N-5. (III.28.)/2019. számú határozata a szenátusi ülés módosított napirendi pontjainak elfogadásáról

21/2019. (III.28.) számú határozata a Semmelweis Egyetem 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

22/2019. (III.28.) számú határozata a 2019. évi vezetői költségvetés elfogadásáról

23/2019. (III.28.) számú határozata a vezetői költségvetés tervezésének folyamata során figyelembe venni rendelt előzetes egyeztetések kiegészítéséről

24/2019. (III.28.) számú határozata az Egészségipari-Biotechnológiai Science Park szakmai koncepciójáról

25/2019. (III.28.) számú határozata a 2019. évi Semmelweis Symposium megrendezéséről

25/2019. (III.28.) számú határozata a 2019. évi Semmelweis Symposium megrendezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

26/2019. (III.28.) számú határozata a Felülbírálati Bizottság személyi összetételének módosításáról

27/2019. (III.28.) számú határozata az aktuális vezetői pályázatok véleményezéséről

27/2019. (III.28.) számú határozata az aktuális vezetői pályázatok véleményezéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

28/2019. (III.28.) számú határozata az Egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű, Pro Universitate díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója Kitüntetés adományozásáról

28/2019. (III.28.) számú határozata az Egyetem címerével díszített arany pecsétgyűrű, Pro Universitate díj és a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója Kitüntetés adományozásáról – kancellári egyetértési jog gyakorlása

29/2019. (III.28.) számú határozata a  Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán Digitális Fogászati Technológus Szak létesítéséről

29/2019. (III.28.) számú határozata a  Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán Digitális Fogászati Technológus Szak létesítéséről – kancellári egyetértési jog gyakorlása

30/2019. (III.28.) számú határozata a Szenátus által létrehozott, a Pető András Karon működő Gyakorlati Képzési Bizottság és Kiadói és Könyvtár Bizottság személyi összetételének módosításáról

31/2019. (III.28.) számú határozata a Neonatológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikához  rendelten

31/2019. (III.28.) számú határozata a Neonatológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikához  rendelten – kancellári egyetértési jog gyakorlása

32/2019. (III.28.) számú határozata Beszámoló a Szenátus által létrehozott, (Tanulmányi és Vizsga Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Pető András Kar tekintetében további két bizottság a Gyakorlati Képzési Bizottság és a Kiadói és Könyvtár Bizottság) karokon működő állandó bizottságok munkájáról

33/2019. (III.28.) számú határozata az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező (Egyetemi Etikai Bizottság, Gyógyszerterápiás Bizottság) állandó bizottságok hallgatói összetételének a változásáról

34/2019. (III.28.) számú határozata a Markusovszky Lajos Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról