22A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2024. (II.29.) számú határozata a Szenátus 2024. évi tavaszi munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2024. (II.29.) számú határozata a Szenátus 2024. évi tavaszi munkatervéről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2024. (II.29.) számú határozata a European Journal of Mental Health nemzetközi szakfolyóirat finanszírozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2024. (II. 29.) számú határozata az egyes országos intézetek törvényben meghatározott feladatainak és telephelyeinek jogutódlásáról szóló rendelkezések alapján létrehozandó klinikákról és a kapcsolódó módosításokról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2024. (II. 29.) számú határozata az egyes országos intézetek törvényben meghatározott feladatainak és telephelyeinek jogutódlásáról szóló rendelkezések alapján létrehozandó klinikákról és a kapcsolódó módosításokról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2024. (II. 29.) számú határozata az egyes országos intézetek törvényben meghatározott feladatainak és telephelyeinek jogutódlásáról szóló rendelkezések alapján létrehozandó klinikákról és a kapcsolódó módosításokról – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2024. (II. 29.) számú határozata az egyes országos intézetek törvényben meghatározott feladatainak és telephelyeinek jogutódlásáról szóló rendelkezések alapján létrehozandó klinikákról és a kapcsolódó módosításokról – 3. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2024. (II.29.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2024. (II.29.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – Hallgatói Önkormányzat egyetértés

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2024. (II.29.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2024. (II.29.) számú határozata a CBT konzulens szakirányú továbbképzési szak indításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2024. (II.29.) számú határozata a CBT terapeuta szakirányú továbbképzési szak indításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 14/2024. (II.29.) számú határozata a Népegészségtani Intézet névváltoztatásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 15/2024. (II.29.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – doktorandusz hallgatók személyi összetételének a megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 16/2024. (II.29.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 17/2024. (II.29.) számú határozata az óraadó oktatói cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 18/2024. (II.29.) számú határozata az aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről