A Semmelweis Egyetem Szenátusának 106/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról (tudományos és innovációs rektorhelyettes) című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 107/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról (Az Egyetem alaptevékenységének megfelelő működését biztosító és támogató szervezeti egységeknek a rektor szakmai irányítása alá vonásacímű előterjesztés elfogadásáról

“A Szenátus határozata a kancellári egyetértés meg nem adása miatt nem lép hatályba.”

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról (OFMI beolvadással történő egyesülése a Szakmai Irányítási és Szervezési Főigazgatósággal) című előterjesztés elfogadásáról

“A Szenátus határozata a kancellári egyetértés meg nem adása miatt nem lép hatályba.”

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 109/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat (az I.sz. Szülészeti Nőgyógyászati Klinika és a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika összeolvadása tárgyában) egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 110/2018 (IX. 27.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat  (SZMSZ I. Rész Szervezeti és Működési Rend III. fejezet a Szenátus által létrehozott bizottságok) egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 111/2018 (IX. 27.) számú határozata a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel foglalkozó Bizottság személyi összetételéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 112/2018. (IX. 27.) számú határozata a 2018. évi vezetői költségvetés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szenátus 2018. év II. félévi (őszi szemeszter) ülés- és munkatervének elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 114/2018. (IX. 27.) számú határozata a  Doctor Honoris Causa cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 115/2018. ( IX. 27.) számú határozata a 2018. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 116/2018. (IX. 27.) számú határozata Ápolás mesterképzési szak közösségi szakápoló specializáció angol nyelvű tantárgyi programjainak elfogadása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 117/2018. (IX. 27.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettesi megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 118/2018. (IX. 27.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 119/2018. (IX. 27.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására beérkezett pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 120/2018. (IX. 27.) számú határozata az Egészségtudományi Kar oktatási dékánhelyettesi megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 121/2018. (IX. 27.) számú határozata a Fizioterápiai Tanszék tanszékvezetői megbízására beérkezett pályázat véleményezéséhez

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 122/2018. (IX. 27.) számú határozata az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet igazgatóhelyettesi megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 123/2018. (IX. 27.) számú határozata Az Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal titkárságvezetői megbízására beérkezett pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 124/2018. (IX. 27.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon állandó bizottságként működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kreditátviteli Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának N-IX. 27/2018. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról