A Semmelweis Egyetem Szenátusának N-1. (II.27.)/2020. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 25/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 25/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 25/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 25/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 26/2020. (II.27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott állandó bizottság megszüntetéséről (Alumni Igazgatótanács)

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 26/2020. (II.27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott állandó bizottság megszüntetéséről (Alumni Igazgatótanács) – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 27/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 27/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 27/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 27/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 27/2020. (II. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 28/2020. (II.27.) számú határozata az új Doktori Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 28/2020. (II.27.) számú határozata az új Doktori Szabályzat elfogadásáról – Doktori Szabályzat

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 28/2020. (II.27.) számú határozata az új Doktori Szabályzat elfogadásáról – Doktori Szabályzat mellékletei

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 29/2020. (II.27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 2. Rész [Tanulmányi és Vizsgaszabályzat] egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 29/2020. (II.27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 2. Rész [Tanulmányi és Vizsgaszabályzat] egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 29/2020. (II.27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 2. Rész [Tanulmányi és Vizsgaszabályzat] egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértési jog gyakorlása – 2020. március 10.

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 29/2020. (II.27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. 2. Rész [Tanulmányi és Vizsgaszabályzat] egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2020. (II.27.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Kar által kidolgozott új kurrikulum mintatantervének elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2020. (II.27.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Kar által kidolgozott új kurrikulum mintatantervének elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2020. (II.27.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Kar által kidolgozott új kurrikulum mintatantervének elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 31/2020. (II.27.) számú határozata a Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta Tanszék létrehozásáról az Egészségtudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 31/2020. (II.27.) számú határozata a Hang-, beszéd- és nyelésterapeuta Tanszék létrehozásáról az Egészségtudományi Karon – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 32/2020. (II.27.) számú határozata a Semmelweis Egyetem az Egészségügyi Közszolgálati Karon működő, Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság, valamint Etikai és Fegyelmi Bizottság személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2020. (II.27.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2020. (II.27.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2020. (II.27.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2020. (II.27.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2020. (II.27.) számú határozata a Pető András Kar Gyakorlati Képzési Bizottságában történő tagcserék jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Tudományos Tanács

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Alumni Igazgatótanács

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Semmelweis Egyetem Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Egyetemi Etikai Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Habilitációs Bizottság 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Felülbírálati Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2020. (II. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról – Hallgatók Szociális és esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 36/2020. (II.27.) számú határozata a Beszerzési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 36/2020. (II.27.) számú határozata a Beszerzési Szabályzat elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2020. (II.27.) számú határozata a Pályázati szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2020. (II.27.) számú határozata a Pályázati szabályzat elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 38/2020. (II. 27.) számú határozata az Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 38/2020. (II. 27.) számú határozata az Egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 39/2020. (II.27.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 39/2020. (II.27.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 40/2020. (II.27.) számú határozata Pro Universitate díj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 40/2020. (II.27.) számú határozata Pro Universitate díj adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása