A Semmelweis Egyetem Szenátusának 86/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Családbarát Egyetem Program megvalósításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 86/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Családbarát Egyetem Program megvalósításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 87/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói követelményrendszer III.1. Rész Felvételi Szabályzat módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 87/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói követelményrendszer III.1. Rész Felvételi Szabályzat módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 87/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói követelményrendszer III.1. Rész Felvételi Szabályzat módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 88/2020. (VI.25.) számú határozata a Felülbírálati Bizottság összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 89/2020. (VI. 25.) számú határozata a  Doctor Honoris Causa cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 89/2020. (VI. 25.) számú határozata a  Doctor Honoris Causa cím adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 90/2020. (VI.25.) számú határozata az angol nyelvű doktori képzés levelező munkarendjéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 90/2020. (VI.25.) számú határozata az angol nyelvű doktori képzés levelező munkarendjéről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 91/2020. (VI. 25.) számú határozata a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására, korrekciójára az Általános Orvostudományi Karon

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 91/2020. (VI. 25.) számú határozata a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására, korrekciójára az Általános Orvostudományi Karon – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 91/2020. (VI. 25.) számú határozata a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására, korrekciójára az Általános Orvostudományi Karon – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2020. (VI.25.) számú határozata a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék létrehozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2020. (VI.25.) számú határozata a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék létrehozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 93/2020. (VI.25.) számú határozata a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika alá történő integrálásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 93/2020. (VI.25.) számú határozata a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika alá történő integrálásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról – I. évfolyam mintaterve

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról – II. évfolyam mintaterve

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról – III. évfolyam mintaterve

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról – IV. évfolyam mintaterve

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 94/2020. (VI.25.) számú határozata a Gyógyszerésztudományi Karon a 2020/2021. tanévben az I-V. évfolyam részére bevezetendő megújított mintatantervek elfogadásáról – V. évfolyam mintaterve

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 95/2020. (VI.25.) számú határozata az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság és a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) személyi összetételének  módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tantervének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tantervének módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tantervének módosításáról – Mintaterv

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 96/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tantervének módosításáról – Tantárgyi program

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv és tanulmányi tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – A Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Tanulmányi Tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – Laktációs Szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzési Szak Tanulmányi tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv és tanulmányi tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról- Integrált szülő-csecsemő konzultáció Szakirányú Továbbképzési Szak Tanulmányi Tájékoztató

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 97/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet képzései tantervének módosításáról – Szociális munka mesterképzési szak Tanulmányi tájékoztató és mintatanterv

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 98/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 98/2020. (VI.25.) számú határozata az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményének módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 99/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 100/2020. (VI.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok – Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság, Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság, Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság, Minőségfejlesztési, és Minőségértékelő Bizottság, Habilitációs Bizottság, Egyetemi Etikai Bizottság doktorandusz hallgatók személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya jóváhagyásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 101/2020. (VI.25.) számú határozata a Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya jóváhagyásáról – Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (az egyetemi docensi munkakör betöltésének feltételei)

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (az egyetemi docensi munkakör betöltésének feltételei) – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 102/2020. (VI.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (az egyetemi docensi munkakör betöltésének feltételei) – 1. számú melléklete

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 103/2020. (VI.25.) számú határozata a Tiszteletbeli Szenátor (Senator Honoris Causa) kitüntető cím adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2020. (VI.25.) számú határozata az aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 104/2020. (VI.25.) számú határozata az aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 105/2020. (VI.25.) számú határozata az óraadó oktatóknak adományozható címek odaítéléséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 105/2020. (VI.25.) számú határozata az óraadó oktatóknak adományozható címek odaítéléséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása