A Semmelweis Egyetem Szenátusának 134/2018. (XI. 29.) számú határozata az SZMSZ I. részének a Szak- és Továbbképzési Igazgatóságra vonatkozó rendelkezései módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 135/2018. (XI. 29.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész III/1. fejezet az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata valamint IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat egyes rendelkezési módosításától valamint a III. rész IV. fejezet ellenőrzési nyomvonalának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 136/2018. (XI. 29.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat  (3. számú mellékletének kiegészítése- Élődonoros Transzplantációs Etikai Bizottság) egyes rendelkezéseinek módosításáról című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 137/2018. (XI. 29.) határozata az Általános Orvostudományi Kar dékáni magasabb vezetői megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 138/2018. (XI. 29.) határozata a 2018. évi „Klinikus Kutatói” támogatás odaítéléséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 139/2018. (XI. 29.) határozata a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 140/2018. (XI. 29.) határozata a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 141/2018. (XI. 29.) határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Szenátus által létrehozott Etikai és Fegyelmi Bizottság személyi összetételének megújításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 142/2018. (XI.29.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 143/2018. (XI. 29.) határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság,  Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság,  Alumni Igazgatótanács hallgatói (Doktorandusz) összetételének a változásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 144/2018. (XI. 29.) határozata az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika igazgatóhelyettesi megbízására beérkezett pályázat véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 145/2018. (XI. 29.) határozata a Kardiológiai Tanszéken és a Szemészeti Klinikán meghirdetett egyetemi docensi álláshelyekre beérkezett pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 146/2018. (XI.29.) számú határozata a doktoranduszi képzéshez kapcsolódó oktatói munka hallgatói véleményezése rendszerének szabályzata elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 147/2018. (XI. 29.) határozata a 2700 Cegléd 4736 helyrajzi számú, természetben a Zöldfa utca 17., a 8900 Zalaegerszeg 2544 helyrajzi számú, természetben a Kinizsi Pál utca 54., 8900 Zalaegerszeg 2543 helyrajzi számú, természetben a Báthori István utca 27. és a 1205 Budapest XX. kerület 173352 helyrajzi számú, természetben a Mártírok útja 16. szám alatt található, magánszemélyekkel közös tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése című előterjesztés elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 148/2018. (XI. 29.) határozata Hagyományos kínai terapeuta szakirányú továbbképzési szak létesítéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 149/2018. (XI. 29.) határozata a Gazdálkodási Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 150/2018. (XI. 29.) határozata csekély értékű ajándék juttatásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 151/2018. (XI. 29.) határozata a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyásáról