N-9.2020. (XII.17.) számú határozat a szenátusi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 210/2020. (XII. 17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Klinikai Központ feladatainak irányításával kapcsolatos, a veszélyhelyzet során irányadó rendelkezésekről és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés előkészítésével összefüggésben, továbbá a kapcsolódó intézkedések rendszerének kialakítása a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatás szervezése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés tekintetében

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 210/2020. (XII. 17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Klinikai Központ feladatainak irányításával kapcsolatos, a veszélyhelyzet során irányadó rendelkezésekről és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés előkészítésével összefüggésben, továbbá a kapcsolódó intézkedések rendszerének kialakítása a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatás szervezése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés tekintetében – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 210/2020. (XII. 17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Klinikai Központ feladatainak irányításával kapcsolatos, a veszélyhelyzet során irányadó rendelkezésekről és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés előkészítésével összefüggésben, továbbá a kapcsolódó intézkedések rendszerének kialakítása a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatás szervezése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés tekintetében – 1. sz melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 210/2020. (XII. 17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása a Klinikai Központ feladatainak irányításával kapcsolatos, a veszélyhelyzet során irányadó rendelkezésekről és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés előkészítésével összefüggésben, továbbá a kapcsolódó intézkedések rendszerének kialakítása a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatás szervezése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő áttérés tekintetében – 2. sz melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 211/2020. (XII.17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 211/2020. (XII.17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 211/2020. (XII.17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 211/2020. (XII.17.) számú határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 2. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 212/2020. (XII.17.) számú határozat a Szenátus által létrehozott az egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok (Egyetemi Etikai Bizottság, Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság, Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság) megújításáról, a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottság ügyrendjének technikai jellegű módosításáról, továbbá a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) hallgatói összetételéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 213/2020. (XII.17.) számú határozat a 2021. évi vezetői költségvetési koncepcióról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 213/2020. (XII.17.) számú határozat a 2021. évi vezetői költségvetési koncepcióról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 213/2020. (XII.17.) számú határozat a 2021. évi vezetői költségvetési koncepcióról – 1. sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 214/2020. (XII.17.) számú határozat az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés szak létesítésének és indításának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 214/2020. (XII.17.) számú határozat az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés szak létesítésének és indításának elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 214/2020. (XII.17.) számú határozat az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzés szak létesítésének és indításának elfogadásáról – 1.sz. melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 215/2020. (XII.17.) számú határozat a Tudományos Diákköri Kiváló Nevelők javaslatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 215/2020. (XII.17.) számú határozat a Tudományos Diákköri Kiváló Nevelők javaslatáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 216/2020. (XII.17.) számú határozat az aktuális vezetői és oktatói, valamint az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelősi pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 216/2020. (XII.17.) számú határozat az aktuális vezetői és oktatói, valamint az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelősi pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása