A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2021. (IX.30.) számú határozata a Szenátus 2021. II. félévi (őszi) munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2021. (IX.30.) számú határozata a Szenátus 2021. II. félévi (őszi) munkatervéről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2021. (IX.30.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2021. (IX.30.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2021. (IX.30.) számú határozata az Általános Orvostudományi Karon, a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának 2021/2022. tanévtől történő módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2021. (IX.30.) számú határozata az Általános Orvostudományi Karon, a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának 2021/2022. tanévtől történő módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2021. (IX.30.) számú határozata az Asklepios Campus Hamburgon 2021/2022. tanévtől kötelezően választható „Artificial Intelligence in Healthcare and Medical Science” című tárgy bevezetéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2021. (IX.30.) számú határozata az Asklepios Campus Hamburgon 2021/2022. tanévtől kötelezően választható „Artificial Intelligence in Healthcare and Medical Science” című tárgy bevezetéséről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 103/2021. (IX.30.) számú határozata a Geriátriai Tanszéki Csoport Belgyógyászati és Onkológiai Klinika alá történő áthelyezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2021. (IX.30.) számú határozata a „Csontváryval a magyar kultúra útján” című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2021. (IX.30.) számú határozata a „Csontváryval a magyar kultúra útján” című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 105/2021. (IX.30.) számú határozata a Felülbírálati Bizottság személyi  összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 106/2021. (IX.30.) számú határozata a Transzplantációs és Sebészeti Klinika I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába való beolvadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 106/2021. (IX.30.) számú határozata a Transzplantációs és Sebészeti Klinika I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikába való beolvadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 107/2021. (IX.30.) számú határozata a Semmelweis Szimpózium, mint új szabadon választható tantárgy bevezetéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2021. (IX.30.) számú határozata a Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2021. (IX.30.) számú határozata a Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság ügyrendjének módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2021. (IX.30.) számú határozata a Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság új személyi összetételéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 110/2021. (IX.30.) számú határozata az Egészségtámogatási Módszertani Tanszék alapításáról az Egészségtudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 111/2021. (IX.30.) számú határozata az óraadó oktatóknak adományozható címek odaítéléséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 112/2021. (IX.30.) számú határozata az aktuális vezetői és oktatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2021. (IX.30.) számú határozata a 2021. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 114/2021. (IX.30.) számú határozata az Arculati Kézikönyv elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 114/2021. (IX.30.) számú határozata az Arculati Kézikönyv elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 115/2021. (IX.30.) számú határozata a Szívós István Sportolói Ösztöndíjról