A Semmelweis Egyetem Szenátusának 31/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2021. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 31/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2021. évi Vagyongazdálkodási Tervének elfogadásáról  – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 32/2021. (IV.30.) számú határozata a Laborállat-tudományi Koordinációs Központ létrehozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 32/2021. (IV.30.) számú határozata a Laborállat-tudományi Koordinációs Központ létrehozásáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgató követelményrendszer III.1. Rész Felvételi Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 33/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgató követelményrendszer III.1. Rész Felvételi Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2021. (IV.30.) számú határozata a Doktori Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2021. (IV.30.) számú határozata a Doktori Szabályzat módosításáról – Doktorandusz Önkormányzat egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2021. (IV.30.) számú határozata a Doktori Szabályzat módosításáról –  Doktori Szabályzat

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2021. (IV.30.) számú határozata a Doktori Szabályzat módosításáról – Mellékletek

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 35/2021. (IV.30.) számú határozata az  Egészségtudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 36/2021. (IV.30.) számú határozata a Klinikai Központ Ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 36/2021. (IV.30.) számú határozata a Klinikai Központ Ügyrendjének módosításáról – Ügyrend

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – Habilitációs Szabályzat

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 4. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 5. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 6. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 7. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 8. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 37/2021. (IV.30.) számú határozata a Habilitációs Szabályzat módosításáról – 9. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 38/2021. (IV.30.) számú határozata a Pető András Kar Konduktor Alapszak székhelyen kívüli indításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 39/2021. (IV.30.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer – III.2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 39/2021. (IV.30.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer – III.2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 40/2021. (IV.30.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 40/2021. (IV.30.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításáról – Melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 41/2021. (IV.30.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati kar Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 41/2021. (IV.30.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati kar Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításról – Melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 42/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabály módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 42/2021. (IV.30.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabály módosításáról – Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 43/2021. (IV.30.) számú határozata az egészségügyi ellátórendszer strukturális és egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő változásaival összefüggő rendelkezések jogtechnikai harmonizálása az egyetem egyes szabályozó dokumentumaiban, a szakképző intézmények munkaviszonyra történő áttérésével összefüggő jogtechnikai módosítások, továbbá az adminisztrációs egyszerűsítést tartalmazó rendelkezések módosítása egyes szabályzatokban

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 43/2021. (IV.30.) számú határozata az egészségügyi ellátórendszer strukturális és egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő változásaival összefüggő rendelkezések jogtechnikai harmonizálása az egyetem egyes szabályozó dokumentumaiban, a szakképző intézmények munkaviszonyra történő áttérésével összefüggő jogtechnikai módosítások, továbbá az adminisztrációs egyszerűsítést tartalmazó rendelkezések módosítása egyes szabályzatokban – 1. számú melléklet