55/2017. (V. 25.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

56/2017. (V.25.) számú határozat a Gazdálkodási Szabályzat elfogadásáról

57/2017. (V.25. ) számú határozat a Doktori Szabályzat és a 2016. szeptember 1. napját követően megkezdett doktori képzés és fokozatszerzési eljárás szabályai egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló előterjesztés elfogadásáról

58/2017. (V.25.) számú határozat a Gyógyszertudományok Doktori Iskola a Molekulásris orvostudományok Doktori Iskola és a Patológiai tudományok Doktori Iskola új vezetőjének jóváhagyásáról és szóló előterjesztés elfogadásáról

59/2017. (V. 25.) számú határozat az Általános Orvostudományi Kar igazgatói/tanszékvezetői megbízásaira beérkezett pályázatok véleményezéséhez

60/2017. (V. 25.) számú határozat az Általános Orvostudományi Karon és az Egészségügyi Közszolgálati Karon meghirdetett egyetemi docensi álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

61/2017. (V. 25.) számú határozat a Fogorvostudományi Kar igazgatói/tanszékvezetői megbízásaira beérkezett pályázatok véleményezéséhez

62/2017. (V. 25.) számú határozat a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettesi megbízására beérkezett pályázat véleményezéséhez készült előterjesztés elfogadásáról

63/2017. (V. 25.) számú határozat a Gyógyszerésztudományi Kar Szerves Vegytani Intézet igazgatói megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

64/2017. (V. 25.) számú határozat az Általános Orvostudományi Karon meghirdetett tudományos főmunkatársi álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

65/2017. (V. 25.) határozat a 2017. évi „Professor Emeritus” címek adományozásáról

66/2017. (V. 25.) határozata az óraadó oktatóknak adományozható címek odaítéléséről

67/2017. (V. 25.) határozat a 2018. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztésről

N-1-V.25./2017. számú határozat az új szavazórendszer használatának elfogadásáról

N-2-V. 25./2017. számú határozat a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról