A Szenátus jogszabályban vagy az Egyetem szabályzatában meghatározott hatáskör gyakorlására, vagy valamely feladat ellátásának irányítására, felügyeletére, vagy véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A bizottságok összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A karon működő bizottságok személyi összetételét, a tagok személyét a Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg.

Az állandó bizottságok mandátuma egy, a Szenátus megválasztásához igazodó választási ciklusra szól.

A bizottságok munkáját a szükséges információk megadásával az Egyetem minden szervezeti egységének támogatnia kell. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat I. könyv Szervezeti és Működési Rend – I.3. rész Az egyetem állandó bizottságai és testületei tartalmazza az egyetem állandó bizottságait, és a bizottságok feladatköreit.

Az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörű, állandó feladatú bizottságok:

Karokon működő állandó bizottságok: