A Semmelweis Egyetem Szenátusának 2/2023. (II.9.) számú határozata a Szenátus 2023. évi tavaszi munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 2/2023. (II.9.) számú határozata a Szenátus 2023. évi tavaszi munkatervéről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 3/2023. (II.9.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 3/2023. (II.9.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 4/2023. (II.9.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 4/2023. (II.9.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértés

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 4/2023. (II.9.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 5/2023. (II.9.) számú határozata a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címek odaítéléséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 6/2023. (II.9.) számú határozata a Colorectalis Nap, mint új, szabadon választható tantárgy bevezetéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 6/2023. (II.9.) számú határozata a Colorectalis Nap, mint új, szabadon választható tantárgy bevezetéséről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 7/2023. (II.9.) számú határozata a Szaknyelvi Intézet posztgraduális angol-magyar és német-magyar nyelvpárú Egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzésének tantervmódosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 7/2023. (II.9.) számú határozata a Szaknyelvi Intézet posztgraduális angol-magyar és német-magyar nyelvpárú Egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzésének tantervmódosításáról – Mellékletek

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2023. (II.9.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció 2019/2020. tanév mintatantervének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2023. (II.9.) számú határozata a „Neurosurgery”, „Personalized Medicine in Oncology and Hematology”, valamint „Student Policlinic Module III” című kötelezően választható tárgyak 2022/2023. tanév II. félévétől történő bevezetéséről az Asklepios Campus Hamburgon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2023. (II.9.) számú határozata a „Neurosurgery”, „Personalized Medicine in Oncology and Hematology”, valamint „Student Policlinic Module III” című kötelezően választható tárgyak 2022/2023. tanév II. félévétől történő bevezetéséről az Asklepios Campus Hamburgon – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2023. (II.9.) számú határozata a „Neurosurgery”, „Personalized Medicine in Oncology and Hematology”, valamint „Student Policlinic Module III” című kötelezően választható tárgyak 2022/2023. tanév II. félévétől történő bevezetéséről az Asklepios Campus Hamburgon – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2023. (II.9.) számú határozata a „Neurosurgery”, „Personalized Medicine in Oncology and Hematology”, valamint „Student Policlinic Module III” című kötelezően választható tárgyak 2022/2023. tanév II. félévétől történő bevezetéséről az Asklepios Campus Hamburgon – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2023. (II.9.) számú határozata az „Assisted Reproduction” című kötelezően választható tárgy 2022/2023. tanév félévétől történő bevezetéséről az Általános Orvostudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2023. (II.9.) számú határozata az „Assisted Reproduction” című kötelezően választható tárgy 2022/2023. tanév félévétől történő bevezetéséről az Általános Orvostudományi Karon – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2023. (II.9.) számú határozata a „Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője” kitüntető cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2023. (II.9.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2023. (II.9.) számú határozata az aktuális oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 14/2023. (II.9.) számú határozata az Egyetem ingatlanvagyonának bővítéséről