A Semmelweis Egyetem Szenátusának N-XII. 20./2018. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 152/2018. (XII. 20.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 153/2018. (XII. 20.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész III. fejezet az Egyetem kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes rendelkezései módosításának és a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat eljárásrendje hatályon kívül helyezésének elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 154/2018. (XII. 20.) határozata a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő címek odaítélésének elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 155/2018. (XII. 20.) számú határozata A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész III/IV. fejezet a Pető András Kar kreditrendszerű képzés tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2018. (XII. 20.) határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képező Habilitációs Szabályzat (a bizottság személyi összetételére vonatkozó rendelkezéseinek) módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 157/2018. (XII. 20.) határozata a Habilitációs Bizottság személyi összetételének a megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 158/2018. (XII. 20.) számú határozata a ” Semmelweis Egyetem 250 éves ” jubileumi programsorozatról szóló előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 159/2018 (XII. 20.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 160/2018 (XII. 20.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetételének bővítéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 161/2018. (XII. 20.) határozata Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport létrehozásáról az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikához rendelten című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 162/2018. (XII. 20.) határozata A Semmelweis Egyetem Pető András Kara kihelyezett képzéseinek indítási jóváhagyásáról és az Alapító Okirat szükséges módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 163/2018. (XII. 20.) számú határozata a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola új vezetőjéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 164/2018. (XII. 20.) határozata az Egészségtudományi Doktori Iskola létesítéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 165/2018. (XII. 20.) határozata A Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői megbízására beérkezett pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 166/2018. (XII. 20.) határozata a 2019. évben betöltendő egyetemi tanári álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 167/2018. (XII. 20.) számú határozata Az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat módosításának elfogadásáról