33/2018 (IV. 26.) számú határozata a Beszámoló a Semmelweis Egyetem Rektorának előző évi vezetői tevékenységéről című előterjesztésről

34/2018. (IV.26.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgató Követelményrendszer III. fejezet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK,PAK) jogtechnikai jellegű módosításáról, a hatálytalan rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

35/2018. (IV. 26.) számú határozata a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának folytatásáról

36/2018. (IV. 26.) határozata a 2019. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztésről

37/2018. (IV. 26.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

38/2018. (IV. 26.) számú határozata az Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetői megbízására beérkezett pályázatok véleményezéséről

39/2018. (IV. 26.) számú határozata az Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszékén meghirdetett főiskolai tanári álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

40/2018. (IV. 26.) számú határozata a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatói megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

41/2018 (IV. 26.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Felülbírálati Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság) hallgatói összetételének a változásáról

42/2018. (IV.26.) számú határozata a vezetői megbízással nem rendelkező oktatók választásával kapcsolatos szenátusi állásfoglalás

N-IV.26./2018. számú határozata a szenátusi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról