzat
I.1. rész – Általános szervezeti és működési rendelkezések
I.1. rész – Mellékletek
I.6. rész – Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
 
módosító szenátusi határozatok száma:
70/2022. (IX.26.)
 
elérési út:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/
Jogi és Igazgatási FőigazgatóságJogszabályfigyelés 2022.10.14. – Egészségügyi tárgyban

1.   Státusz: új Jogszabály címe: A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2022. Jogegységi határozata (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről Megjelent:  MK 165. szám  2022.10.13. Hatály: 2022. október 13. A Kúria a következő jogegységi határozatot hozta: Amennyiben az  egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége megállapítható amiatt, hogy …

Összesen: 408 cikk