A Semmelweis Egyetem Szenátusának 7/2021. (II.25.) számú határozata a Szenátus 2021. I. félévi (tavaszi) munkatervéről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 7/2021. (II.25.) számú határozata a Szenátus 2021. I. félévi (tavaszi) munkatervéről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2021. (II.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2021. (II.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 8/2021. (II.25.) számú határozata a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2021. (II.25.) számú határozata a Csontváryval a magyar kultúra útján című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2021. (II.25.) számú határozata a Csontváryval a magyar kultúra útján című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 9/2021. (II.25.) számú határozata a Csontváryval a magyar kultúra útján című szabadon választható tantárgy meghirdetéséről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 10/2021. (II.25.) számú határozata a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság személyi összetételének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2021. (II.25.) számú határozata a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 11/2021. (II.25.) számú határozata a Munkahelyi és Állatjóléti Bizottság ügyrendjének módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2021. (II.25.) számú határozata a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendjének módosításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 12/2021. (II.25.) számú határozata a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság ügyrendjének módosításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2021. (II.25.) számú határozata a Zöld Egyetem projektről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2021. (II.25.) számú határozata a Zöld Egyetem projektről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2021. (II.25.) számú határozata a Zöld Egyetem projektről – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 13/2021. (II.25.) számú határozata a Zöld Egyetem projektről – 2. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 14/2021. (II.25.) számú határozata az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelősi pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 15/2021. (II.25.) számú határozata az Egészségtudományi Karon folyó képzés angol nyelvű programjának indításáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 15/2021. (II.25.) számú határozata az Egészségtudományi Karon folyó képzés angol nyelvű programjának indításáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 15/2021. (II.25.) számú határozata az Egészségtudományi Karon folyó képzés angol nyelvű programjának indításáról – 1. számú melléklet

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 16/2021. (II.25.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, (Tanulmányi és Vizsga Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Pető András Kar tekintetében további két bizottság a Gyakorlati Képzési Bizottság és a Kiadói és Könyvtár Bizottság) karokon működő állandó bizottságok munkájáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 17/2021. (II.25.) számú határozata a Pro Universitate díj, valamint a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 17/2021. (II.25.) számú határozata a Pro Universitate díj, valamint a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 18/2021. (II.25.) számú határozata az aktuális vezetői és oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 18/2021. (II.25.) számú határozata az aktuális vezetői és oktatói-kutatói pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása