Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

Szülésznő

Ápolás és betegellátás alapképzési szak

8 félév, 240 kredit, nappali vagy levelező

Kiket várunk a képzésre?

A szülésznő személyiségének fontos része az em­pátia, a gondoskodás és a törődés, a szülőszobai szolgálat is ennek szellemében történik. A szülő nővel és hozzátartozóival, valamint a munkatársak­kal szakszerűen és etikusan kell kommunikálnia. Fontos a nyugodtság, a határozottság. A szülész­nőnek rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, mint a türelem, megértés, figyelmesség, felelősségtudat.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szülészet­-nőgyógyászat és szakápolástana, neona­tológia, újszülött újraélesztés és gyakorlata, gyermekgyógyászat, várandósság pszichoszomatikája, anya­magzat kommunikáció, szülésre felkészítés, szimulációs esettanulmányok, klinikai genetika, kli­nikai ismeretek, ápolástani alapismeretek, belgyó­gyászat, sebészet, intenzív terápia, anesztezioló­gia, alternatív medicina, komplementer medicina, transzkulturális ápolás, egészségpedagógia, terü­leti szakmai gyakorlatok a szülészet ­nőgyógyásza­ti ellátás különböző területein. Korszerűen fel sze­relt szimulációs laborok segítik hallgatóink felkészülését leendő hi­vatásukra.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

  • Egészségügyi menedzser 
  • Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás  
  • Egészségügyi tanár

Mit csinál egy szülésznő?

A várandósság ideje alatt, a gyermekágyas idő­szakban, illetve nőgyógyászati betegeknél gon­dozási, ápolási teendőket kell ellátnia. A szülész­nő tanácsadás formájában készíti fel a várandós nőt a szülésre, az újszülött fogadására. A szülész­-nőgyógyász szakorvossal együtt aktívan vesz részt a várandósgondozásban. A szülés megindulásakor előkészíti, majd folyamatosan támogatja, bíztat­ja a szülő nőt, nyomon követi a szülés haladását, az anyai­ magzati állapotot, értékeli és doku­mentálja megfigyeléseit. A szülésznő önállóan vezeti a szülést, gondoskodik a gátvédelemről és a szülő nő ellátásáról a szülés utáni időszakban.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • szülészeti­-nőgyógyászati kli­nikákon, 
  • kórházak szülészeti­-nőgyógyá­szati osztályain, 
  • rendelőintézetek nőgyógyá­szati szakrendelésein, 
  • speciális szakambulanciákon, 
  • terhesgondozó szakambulan­ciákon, 
  • nőgyógyászati magánrende­lőkben