Ápolás és betegellátás alapképzési szak

SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

Munkarend: nappali vagy levelező
Képzési idő: 8 félév, 240 kredit

A felvételi eljárással kapcsolatos bővebb információk…

Kiket várunk a képzésre?

A szülésznő személyiségének fontos része az em­pátia, a gondoskodás és a törődés, a szülőszobai szolgálat is ennek szellemében történik. A szülő nővel és hozzátartozóival, valamint a munkatársak­kal szakszerűen és etikusan kell kommunikálnia. Fontos a nyugodtság, a határozottság. A szülész­nőnek rendelkeznie kell olyan tulajdonságokkal, mint a türelem, megértés, figyelmesség, felelősségtudat.

Főbb szakmai ismeretkörök

Szülészet­-nőgyógyászat és szakápolástana, neona­tológia, újszülött újraélesztés és gyakorlata, gyermekgyógyászat, várandósság pszichoszomatikája, anya-­magzat kommunikáció, szülésre felkészítés, szimulációs esettanulmányok, klinikai genetika, kli­nikai ismeretek, ápolástani alapismeretek, belgyó­gyászat, sebészet, intenzív terápia, anesztezioló­gia, alternatív medicina, komplementer medicina, transzkulturális ápolás, egészségpedagógia, terü­leti szakmai gyakorlatok a szülészet ­nőgyógyásza­ti ellátás különböző területein. Korszerűen fel sze­relt szimulációs laborok segítik hallgatóink felkészülését leendő hi­vatásukra.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon

Mit csinál egy szülésznő?

A várandósság ideje alatt, a gyermekágyas idő­szakban, illetve nőgyógyászati betegeknél gon­dozási, ápolási teendőket kell ellátnia. A szülész­nő tanácsadás formájában készíti fel a várandós nőt a szülésre, az újszülött fogadására. A szülész­-nőgyógyász szakorvossal együtt aktívan vesz részt a várandósgondozásban. A szülés megindulásakor előkészíti, majd folyamatosan támogatja, bíztat­ja a szülő nőt, nyomon követi a szülés haladását, az anyai­ magzati állapotot, értékeli és doku­mentálja megfigyeléseit. A szülésznő önállóan vezeti a szülést, gondoskodik a gátvédelemről és a szülő nő ellátásáról a szülés utáni időszakban.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • szülészeti­-nőgyógyászati kli­nikákon, 
  • kórházak szülészeti­-nőgyógyá­szati osztályain, 
  • rendelőintézetek nőgyógyá­szati szakrendelésein, 
  • speciális szakambulanciákon, 
  • terhesgondozó szakambulan­ciákon, 
  • nőgyógyászati magánrende­lőkben

Jelentkezés alapképzésre

Hivatalos felvételi menetrend (felvi.hu) →

A jelentkezés feltétele:

Érettségi bizonyítvány

Finanszírozási forma:

  • állami ösztöndíjjal támogatott
  • önköltséges (300.000 Ft/félév)
  • angol nyelvű egészségturizmus-szervező képzés esetén 220.000 Ft/félév idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő finanszírozási formától függetlenül

Jelentkezési határidő:

  • 2024. szeptemberi kezdéssel hirdetett képzés esetén: 2024. február 15.

Jelentkezés módja:

Kizárólag elektronikusan jelentkezhetsz a www.felvi.hu honlapon az E-felvételi szolgáltatáson keresztül regisztráció után.

Megjelölt helyek száma:

Legfeljebb hat helyet jelölhetsz meg. Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkezési hely csak a finanszírozási (állami ösztöndíjas, önköltséges) formában tér el.

Díjak:

Három képzés megjelölése díjmentes, minden továbbiért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Dokumentumok feltöltése:

Fel kell tölteni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor már rendelkezésedre állnak, a később kézhez kapottakat pedig 2024. július 10-ig. Az eredeti dokumentumokat a felsőoktatási intézményben a beiratkozás alkalmával kell bemutatnod, amely a hallgatói jogviszony létesítésének is a feltétele.

Érvényes a jelentkezés:

Ha az E-felvételiben nyújtod be és a jelentkezési űrlapot hitelesíted 2024. február 15-ig ügyfélkapun keresztül.

Fontos!

Az egész felvételi eljárás során rendszeresen figyeld a megadott e-mail fiókodat és az E-felvételi felületet.