A Semmelweis Egyetem Szenátusának 42/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 42/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 43/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis 250 Clinical Symposium megrendezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 43/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis 250 Clinical Symposium megrendezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 44/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának eljárásrendje elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 45/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 45/2020. (IV.2.) számú határozata a Semmelweis Tudományos és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájának elfogadásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 46/2020. (IV.2.) számú határozata az Egészségtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 47/2020. (IV.2.) számú határozata ETK Kari Tanács választási szabályzatának elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 48/2020. (IV.2.) számú határozata a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című új, angol nyelvű szabadon választható tantárgyról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 48/2020. (IV.2.) számú határozata a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című új, angol nyelvű szabadon választható tantárgyról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 49/2020. (IV.2.) számú határozata a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című új, magyar nyelvű 90 perces szabadon választható tantárgyról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 49/2020. (IV.2.) számú határozata a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című új, magyar nyelvű 90 perces szabadon választható tantárgyról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 50/2020. (IV.2.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 50/2020. (IV.2.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat II. Könyvének [Foglalkoztatási Követelményrendszer] módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása