A Semmelweis Egyetem Szenátusának 95/2018. (VII. 16.) számú határozata „Rector Emeritus” cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2018. (VII. 16.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2018. évi vezetői költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalás véleményezéséről

“A Szenátus határozata a kancellári egyetértés meg nem adása miatt nem lép hatályba.”

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2018. (VII. 16.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 98/2018. (VII. 16.) számú határozata az Általános Orvostudományi Kar módosított Tantárgyi Követelményrendszeréről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2018. (VII. 16.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

“A Szenátus határozata a kancellári egyetértés meg nem adása miatt nem lép hatályba.”

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2018. (VII. 16.) számú h a t á r o z a t a A Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (ÁOK, FOK, GYTK, EKK, ETK, PAK) hallgatói összetételének megújításáról