A Semmelweis Egyetem Szenátusának 74/2023. (X.5.) számú határozata a Szenátus 2023. évi őszi munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 74/2023. (X.5.) számú határozata a Szenátus 2023. évi őszi munkatervéről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 75/2023. (X.5.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2022-2030. időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási tervének 2022-2030 periódusra történő módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 75/2023. (X.5.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2022-2030. időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási tervének 2022-2030 periódusra történő módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 75/2023. (X.5.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2022-2030. időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási tervének 2022-2030 periódusra történő módosításáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 76/2023. (X.5.) számú határozata a Klinikai Központ Szervezeti Ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 77/2023. (X.5.) számú határozata az angol nyelvű SCIENTIFIC EDITOR (tudományos szerkesztő) online nemzetközi szakirányú továbbképzés létesítéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 78/2023. (X.5.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 79/2023. (X.5.) számú határozata a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 80/2023. (X.5.) számú határozata a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 81/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 82/2023. (X.25.) számú határozata a 2023. évi Richter Gedeon emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 83/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 84/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 85/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 86/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Hári Mária emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 87/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Semmelweis Budapest Award adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 88/2023. (X.5.) számú határozata a 2023. évi Semmelweis Innovációs Díj adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 89/2023. (X.5.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat I. és II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 89/2023. (X.5.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat I. és II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 90/2023. (X.5.) számú határozata a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság Ügyrendjének  módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 91/2023. (X.5.) számú határozata az Általános Orvostudományi Karon a 2023/2024-es tanévre benyújtott tantárgyi követelményrendszerek utólagos módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2023. (X.5.) számú határozata a Pancreas Betegségek Tanszéki Csoport Pankreász Betegségek Intézetébe történő beolvadásával létrejövő új szervezeti egység létrehozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 93/2023. (X.5.) számú határozata a Neonatológia Tanszék létrehozásáról 2023. november 1. napjától a Gyermekgyógyászati Klinikán belül

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2023. (X.5.) számú határozata a szabadkai konduktor BA képzés indításának támogatásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2023. (X.5.) számú határozata a szabadkai konduktor BA képzés indításának támogatásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 95/2023. (X.5.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 95/2023. (X.5.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2023. (X.5.) számú határozata a miniszteri szintű kitüntetésre történő felterjesztésről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2023. (X.5.) számú határozata a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosításáról