A Semmelweis Egyetem Szenátusának N-6.2022. (VII.28.) számú határozata a szenátusi ülés napirendjéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 52/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 52/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 52/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértés

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 52/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – Doktorandusz Önkormányzat egyetértés

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 53/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról (foglalkoztatási követelményrendszer)

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 53/2022. (VII.28.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról (foglalkoztatási követelményrendszer) – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2022. (VII.28.) számú határozata a 2021/2022. tanévben az átsoroláshoz szükséges megszerzendő kreditek számának és elérendő súlyozott tanulmányi átlag mértékének véleményezéséről, továbbá a 2022/2023-as tanévtől a Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. Térítési és Juttatási szabályzat átsoroláshoz kapcsolódó egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2022. (VII.28.) számú határozata a 2021/2022. tanévben az átsoroláshoz szükséges megszerzendő kreditek számának és elérendő súlyozott tanulmányi átlag mértékének véleményezéséről, továbbá a 2022/2023-as tanévtől a Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. Térítési és Juttatási szabályzat átsoroláshoz kapcsolódó egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2022. (VII.28.) számú határozata a 2021/2022. tanévben az átsoroláshoz szükséges megszerzendő kreditek számának és elérendő súlyozott tanulmányi átlag mértékének véleményezéséről, továbbá a 2022/2023-as tanévtől a Szervezeti és Működési Szabályzat III.4. Térítési és Juttatási szabályzat átsoroláshoz kapcsolódó egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértés

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 55/2022. (VII.28.) számú határozata a Klinikai Központ ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 55/2022. (VII.28.) számú határozata a Klinikai Központ ügyrendjének módosításáról  – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 56/2022. (VII.28.) számú határozata a Klinikai Kutatásokról szóló Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 56/2022. (VII.28.) számú határozata a Klinikai Kutatásokról szóló Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 57/2022. (VII.28.) számú határozata az Általános Orvostudományi Karon a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására tett javaslatról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 57/2022. (VII.28.) számú határozata az Általános Orvostudományi Karon a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására tett javaslatról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 58/2022. (VII.28.) számú határozata a 2022/2023-as tanév tantárgyi követelményrendszereiről az Általános Orvostudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 58/2022. (VII.28.) számú határozata a 2022/2023-as tanév tantárgyi követelményrendszereiről az Általános Orvostudományi Karon – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 58/2022. (VII.28.) számú határozata a 2022/2023-as tanév tantárgyi követelményrendszereiről az Általános Orvostudományi Karon – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 58/2022. (VII.28.) számú határozata a 2022/2023-as tanév tantárgyi követelményrendszereiről az Általános Orvostudományi Karon – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 59/2022. (VII.28.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervről, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 59/2022. (VII.28.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervről, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 59/2022. (VII.28.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervről, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 59/2022. (VII.28.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervről, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 59/2022. (VII.28.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2022/2023. tanévtől felmenő rendszerben bevezetendő új mintatantervről, valamint a hatályban lévő mintatantervek módosításáról – 4. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 60/2022. (VII.28.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet egyes képzései szakfelelőseinek változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 61/2022. (VII.28.) számú határozata az Alkalmazotti Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 61/2022. (VII.28.) számú határozata az Alkalmazotti Szabályzat elfogadásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 62/2022. (VII.28.) számú határozata az Egészség- és tudománykommunikáció I-II. elnevezésű, szabadon választható tantárgy indításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 62/2022. (VII.28.) számú határozata az Egészség- és tudománykommunikáció I-II. elnevezésű, szabadon választható tantárgy indításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 63/2022. (VII.28.) számú határozata a 2023. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztésről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 64/2022. (VII.28.) számú határozata az aktuális oktatói pályázat véleményezéséről