9/2018. (III.1.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói követelményrendszer IV/A. fejezet a Pető András Karra vonatkozó tanulmányi követelmények és a térítési és juttatási szabályok című szabályzat módosításának elfogadásáról

10/2018. (III.1.) számú határozata az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosításáról

11/2018. (III. 1.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

12/2018. (III.1.) számú határozata Javaslat a kiemelt beruházási, fejlesztési feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egység létrehozásáról című előterjesztés elfogadásáról

13/2018. (III. 1.) számú határozata az Általános Orvostudományi Kar által meghirdetett egyetemi tanári álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

14/2018 (III.1.) számú határozata a Neuropszichológiai Szakpszichológia Tanszéki Csoport létrehozásáról a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához rendelten című előterjesztés elfogadásáról

15/2018. (III. 1.) számú határozata a Humán Agyszövet Bank és Laboratórium létrehozásáról az Általános Orvostudományi Karon, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról című előterjesztés elfogadásáról      Kapcsolódó melléklet (Organogram)

16/2018. (III.1.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon működő szenátusi bizottságok személyi összetételének változtatásának elfogadásáról

17/2018. (III. 1.) számú határozata a 7/2018. (I.25.) számú határozattal elfogadott tantervekhez tartozó tantárgyi programok elfogadásáról

18/2018. (III. 1.) számú határozata az Egészségtudományi Karon működő Szenátus által létrehozott bizottságok személyi összetételének módosításáról

19/2018 (III. 1.) számú határozata Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság, valamint a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság személyi összetételének megújításáról

20/2018. (III.1.) határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról

21/2018. (III.1.) határozata a Semmelweis Egyetem Szenátusa számára az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak székhelyen kívüli képzésként való indításáról EFOP 3.4.3.-16-2016-0007 pályázat keretében, valamint a képzés mintatantervének módosításáról

22/2018. (III.1.) határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról

23/2018. (III.1.) számú határozata az Általános Orvostudományi Kar Kurrikulumának módosításáról

N-III.1./2018. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról