A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2019. (IX.26.) számú határozata a Szenátus 2019 II. félévi (őszi) munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2019. (IX.26.) számú határozata a Szenátus 2019 II. félévi (őszi) munkatervéről – 1. számú melléklete

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2019. (IX.26.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2019. (IX.26.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2019. (IX.26.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – 1. számú melléklete

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 103/2019. (IX.26.) számú határozata a „Tájékoztató a Semmelweis Egyetem 2019. I-VI. havi gazdálkodásáról” című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2019. (IX.26.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2019. évi Vagyongazdálkodási terve című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2019. (IX.26.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2019. évi Vagyongazdálkodási terve című előterjesztés elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 105/2019. (IX.26.) számú határozata a 2019/2020-as tanév korrigált tantárgyi követelményrendszereiről az Általános Orvostudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 106/2019. (IX.26.) számú határozata a 2019. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 106/2019. (IX.26.) számú határozata a 2019. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 107/2019. (IX.26.) számú határozata a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2019. (IX.26.) számú határozata a Semmelweis Egyetem az Egészségügyi Közszolgálati Karon működő, Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2019. (IX.26.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói és kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2019. (IX.26.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói és kutatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása