N-9./2019. (VII.02.) számú határozata a Szenátus 2019. július 2-i rendes ülésének napirendjéről

N-10./2019. (VII.02.) számú határozata a szenátusi ülés napirendjének módosításáról

65/2019. (VII.02.) számú határozata az orvosképzés kurrikulumának módosításáról az Általános Orvostudomány Karon

65/2019. (VII.02.) számú határozata az orvosképzés kurrikulumának módosításáról az Általános Orvostudomány Karon – kancellári egyetértési jog gyakorlása

65/2019. (VII.02.) számú határozata az orvosképzés kurrikulumának módosításáról az Általános Orvostudomány Karon – melléklet

66/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019/2020-as tanév magyar, angol, német nyelvű orvosképzési tantárgystruktúrájáról

66/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019/2020-as tanév magyar, angol, német nyelvű orvosképzési tantárgystruktúrájáról – melléklet

67/2019. (VII.02.) számú határozata az Általános Orvostudományi Kar 2019/2020-as tanév kurrikulumának tantárgyi követelményrendszerei

68/2019. (VII.02.) számú határozata a Fogorvostudományi Kar átdolgozott kurrikulumának elfogadásáról a 2019/2020. tanévtől

68/2019. (VII.02.) számú határozata a Fogorvostudományi Kar átdolgozott kurrikulumának elfogadásáról a 2019/2020. tanévtől – melléklet

69/2019. (VII.02.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – 1. sz. melléklet

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – 2. sz. melléklet

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – 3. sz. melléklet

70/2019. (VII.02.) számú határozata az új Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezései módosításának elfogadásáról – 4. sz. melléklet

71/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

71/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

72/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

72/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

73/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról

73/2019. (VII.02.) számú határozata a 2019. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

74/2019. (VII.02.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a Szenátus által létrehozott kari állandó bizottságok mandátumának meghosszabbításáról

75/2019. (VII.02.) számú határozata a Szellemitulajdon-kezelési szabályzat elfogadásáról

75/2019. (VII.02.) számú határozata a Szellemitulajdon-kezelési szabályzat elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása