Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Szabályzatok

ETK Szabályzatok, utasítások

A szabályzat szövegeElfogadásáról rendelkező határozatHatálya
Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata35/2019. (IV.25.) számú határozat2019. augusztus 1.
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szervezeti és Működési Rendje15/2021. (V.25.) ETK.KT. számú határozat2021. május 25.
A Kar felépítésének bemutatása: organogram15/2021. (V.25.) ETK.KT. számú határozat2021. május 25.

SE-ETK-SZR-M02 – A folyamatba épített és vezetői ellenőrzés eszközei, módszerei, típusa - Ellenőrzési nyomvonal
44/2017. (XII.7.) ETK.KT. számú határozat 2017_KT_hat (44)2017. december 7.
SE-ETK-SZR-M03 – Kontrolldokumentáció44/2017. (XII.7.) ETK.KT. számú határozat 2017_KT_hat (44)2017. december 7.
SE-ETK-TVB-SZR – Tanulmányi és Vizsgabizottság Ügyrendje13/2018. (V.15.) ETK.KT. számú határozat 2018_KT_hat (13)2018. május 31.
SE-ETK-KÁB-SZR – Kreditátviteli Bizottság Ügyrendje29/2019. (VI.18.) ETK.KT. számú határozat 2019_KT_hat (29)2019. szeptember 5.
SE-ETK-SZEB-SZR – Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság Ügyrendje5/2014. (I.23.) ETK.KT. számú határozat2014. január 23.
SE-ETK-FEB-SZR – Kari Etikai és Fegyelmi Bizottság Ügyrendje13/2018. (V.15.) ETK.KT. számú határozat 2018_KT_hat (13)2018. május 31.
SE-ETK-MIB-SZR – Minőségirányítási Bizottság Ügyrendje39/2009. (XII.3.) ETK. KT. sz. határozat2009. december 3.
SE-ETK-GYB-SZR – „Gyakorló Intézmény”, „Gyakorló Osztály” cím adományozását előkészítő Bizottság Ügyrendje30/2009. (IX.17.) ETK.KT. számú határozat2009. szeptember 17.
SE-ETK Kari Tanács választható tagjairól szóló választási rend3/2020. (III.03.) ETK.KT. számú határozat 2020_KT_hat (3)2020. március 3.
SE-ETK Szenátusi képviselő választására vonatkozó szabályzat34/2016. (XI.22.) ETK. KT. határozat2016. november 22.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Gazdálkodási Rendje
8/2014. (III.13.) ETK. KT. számú határozat2014. március 13.
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Létesítménygazdálkodási Rendje15/2013. (VI.19. ) ETK.KT. számú határozat2013. június 19.
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar rendje a kari devizás képzések bevételeinek felhasználásáról9/2013. (V.02.) ETK. KT. számú határozata 2013. május 2.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat81/A/2019. (VIII.29.) szenátusi határozat2020. október 3.
Kari Térítési és Juttatási Rend38/2019. (IX.10.) ETK.KT. számú határozat2019. szeptember 10.
ETK Vas utca tűzriadó terv 2020114/2015. (X.29.) számú szenátusi határozat2020. november 30.
Erkel utcai épület tűzriadó terve114/2015. (X.29.) számú szenátusi határozat2015. október 29.
Erkel utcai épület menekülési útvonalai114/2015. (X.29.) számú szenátusi határozat2015. október 29.
Tanulmányok befejezése után történő tanulmányi dokumentumok igénylésének eljárási rendje2012. május 28.

A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről
A külföldi hallgatók által fizetendő díjakról20/2015. (XII.08.) ETK. KT. számú határozat2015. december 8.
Tehetséggondozó Program, Mentorprogram Szervezeti és Működési Szabályzata42/2014. (XI.11.) ETK.KT. számú határozat2014. november 11.
Házirend13/2012. (III.22.) ETK.KT. határozat2012. március 22.
Konferencia-részvételi szabályzat41/2011. (IX.15.) ETK. KT. számú határozat 2011. szeptember 15.
Adatkezelési tájékoztató
Merit-díj szabályzat14/2018. (V.15.) ETK.KT. számú határozat 2018. május 15.
Kar informatikai rendje12/2012. (III.22.) ETK. KT. számú határozat2012. április 2.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek Szervezeti és Működési Szabályzata
37/2017. (XII.4.) ETK. KT. számú határozat2017. december 4.
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának Ügyrendje37/2017. (XII.4.) ETK. KT. számú határozat2017. december 4.
Kitölthető mellékletek
Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya2020.07.15
Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez6/2014. (I.23.) ETK. KT. számú határozat 2014. január 23.
Szakdolgozat értékelőlap 2021
Teljesítési igazolás szakdolgozat
Certification of Thesis
Thesis Evaluation Sheet
ETK Szakdolgozati eljárási rend28/2021. (VIII.31.) ETK.KT. számú határozat2021. augusztus 31.
ETK OMHV szabályzat29/2021. (VIII.31.) ETK.KT.számú határozat2021. augusztus 31.
Utasítások
Hulladékkelezési utasítás2020. február 1.

Dékáni utasítás a szemüvegvásárlás támogatási díjáról
2018. június 27.

SE szabályzatok