N-6. (IV.25.)/2019. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról

35/2019. (IV.25.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat struktúrájának kialakítására vonatkozó javaslatról

36/2019. (IV.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Rész (Hallgatói követelményrendszer) I. Fejezet Felvételi eljárásról szóló szabályzat módosításáról

37/2019. (IV.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Pető András Konduktív Pedagógia Központ (a továbbiakban: KPK) keretében működő szakiskolai képzés elindítására, illetve ezzel összefüggő intézkedésekről

37/2019. (IV.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Pető András Konduktív Pedagógia Központ (a továbbiakban: KPK) keretében működő szakiskolai képzés elindítására, illetve ezzel összefüggő intézkedésekről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

38/2019. (IV.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításával összefüggő módosított tanterv elfogadásáról

39/2019. (IV.25.) számú határozata az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat módosításáról

40/2019. (IV.25.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói pályázatok véleményezéséről

40/2019. (IV.25.) számú határozata az aktuális vezetői, illetve oktatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása