A Semmelweis Egyetem Szenátusának 174/2020. (IX.24.) számú határozata a Szenátus 2020. II. félévi (őszi) munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 174/2020. (IX.24.) számú határozata a Szenátus 2020. II. félévi (őszi) munkatervéről – 1.sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 175/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi vezetői költségvetés módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 175/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi vezetői költségvetés módosításáról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 175/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi vezetői költségvetés módosításáról – 2. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 175/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi vezetői költségvetés módosításáról – 3. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 176/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 176/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 176/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 176/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 177/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 177/2020. (IX.24.) számú határozata a 2020. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 178/2020. (IX.24.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács Ügyrendjének módosításáról 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 178/2020. (IX.24.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács Ügyrendjének módosításáról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 179/2020. (IX.24.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 179/2020. (IX.24.) számú határozata az Egyetemi Tudományos Tanács személyi összetételének megújításáról – 1. sz. melléklet

 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 180/2020. (IX.24.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság tagjainak kinevezéséről, elnökének megválasztásáról

 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 180/2020. (IX.24.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Munkahelyi Állatjóléti Bizottság tagjainak kinevezéséről, elnökének megválasztásáról– kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 181/2020. (IX.24.) számú határozata „A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” kötelező tantárgy bevezetése az Általános Orvostudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 181/2020. (IX.24.) számú határozata „A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” kötelező tantárgy bevezetése az Általános Orvostudományi Karon – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 181/2020. (IX.24.) számú határozata „A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” kötelező tantárgy bevezetése az Általános Orvostudományi Karon – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 182/2020. (IX.24.) számú határozata a Szenátus által létrehozott és az Általános Orvostudományi Karon működő állandó bizottságok (Tanulmányi és Vizsgabizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság) hallgató tagjainak megválasztásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 183/2020. (IX.24.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a Szenátus által létrehozott kari állandó bizottságok megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 184/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 184/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervének módosításáról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 185/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali munkarend szerinti indításának Oktatási Hivatal felé történő kérelem benyújtásának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 186/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati kar Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 186/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati kar Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 186/2020. (IX.24.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati kar Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 187/2020. (IX.24.) számú határozata a 2021. évi állami, miniszteri szintű kitüntetésekre történő felterjesztésről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 188/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésének feltételei)

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 188/2020. (IX.24.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (egyetemi és főiskolai docensi munkakör betöltésének feltételei) – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 189/2020. (IX.24.) számú határozata az aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 189/2020. (IX.24.) számú határozata az aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása